Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Karayolları genel Müdürlüğü Teftiş Şurası Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Karayolları genel Müdürlüğü Teftiş Şurası Yönetmeliği kararları uyarınca genel Müdürlüğümüz Teftiş Heyeti Başkanlığında istihdam edilmek üzere öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanı sonuçlarına ve Kurumca gerçekleştirilecek Müfettiş Yardımcılığı Giriş Kelamlı İmtihanı ile Yedi (7) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1- GİRİŞ İMTİHANI MÜRACAAT ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda yer Meydan kuralları taşımak,

b) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) sıhhat durumunun seyahate ve yerde çalışmaya elverişli olduğunu/sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde vazife ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu müracaat esnasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmek,

d) 2023 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar imtihana girebileceklerdir.

e) ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanı (KPSS) sonucuna nazaran KPSSP48 puan çeşidinden 85 puan almış olmak. (Başvuran adaylar ortasında yapılacak puan sıralamasında nihayet sıradaki Namzet ile birebir puana sahip olan aniden Çok Namzet bulunması halinde bu adaylar da kelamlı imtihana alınacaktır.)

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,

g) İsimli sicil istikametinden Mani durumunun bulunmadığını müracaat esnasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmek.

h) müracaat tarihi itibariyle; nihayet beş Yıl içinde Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanında (YDS/e-YDS) İngilizce lisanından taban 70 (Yetmiş) ya da lisan yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan Öbür bir imtihandan muadil seviyede puanı aldığını gösterir evrak sahibi olmak,

2- İMTİHANIN MÜRACAAT HALİ VE SÜRESİ

Adaylar müracaatlarını, e-Devlet üzerinden Karayolları genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapacaklardır.

Başvurular 21/12/2022 tarihinde, saat 00:01 de başlayıp 12/01/2023 tarihinde, saat 23:59 da sona erecektir.

Başvuru için Gerekli bütün bilgi ve evraklar elektronik ortamda gönderilecek olup şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar, müracaat koşullarını taşımayan ve yanlış evrakla yapılan müracaatlar sürece alınmayacaktır.

3- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA ÇAĞRI

Başvuruda bulunan adaylardan KPSS puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere belirlenen boş takım sayısının Beş (5) sert sayıda Namzet imtihana çağırılacaktır. Eşit puan almaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının birdenbire Çok olması halinde bu puana sahip adayların tümü imtihana çağırılacaktır.

Adaylar imtihana iştirak durumlarını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıyeten imtihana girmeye hak kazanan adaylar (www.kgm.gov.tr) internet adresimizden ilan edilecektir. Bu ilan tebligat kararında olup, adaylara ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır.

Adaylar İmtihan günü nüfus cüzdanı, şoför evrakı ve pasaport üzere fotoğraflı kimlik evraklarını kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında bulunduracaklardır. İmtihana katılabilmek için bu evrakların ibrazı kaidedir.

4- GİRİŞ İMTİHANININ KONUSU, HALİ, TARİHİ VE YERİ

Giriş imtihanı 14/15/16 Şubat 2023 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri ortasında Karayolları genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 14 Yücetepe Çankaya/ANKARA adresinde kelamlı İmtihan formunda yapılacaktır.

Sözlü İmtihanında adaylar;

a) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve Anlatım yeteneği (20 Puan),

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (20 Puan),

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (20 Puan),

d) genel yeteneği ve genel kültürü (20 Puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 Puan), istikametlerinden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

5- KELAMLI İMTİHAN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü imtihanda kıymetlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Adaylara İmtihan Heyeti reis ve Üyelerinin her biri bir not verir, bu notların ortalaması alınarak en yüksek nottan başlanılarak kelamlı İmtihan Sonuç listesi oluşturulur. Kelamlı İmtihan muvaffakiyet notu en az 65 puandır. Kelamlı imtihanda başarılı olan adayların KPSS puanı ve kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamaları alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak muvaffakiyet listesi düzenlenir ve İmtihan Kurulunca imzalanır. İmtihan notunun eşitliği durumunda yabancı lisan puanı üstün olana sıralamada öncelik verilir.

6- KELAMLI İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yapılan Giriş İmtihanının sonunda muvaffakiyet sırasına ve Nakil yapılacak takım sayısına nazaran asıl adaylardan sonra asıl sayısı kadar yedek adaylar da belirlenir. Asıl adaylardan Nakil için müracaatta bulunmayan, ataması yapılıp da misyona başlamayanların yerine yedek adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran çağırılır. Başkaları için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sözlü imtihanda başarılı olan asıl ve yedek adayların listesi (www.kgm.gov.tr) internet adresimizden ve (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden duyurulur. Bireylere ayrıyeten tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılır.

7- BAŞKA HUSUSLAR

Başvurusu kabul edilip, isimleri imtihana katılabilecekler ortasında yer alan, gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler imtihana alınmaz, imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılır. Bunların atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu adaylar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Karayolları genel Müdürlüğü İşçi Dairesi Başkanlığı

Adres: İşçi ve Nakil Şubesi Müdürlüğü A Blok Kat: 2 Oda No: 210

İnönü Bulvarı No: 14 Yücetepe 06100 Çankaya / ANKARA Tel : (0312) 449 84 10

15743/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir