Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Genel Nis 04, 2023 Yorum Yok

Kişisel Dataları Muhafaza Kurumundan:

KİŞİSEL BİLGİLERİ MÜDAFAA UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

1- genel AÇIKLAMALAR

1.1. Şahsî Dataları Muhafaza Kurumunda genel idare Hizmetleri Sınıfında Aleni bulunan 8. ve 9. dereceli takımlarda vazife yapmak üzere; 16 adet Ferdî Bilgileri Müdafaa Uzman Yardımcısı takımı için, 2021 ve 2022 yılı halk Çalışanı Seçme İmtihanı (KPSS) sonuçlarına nazaran, 24/06/2023 tarihinde yazılı İmtihan yapılacaktır. Her Küme için müracaatta bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına nazaran en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş takım sayısının 20 sert kadar aday, yazılı imtihana çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip öteki adaylar da yazılı imtihana çağrılacaktır.

1.2. Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evreli yapılacak, yazılı İmtihan test yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

1.3. Alınacak uzman yardımcılarının tahsil kümesi, sayısı, imtihana çağırılacak Namzet sayısı ve KPSS puan cinsleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

2- İMTİHANA KATILACAK ADAYLARDA ARANILAN KOŞULLAR:

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak.

2.2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS) katılmış ve üstte yer Meydan tabloda belirtilen puan tiplerinden minimum 70 puan ve üzerinde puan almış olmak.

2.3. Kurumun takım ve muhtaçlık durumuna nazaran;

2.3.1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 kümesi için),

2.3.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, İktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer Meydan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 kümesi için),

2.3.3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği kısımlarından ya da sayılan kısımların denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 kümesi için),

2.4. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ” Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) nihayet beş Yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak yahut lisan yeterliliği bakımından Yükseköğretim Konseyi (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen memleketler arası geçerliliği bulunan Öbür bir dokümana sahip olmak. (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı lisan imtihanlarının eşdeğerlilik tabloları için bkz. https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri)

2.5. 2023 yılı Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğanlar.)

2.6. Erkek adaylar için giriş imtihanı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2.7. Her türlü coğrafya ve iklim şartında vazife yapmaya ve her türlü Vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.

2.8. Misyonun devamlı olarak yapılmasına Mani bir sıhhat sorunu bulunmamak.

2.9. Müddeti içerisinde ve yöntemine Müsait olarak giriş imtihanına müracaatta bulunmuş olmak.

3- İMTİHAN BAHİSLERİ:

3.1. Yazılı İmtihan Mevzuları ve Yük Oranları:

3.1.1. Ortak Mevzular; genel Kültür (% 15), genel Yetenek (%15), Ferdî Dataların Korunması Kanunu ve öteki düzenlemeler, ferdî dataların korunması ile ilgili milletlerarası mevzuat ve uygulamalar (%20)

3.1.2. Mesleksel Meydan Bilgisi

Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa Hukuku, idare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, uygar Hukuk, Ticaret Hukuku, Borçlar hukuku (% 50),

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, iktisat ve İşletme mezunları için; Anayasa Hukuku, idare Hukuku, Mikro ve Makro İktisat, iktisat Siyaseti, Türkiye İktisadı, Memleketler arası İktisat, halk Maliyesi, Türk Vergi Sisteminin genel Temelleri, Maliye Siyaseti, İşçi İdaresi, Memleketler arası Alakalar, Milletlerarası Kuruluşlar, Türk Hariç Siyaseti, Siyasi Tarih (% 50).

Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları için; Temel Bilgisayar Programlama ve Algoritma Geliştirme, Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri Kavramları, Temel Bilgisayar Ağları ve İnternet, Temel Bilgi Güvenliği, Temel Bilgi Tabanı), Yazılım Mühendisliği, Data Tabanı Yönetim Sistemleri, Bilgi Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Elektronik Devreler, Sayısal Mantık Tasarımı, Mikro İşlemciler, Haberleşme (% 50).

3.2. Kelamlı İmtihan Bahisleri ve Tartı Oranları:

3.2.1. Adaylar:

a) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

3.2.2. Adaylar, kelamlı imtihanda, İmtihan Konseyi tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.

4- KIYMETLENDİRME SİSTEMİ, SONUÇLARIN İLANI VE İTİRAZLAR:

4.1. Yazılı İmtihan notu, 100 tam puan üzerinden pahalandırılacak, yazılı İmtihan sonucunda 70 puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak giriş imtihanı duyurusunda belirtilen takımın dört katına kadar Namzet kelamlı imtihana girmeye hak kazanacaktır. Yapılan sıralama sonucunda nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip öteki adaylar da kelamlı imtihana çağrılacaktır. 4.2. Yazılı İmtihan sonuçları Kurumun internet sitesinde (www.kvkk.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

4.3. Yazılı imtihana ait sorulara itiraz fiyatı her bir soru için 150,00 TL (Yüzelli) Türk Lirasıdır. Adaylar imtihanda sorulan soruya ait itirazlarını; 25/06/2023-07/07/2023 tarihleri ortasında, her bir soru için itiraz fiyatını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili hesaplarına “Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve Şahsî Bilgileri Muhafaza Uzman Yardımcısı İmtihanı … adet İmtihan sorusuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren dekontu ekleyecekleri, hangi sorulara itiraz ettikleri konusunu da içeren bir dilekçe ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili ünitesine (Hukuk Fakültesi) yazılı olarak yapacaklardır. Müddeti geçtikten sonra yapılan, itiraz fiyatı yatırılmayan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

4.4. Yazılı imtihana ait İmtihan sonuçlarına itiraz fiyatı 150,00 TL (Yüzelli) Türk Lirasıdır. Adaylar İmtihan sonuçlarına itirazlarını; 15/07/2023-28/07/2023 tarihleri ortasında, itiraz fiyatlarını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili hesaplarına “Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve Şahsî Dataları Müdafaa Uzman Yardımcısı İmtihanı sonucuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren dekontu ekleyecekleri bir dilekçe ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili ünitesine (Hukuk Fakültesi) yazılı olarak yapacaklardır. Mühleti geçtikten sonra yapılan, itiraz fiyatı yatırılmayan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

4.5. Yazılı İmtihan sonuçlarının Kurum internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren 10 Amel günü içerisinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesine başvurularak yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu müddetin bitiminden itibaren imtihanı yapan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 7 gün içinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtirazların kıymetlendirilmesi üzerine verilen kararlar nihaidir. İtiraz müddeti içinde ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

4.6. Kelamlı İmtihan Kuruluş tarafından yapılacak olup, kelamlı imtihanın yeri, günü ve saati ile imtihana katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde (www.kvkk.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

4.7. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4.8. Karşılaşma imtihanları sonucu puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir Meydan için Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl, asıl Namzet sayısının yarısı kadar da yedek Namzet belirlenir. Kelamlı İmtihan puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı İmtihan puanı, KPSS puanı, yabancı lisan imtihanı puanı, diploma notu yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

4.9. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kurumun internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

5- İMTİHAN MÜRACAAT YERİ, TARİHİ VE HALİ:

5.1. Adaylar müracaatlarını Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen mühlet içinde yapılmayan, şahsen ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.2. Adaylar müracaatlarını, 04/05/2023-22/05/2023 tarihleri ortasında (22/05/2023 günü saat 23:59:59’a kadar) Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

5.3. Meslek Kapısı üzerinden müracaat yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5.4. Adaylar müracaat sırasında yalnızca bir alanı tercih edebilecektir.

5.5. nihayet müracaat tarihinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun katiyen değişiklik yapılmayacaktır.

5.6. müracaat sürecinin yanlışsız, eksiksiz ve ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi Mesul olacaktır.

5.7. İmtihan modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği yahut mezuniyet dokümanlarını de yüklemeleri gerekmektedir.

5.8. Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı ile Birlikte “Denklik Gösterir Belgelerini” İmtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

5.9. Adayların KPSS Sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut KPSS Sonuç bilgileri gelmeyen adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların KPSS Sonuç evraklarını yüklemeleri gerekmektedir.

5.10. Adaylar müracaat kaidelerinde belirtilen; Yükseköğretim Heyeti (YÖK) tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan yabancı lisan dokümanını “Sınav Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girecekler ve İmtihan Sonuç evrakını sisteme yükleyeceklerdir. Dokümanlarını sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. (YDS’ ye giren adayların bilgileri otomatik olarak çekilmektedir.)

5.11. Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut askerlik bilgileri gelmeyen adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların askerlik durum dokümanlarını yüklemeleri gerekmektedir.

5.12. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).

5.13. İsimli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgisi otomatik gelmeyen adayların e-Devlet üzerinden alınan isimli sicil dokümanlarını İmtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

5.14. Türkiye’nin her yerinde misyon yapmaya ve her türlü Vasıta ile seyahat etmeye elverişli olduğuna dair beyan.

5.15. Vazifenin devamlı olarak yapılmasına Mani bir sıhhat sorunu olmadığına dair beyan.

5.16. Adayların müracaat süreci tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5.17. Adaylardan Gerekli durumlarda; sisteme yüklenen evrakların asılları istenilebilecektir. Yüklenen dokümanlardaki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar Mesul olacaktır.

5.18. Kurum; müracaat, İmtihan ve Nakil sürecinin her evresinde Namzet tarafından beyan edilen konularda adaydan doküman talep edebilecektir.

5.19. Müracaatlar sonucunda yapılacak kıymetlendirme sonucunda yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar 06/06/2023 tarihine kadar Kurumun internet sitesinde (www.kvkk.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Meslek Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

5.20. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş imtihanına katılma koşullarını taşımadığı anlaşılan adaylar imtihana alınmayacaktır.

6- İMTİHAN FİYATININ YATIRILMASI:

Sınava giriş fiyatı olan 185,00 TL (Yüzseksenbeş Türk Lirası), yazılı imtihana katılmaya hak kazananlar tarafından, 07/06/2023-13/06/2023 tarihleri ortasında üniversite tarafından https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde bildirilecek banka hesabına yatırılacak olup, İmtihan fiyatını müddetinde yatırmayanlar imtihana katılmaya hak kazanamayacak, İmtihan fiyatını yatırmasına Karşın rastgele bir sebeple imtihana katılmayanların fiyatları üniversite tarafından kendilerine iade edilmeyecektir.

7- İMTİHAN GİRİŞ DOKÜMANLARI:

7.1. Adaylar için ayrıyeten İmtihan giriş dokümanı düzenlenmeyecek olup, giriş imtihanının yazılı basamağına katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak üzere; T.C. Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), T.C. Kimlik numarası yazılı aktüel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik numarası yazılı aktüel fotoğraflı Şoför Dokümanı yahut kullanım mühleti dolmamış Pasaport evraklarından en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda Namzet imtihana alınmayacaktır.

7.2. İmtihan yeri (bina, İmtihan salon no ve Dizi no) bilgileri en geç 22/06/2023 tarihine kadar https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecektir.

8- İMTİHAN TARİHİ VE YERİ:

8.1. Adaylar, giriş imtihanına katılacakları gün ve saate ait bilgilerini Kurum internet sitesinde (www.kvkk.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

8.2. Yazılı imtihanın 24/06/2023 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 15 Temmuz Şehitleri ve/veya ulusal İrade Yerleşkelerinde (Etlik/Ankara) gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, İmtihan salonu ve saati https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecektir.

8.3. Adayların İmtihan saatinden en az yarım saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik evrakı (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı; kimlik kartı, nüfus cüzdanı, şoför dokümanı yahut pasaport) olması gerekmektedir.

8.4. İmtihanın başlamasından evvelki nihayet 10 dakikadan itibaren binaya Namzet girişi kabul edilmeyecektir.

8.5. Kurum Gerekli görmesi halinde giriş İmtihan tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. İmtihan tarihine ait yapılan değişiklikler Kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

9- İMTİHAN MÜRACAATINDA ELDE EDİLEN FERDÎ VERİLER

Kişisel Bilgileri Muhafaza Uzman Yardımcılığı giriş imtihanına başvuranlardan talep edilen müracaat formu ve eklerinde yer alan; adaya ilişkin kimlik, fotoğraf, eğitim, imtihan, irtibat ve çalışma durumu bilgileri, 6698 sayılı Kanunun 5 inci hususunun ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için Gerekli olması” sürece kaidesi doğrultusunda;

Adayların imtihana iştirak hizmeti hakkının tesisi, kullanılması yahut korunması,

İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda kanıt olarak kullanılması,

Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,

Başvuruların teyidi ve istatistiksel emelle tespiti,

amaçlarıyla sonlu olarak Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No: 4 Çankaya adresinde mukim Şahsî Bilgileri Müdafaa Kurumu tarafından şahsen/posta yoluyla yapılan müracaat dokümanları doğrultusunda manuel olarak işlenmektedir.

Kişisel Dataları Müdafaa Uzman Yardımcılığı giriş imtihanının yapılması konusunda Şahsî Bilgileri Muhafaza Kurumu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortasında işbirliği protokolü ve mukavele imzalanmış olup, İmtihan müracaatında bulunan şahıslardan elde edilmekte olan ferdî bilgiler, 6698 sayılı kanun açısından data sorumlusu olan Şahsî Dataları Müdafaa Kurumu ismine data işleyen sıfatıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından da işlenecektir.

Kurumumuzla ve Kurumumuz ismine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle paylaştığınız şahsî bilgileriniz, yalnızca tüzel uyuşmazlıklarda; talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Adaylar, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci unsuru kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna müracaat Yordam ve Temelleri Hakkında Tebliğe” nazaran Şahsî Dataları Muhafaza Kurumuna yazılı olarak iletebilirler.

10- BAŞKA KONULAR:

10.2. İmtihan müracaatında bulunan engelli adayların, yüklenici tarafından Gerekli hazırlıkların yapılarak Müsait ortamın sağlanabilmesi için müracaatları sırasında, bu hususu belirterek Mani durumlarını gösteren evrakları de eklemeleri gerekmektedir.

10.3. İnanılmaz durumlar ve zorlayıcı sebepler münasebetiyle İmtihan takviminde yapılacak değişiklikler kurumun internet adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

11. İRTİBAT BİLGİLERİ

Kişisel Dataları Muhafaza Kurumu

www.kvkk.gov.tr

Nasuh Akar Mah. 1407 Sokak Balgat-Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 216 50 00

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

3655/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir