Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 09, 2023 Yorum Yok

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 212’nci unsurunda; “Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne biçimde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili asıllar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet İşçi Başkanlığının Bir arada hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.” denilmektedir.

Diğer taraftan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 3’üncü hususunda; “Yiyecek yardımı yalnızca Yemek Eda biçiminde yapılır. Bu yardım, nakten yahut kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamaz. Yiyecek yardımı haftalık çalışma mühleti 40 saati aşmayan yerlerde öğlen yemeği olarak verilir. ..” kararı, 4’üncü unsurunda; “… Ödenek dağıtımı Yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. …” kararı ile 5 inci hususunda; “…Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek işçi sayısının taban 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması kaidesiyle atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir. Yiyecek yardımı bu biçimde kurulan Yemek servislerinde yapılır.” kararları bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında ulusal Eğitim Bakanlığı Takviye Hizmetleri genel Müdürlüğü 21.11.2022 tarih ve 63928401sayılı görüş yazısında “il/ilçe ulusal eğitim müdürlükleri ve okul/kurum müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak vazife yapan işçilerin, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde belirtilen kuralları yerine getirmeleri halinde devlet memurları yiyecek yardımından faydalanmalarının Muhtemel olacağı mütalaa edilmektedir.” açıklamalarına yer vererek ve okul/kurum müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak misyon yapan çalışanların, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları yerine getirmeleri halinde devlet memurları yiyecek yardımından faydalanabileceklerini açıkladı bu bağlamda öğretmenlerde yiyecek yardımından faydalanabileceklerdir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir