Tag

Havalimanı

Havalimanlarına yolcu taşımacılığını özel sektöre devrine iptal

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 17/06/2017 tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. unsuru ile değişik Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 11. unsurunun 1. fıkrasının (c) bendinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.