Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI MÜSABAKA İMTİHAN İLANI

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, genel yönetim Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 10 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı takımına Nakil yapmak gayesiyle, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği kararlarına nazaran, kelamlı imtihanla Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.

I- KELAMLI İMTİHANA KATILMA KOŞULLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel kaideleri taşımak,

b) İmtihanın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

c) En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;

1. İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak.

2. Turizm İşletmeciliği kısımlarından mezun olmak.

3. Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği kısımlarından mezun olmak.

4. Mimarlık kısmından mezun olmak.

5. İnşaat Mühendisliği kısmından mezun olmak.

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılmış olan halk Çalışanı Seçme İmtihanında;

– İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için, KPSSP28 puan tipinden en az 80 (seksen) puan almak, Alınacak işçi sayısı; 2 (iki)

– Turizm İşletmeciliği kısımları mezunları için, KPSSP3 puan tipinden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak işçi sayısı; 2 (iki)

– Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları için, KPSSP3 puan cinsinden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak işçi sayısı; 3 (üç)

– Mimarlık kısmı mezunları için, KPSSP3 puan tipinden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak işçi sayısı; 1 (bir)

– İnşaat Mühendisliği kısmı mezunları için, KPSSP3 puan çeşidinden en az 70 (yetmiş) puan almak, Alınacak işçi sayısı; 2 (iki)

kaydıyla, Müracaat edenlerin KPSS puanlarına nazaran en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda; tahsil kolları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısının 4 (dört) sert Namzet imtihana katılmaya hak kazanacaktır. (Son sıradaki adayla, tıpkı puanı almış aday/adaylar da kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.)

II- MÜRACAAT BİÇİMİ VE YERİ:

Başvurular elektronik ortamda 16.01.2023-31.01.2023 tarihleri ortasında alınacaktır,

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım Süreçlerinin Yapılması yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir,

Aranan kurallardan rastgele birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,

Adaylar alıma ait bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

III- ÖTEKİ KONULAR:

Başvurudan vazifeye başlamaya kadar bütün evrelerde adaylara yapılacak bilgilendirme ve davetler, adayların müracaat sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine bildirim ve Bakanlığın internet sayfası ile Meslek Kapısı üzerinden İlan yoluyla yapılacaktır.

Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu anlaşılanlar bütün haklarını kaybeder, Karşılaşma imtihanını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise Nakil süreci iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı kanun tarafından süreç yapılmak üzere yetkili mercilere hata duyurusunda bulunulur.

IV- KELAMLI İMTİHANIN FORMU, MEVZULARI VE KIYMETLENDİRME:

Yarışma imtihanı kelamlı olmak üzere Biricik basamaklı olarak Ankara’da yapılacaktır. Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar, aşağıda belirtilen bahis başlıkları tarafından başka ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Sözlü imtihanda başarılı sayılmak için, şura üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması koşuldur. Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen takım sayısı kadar asil Namzet belirlenecektir.

Sınav Şurası tarafından asıl Namzet sayısının yarısı kadar yedek Namzet tertip edilecektir.

V- KELAMLI İMTİHAN YERİ VE TARİHİ:

Sözlü İmtihan: İmtihan tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI- İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma imtihanını kazanan adaylar www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar yerleştirme sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Karşılaşma imtihanını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

15491/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir