Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 10 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Milli Emniyet Konseyi genel Sekreterliğinden:

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ genel SEKRETERLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Milli Emniyet Şurası genel Sekreterliğinde genel yönetim Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan 6 ncı derece takımlarda misyon yapmak üzere Giriş (Sözlü) imtihanı (tek aşamalı) ile ulusal Emniyet Heyeti genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 10 adet ulusal Emniyet Konseyi genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Alınacak uzman yardımcılarının tahsil kümesi, sayısı, Giriş (Sözlü) imtihanına çağrılacak Namzet sayısı ve KPSS puan tipleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

I-BAŞVURU KURALLARI:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda yer Meydan genel kuralları taşımak,

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, İktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilmiş Yurt içi yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3- Giriş (Sözlü) imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanlarının (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan çeşitlerinden rastgele birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, Müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda; alınacak ulusal Emniyet Konseyi genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 sert Namzet ortasına girmek (son sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) imtihanına çağrılırlar),

5- nihayet müracaat tarihinden evvelki beş Yıl içinde yapılmış Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) en az (D) seviyesinde yahut milletlerarası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen imtihanlardan buna denk puan aldığına ait dokümana sahip olmak,

6- Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

II- GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANINA MÜRACAAT BİÇİMİ VE YERİ:

1- Giriş (Sözlü) imtihanı müracaatları 19 Aralık 2022 Pazartesi günü başlayıp 16 Ocak 2023 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Müracaatlar Kurumun internet sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak müracaat formuna KPSS ve Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanı yahut memleketler arası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen İmtihan Sonuç dokümanı eklenmesi suretiyle ulusal Emniyet Heyeti genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresine şahsen yahut posta yolu ile yapılabilir.

2- nihayet müracaat tarihinde saat 18.00’dan sonra genel Sekreterliğe intikal eden müracaatlar kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III- GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN DUYURULMASI, İMTİHAN YERİ VE TARİHİ

1-Başvuru formu ve ekinde yer Meydan evrakların incelenmesi sonucu ilanda belirtilen kuralları haiz olup, imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi Giriş (Sözlü) imtihanının yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile Bir arada İmtihan tarihinden en az 10 gün öncewww.mgk.gov.trinternet sitesinde yayımlanacak ve ulusal Emniyet Şurası genel Sekreterliği hizmet binası giriş kapılarına da asılarak ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

2- Giriş (Sözlü) imtihanına katılmaya hak kazanan adaylarwww.mgk.gov.trinternet sitesinde yayımlanacak olan yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) ile Amade bulunacaklardır.

IV- GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK EVRAKLAR:

1- Mezun olunan yükseköğretim kurumu diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut ilgili kurumunca onaylı örneği (Yurt dışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan Yurt içindeki fakülte yahut yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik dokümanı ile birlikte),

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3- 3 adet vesikalık fotoğraf,

4- Namzet tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş (1 sayfayı geçmeyecek şekilde),

5- Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.mgk. gov.trinternet sitesinden temin edilecek),

6- İsimli Sicil Kaydı dokümanı (e-Devlet sisteminden temin edilebilir),

Başvuru sırasında dokümanların aslı ibraz edilmek kaydıyla adayların yanlarında fotokopisini getirdikleri evraklar ulusal Emniyet Konseyi genel Sekreterliği İşçi Dairesi Başkanlığınca Tasdik edilebilecektir. Noksan doküman ve bilgileri bulunan müracaatlar ile koşulları uymadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

V- GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANI MEVZULARI VE DEĞERLENDİRME

1-Giriş (Sözlü) imtihanı, adayların;

a) Meydan bilgisi ve ulusal Emniyet Heyeti genel Sekreterliğinin misyon alanına giren Temel hususlara ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, İmtihan Heyeti tarafından farklı başka puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Giriş (Sözlü) imtihanında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması kaidedir.

2-Yedek Namzet belirlenmeyecek olup, genel Sekreterlik, başarılı Namzet sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

VI-BAŞARI LİSTESİ VE GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANI SONUÇLARININ

DUYURULMASI

1- Giriş (Sözlü) imtihanından puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen takım sayısı kadar Namzet atanmaya hak kazanacaktır. Adayların Giriş (Sözlü) İmtihan puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alacaktır.

2- Giriş (Sözlü) imtihanı sonuçları,www.mgk.gov.trinternet sitesinde ve ulusal Emniyet Konseyi genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresinde yer Meydan hizmet binası giriş kapılarında ilan edilecektir. Ayrıyeten Giriş (Sözlü) imtihanında başarılı olan adaylara İmtihan sonucu yazılı olarak bildirilecek ve atanmaları için Gerekli olan dokümanlar istenecektir. Giriş (Sözlü) imtihanında başarılı olamayan adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

3- Giriş (Sözlü) imtihanını kazananların ulusal Emniyet Heyeti genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı takımlarına atanmaları ve adaylıklarına ait süreçler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kararlarına nazaran yapılacaktır.

VII- ÖBÜR HUSUSLAR

1- müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin Giriş (Sözlü) imtihanı geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

2- Giriş (Sözlü) imtihanı ile ilgili bilgi, ulusal Emniyet Heyeti genel Sekreterliği İşçi Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 289 65 09-10-11-13 numaralı telefonlardan alınabilir.

İlanen duyurulur. 15184/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir