Tag

Hakkında

Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Danıştay 1. Dairesi, yalnızca üst yönetici olması nedeniyle mevzuata muhalif gerçekleştirilmesinden hareketle belediye liderlerinin cezai sorumluluğundan Laf edilemeyeceğini belirtti.