Milli Savunma Bakanlığı ve TSK’ya 65 uzman yardımcısı alınacak

Genel Kas 10, 2022 Yorum Yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet komutanlıklarına kelamlı İmtihan sonucuna nazaran 65 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana nazaran, MSB bünyesindeki ulusal savunma uzman yardımcılığı takımlarına 40, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı takımlarına ise 25 işçi alınacak.

Başvurular 27 Ekim-27 Kasım tarihleri ortasında “https://personeltemin.msb.gov.tr” adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak.

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı takımlarına alınacak işçi MSB’nin Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı takımlarına alınacak işçi ise Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet komutanlıkları karargahlarında misyon yapacak.

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE Kuvvet KOMUTANLIKLARINA UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ GİRİŞ İMTİHAN DUYURUSU

1. İMTİHANA AİT BİLGİLER:

a) ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” kararlarına nazaran Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

b) Her adayın yalnızca bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) duyuru metninde belirtilmeyen konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır.

ç) Bu kılavuzda yer Meydan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra ulusal Savunma Bakanlığı tarafından Gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. müracaat mühletince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

2. İMTİHAN MÜRACAAT KURALLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurundaki genel kuralları taşımak,

b) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Nitelik Tablosunda bulunan her bir takım unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarından (KPSS), Nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan çeşitlerinden taban puanı almış olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS yahut Yükseköğretim Heyeti (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen yahut milletlerarası geçerliliği bulunan yabancı lisan imtihanlarından, Nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi müracaat sistemine yüklemek)

f) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Takımları için geçerlidir.)

g) Mühleti içinde başvurmuş ve müracaat evrakı ile Birlikte istenen evrak ve bilgileri vermiş bulunmak,

3. İMTİHAN MÜRACAAT BİÇİMİ:

Giriş İmtihan duyurusunun müracaatları 27 Ekim-27 Kasım 2022 tarihleri ortasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır. müracaat tarihleri, müracaat ve imtihanlar için çağrılacak adayların genel File (İnternet) üzerinden yayımlanması, İmtihanların icrası (Sözlü Sınav) ve Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel File aracılığı ile duyurulacaktır.) https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.

4. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ:

Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adayların kelamlı İmtihan tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildiri niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıyeten T.C. ulusal Savunma Bakanlığı toplumsal medya hesaplarında ön müracaat sonuçlarının açıklandığına dair İlan yayımlanacaktır.

5. İMTİHANA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ EVRAKLAR:

a) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Giriş İmtihanı müracaat Formu,

b) Resmi Makamlardan alınmış T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Yükseköğrenim diploması yahut mezuniyet evrakının aslı yahut Kuruluş yahut noterden onaylı sureti yahut e-Devletten alınan doküman ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Heyeti onaylı denklik dokümanının aslı yahut onaylı sureti ve fotokopisi,

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

d) Sıhhatle ilgili olarak vazifesini devamlı yapmaya Mani bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan, (Milli Savunma Uzman Yardımcısı Takımları için geçerlidir.)

e) Geçerlilik müddeti dolmamış KPSS Sonuç evrakı,

f) Geçerlilik mühleti dolmamış Yabancı lisan Sonuç dokümanı,

g) İsimli Sicil yahut İsimli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan doküman, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

ğ) Erkek Adaylardan;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum evrakı (e-Devletten alınan doküman yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis evrakı (Belgenin aslı ve fotokopisi yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair evrak (Belgenin aslı ve fotokopisi yahut e-Devletten alınan evrak yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret), (Bedelli askerliğe Müracaat eden adaylar müracaat yapabilir.)

6. İMTİHAN FORMU:

Başvuru kılavuzunda bulunan kaideleri taşıyan bütün adaylar, KPSS puan türü/türleri temel alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana hakikat sıralanacak kelamlı imtihana Nakil yapılacak takım sayısının en Çok 4 (dört) sert kadar Namzet çağrılacaktır. nihayet sıradaki adayla eşit puan Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılacaktır.

7. İMTİHAN BAHİSLERİ VE KIYMETLENDİRME:

a) Giriş İmtihan Komitesi tarafından adaylar;

(1) Bilgi seviyesi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara, MSB mevzuatına, TSK mevzuatına, memleketler arası hukuka, Anayasa ve yönetim hukukuna ait bilgi düzeyi)

(2) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) genel Yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, taraflarından farklı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (1) bendi için elli puan, (2) (3) (4) (5) (6) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan)

b) Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, kurul reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

c) Kıymetlendirme sonucunda her unvan için asil ve yedek liste farklı başka belirlenecektir.

8. ÖTEKİ KONULAR:

a) Kelamlı imtihana girmeye hak kazananlara ait İlan ve İmtihan Sonuç duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildiri niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıyeten bir doküman gönderilmeyecektir.

b) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa bildiri çekilerek ve bakanlığımız toplumsal medya hesaplarında yayımlanarak yapılacaktır.

c) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İrtibat adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa bildiri (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir