İlanda tez konusunun bir kısmını yazarak alan dışı adayı tarif etti

Tercih Rehberleri Oca 09, 2023 Yorum Yok

Söz konusu takımların “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 3 üncü unsurunun 3 fıkrasında yer Meydan “İlana müracaat şartı olarak adayların lisansüstü tez yahut uzmanlık tezi isimlerinin bir kısmı yahut tamamı yazılamayacağı üzere ilanda yalnızca muhakkak bir adayı tanımlayan Özel koşullara da yer verilemez.” kararına uygunluğu tarafından baktığımızda İnsan ve cemiyet Bilimleri Fakültesi Türk Lisanı ve Edebiyatı Kısmı Yeni Türk Lisanı Anabilim Kolu tabip öğretim üyesi takım kuralının ilgili mevzuata karşıtlık teşkil ettiğini görüyoruz.

İlgili takıma başvuracak adayların “Doktorasını Türk Lisanı ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Mistik telaffuz, şarkiyatçılık ve kültürel hafıza kavramı alanında çalışmaları olmak.” koşulunu taşımaları istenmiştir. Aranılan Özel kaidesi sözleri Yükseköğretim Şurası Tez Merkezinde arattığımızda ülkemizde bu alanda çalışan Biricik bir adayın olduğu görülmektedir.

Ayrıyeten yazılan bu tezin ilanın çıkıldığı Yeni Türk Lisanı ilim Kolu değil farklı bir Meydan olan Yeni Türk Edebiyatı ilim Kolunda yapıldığı görülmektedir.

Mevcut düzenlemelere nazaran muhakkak bir adayı Tanım edici tabirlere ilanlarında yer verilmesi gerekmesinin yanında, kurumların alanlara Müsait istihdam yapması gerektiğinden halk Kaynaklarının Aktif ve Verimli Kullanılmasını düstur edinmesi gereken bir devlet üniversitesinin ilanlarını ve adaylarını anabilim kısımlarına Müsait mezuniyete sahip adaylardan seçmeyerek bilimsel kaliteyi artırıcı Namzet arayışına girmediği ve bu ilanda belirtilen durumların göz arkası edildiği görülmektedir.

Üniversitelerin alacakları adaylara yönelik bu çeşitten tez konusu kaidelerini ilanlara yer vermeye yönelik siyasetleri ve norm takım yönetmeli sonrası yalnızca birilerine takım vermek ismine Meydan dışı istihdamlarını ne Vakit sona erecek bilmiyoruz. Ne yazık ki görüldüğü üzere, Yükseköğretim Konseyi Başkanlığının yapmış olduğu yönetmelik değişikliği de bu durumu düzeltmeye gücü yetmemiştir.

Umuyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Merasiminde bahsettiği YÖK’ün Örgüt yapısının ıslahat edilmesine ait muştusu en kısa müddette gerçekleşir ve istikbal yeni Bina ve yeni yöneticilerle bu mevzuya yönelik daha sıkı önlemler alınarak üniversitelere öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımlarında arzulanan liyakatı daima Bir arada yakalamış ve görmüş oluruz!

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir