Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kura düzenlemesi

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 26, 2023 Yorum Yok

Buna nazaran Yönetmeliğin 12 nci unsurunun 3 üncü fıkrasında yer Meydan “temizlik hizmetleri, Emniyet ve müdafaa hizmetleri ile bakım ve tamir hizmetleri için yapılacak alımlar dış olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan değişiklik sonrasında halk Kuruluş ve kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde, işe alınacak çalışanlar yalnızca noter kurasıyla da belirlenebilecektir. Evvelki düzenlemeye nazaran paklık hizmetleri, Emniyet ve müdafaa hizmetleri ile bakım ve tamirat hizmetleri için yapılacak alımlar kura yolunun dışında tutulabilmekteydi.

Daha Aleni sözle KPSS kaidesi aranmadan yapılan kura sonrasında belirlenen listeler tekrar kelamlı imtihana tabi tutulmadan direkt alım yapılabilecektir. Yönetmeliğe nazaran bu durum Mecbur olmamakla Bir arada buna İmkan sağlanmıştır. Evvelki düzenlemeye nazaran paklık hizmetleri, Emniyet ve muhafaza hizmetleri ile bakım ve tamir hizmetleri için yapılacak alımları noter kurası sonrasında kelamlı imtihana tabi tutulmaktaydı.

Doğrudan noter kurası ile alım yapmak isteyen halk kurumları için mezkur Yönetmelikte süreksiz unsurlar ile düzenleme yapılmaktaydı. mesela tarım ve Orman Bakanlığı, sıhhat Bakanlığı, Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü üzere kurumlar Yönetmeliğe süreksiz unsur koydurarak belli müddetlerle direkt noter kurasıyla Amele alınmasını sağlamaktaydılar. Yapılan düzenleme sonrasında bütün halk kurumları süreksiz unsur düzenlemesi yapmadan benzeri formda kura ile Amele alımı yapabileceklerdir.

Sözlü imtihanlarda yaşanan badireler dikkate alındığında yapılan değişiklik sonrasında halk kurumlarının KPSS kuralı aranmayan takımlar için direkt noter kurası ile Amele alacaklarını düşünüyoruz.

Yapılan değişiklik sonrasında husus metnine aşağıdaki yer verilmiştir:

Kura yöntemine tabi taleplerle ilgili Namzet listelerinin belirlenmesi

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/8 md.) halk Kurum ve kuruluşlarınca, ortaöğretim ve daha alt eğitim seviyesinde istihdam edilecek emekçilerle, paklık hizmetlerinde, Emniyet ve müdafaa hizmetlerinde, bakım ve tamirat hizmetlerinde, eğitim kuralı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacak emekçilerle ilgili listeler, başvuranlar ortasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi, talebi veren halk Kuruluş ve kuruluşu tarafından Amel ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar, istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir.

(2) halk Kurum ve kuruluşlarınca, imtihana alınacak asıl adayların listesi;

a) Kurumun gönderdiği ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle, Aleni Amel sayısının dört katı,

b) Kurumun gönderdiği ve talep koşullarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle, Aleni Amel sayısının dört katı, olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıyeten, birebir sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 5 inci hususun birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden talep kurallarına Müsait adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı sahiplerine ait listelere iç edilir.

(3) (Ek: 3/4/2015-2015/7525 K.) Fakat (çıkarılan söz: (temizlik hizmetleri, Emniyet ve muhafaza hizmetleri ile bakım ve tamir hizmetleri için yapılacak alımlar dış olmak üzere) halk Kuruluş ve kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde, işe alınacak emekçiler yalnızca noter kurasıyla da belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de iç olmak üzere talep koşullarına Müsait bütün müracaat sahipleri ortasından Aleni Amel sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek, direkt kurayla belirlenir.

(4) Kuraya tabi engelli taleplerine eğitim durumlarına bakılmaksızın zihinsel engelliler de istemeleri halinde başvurabilir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir