Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Nis 06, 2023 Yorum Yok

İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren paketten birtakım Kıymetli ayrıntılar:

Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri üzere hususların imal, ithal, ihraç ve ticaretine ait kabahatlerin cezaları yarı oranında artırıldı. Bunların ticaretine ait hatanın cezasının alt sonu 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının, erteleme mühleti içinde uyuşturucu unsur kullanıp kullanmadığını tespit etmesi için şüpheliyi yılda en az 2 Defa ilgili kuruma sevk etmesi Mecbur hale getirildi.
Uyuşturucu unsur bağımlılarına has uygunlaştırma önlemleri geliştirildi.

Uyuşturucu unsur kullanmak hatasından hükümlü olanlar ile Öbür bir cürümden hükümlü olup uyuşturucu husus bağımlısı olduğu tespit edilen mahkumların cezaevinde tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması Mecbur hale getirildi.

Göçmen kaçakçılığı cürmüyle daha faal gayret edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması hedefiyle hatanın cezasının alt hududu 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

HAKİMSİZ İCRA YAPILAMAYACAK

Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının, “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilmesi sağlanacak.

Aile bireylerine ilişkin şahsî eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden bütün konut eşyaları, haczi caiz olmayan mallar ortasına alındı.
İcra takibine bahis alacağa yetecek ölçüsü aşacak halde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklandı.

Üzerindeki haciz kalktığı halde yediemin depolarında bulunan malların daha faal bir formda tasfiyesi için düzenleme yapıldı.
Avukatların ofis(yazıhane) kurma masraflarının karşılanması için Müsait kredi ve finansmana erişmesini sağlayacak düzenleme yapıldı.
Çocuklu bayan mahkumların cezalarına erteleme

Kira ilgisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), paydaşlığın giderilmesine ait uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava kaidesi olarak arabuluculuk kapsamına alındı.

Engellilik sebebiyle bakıma muhtaç yahut ağır bir hastalığa düçar (hastalığa yakalanmış), 18 yaşını doldurmamış çocuğu bulunan ve 10 yıldan az mahpus cezasına mahküm edilen bayan mahkumların cezalarının infazının, muhakkak yükümlülükler altında 1 yıla kadar ertelenebilmesine, ertelemenin 6 aylık dönemlerle 2 Yıl daha uzatılabilmesine İmkan tanındı.

İLKER TURAK

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir