Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nde Danıştay kararını verdi

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 10, 2022 Yorum Yok

– Danıştay, Namzet Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği’nin kimi fıkralarının iptali talebiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Türk Eğitim-Sen, İmtihan koşulu başta olmak üzere öğretmenleri mağdur edecek tarafları bulunduğu savıyla Öğretmenlik Uğraş Kanunu’nun birtakım hususlarının iptal talebiyle Anayasa Mahkemesine götürülmesi ve kanuna dayanarak çıkarılan yönetmelikteki birtakım fıkraların iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Danıştay 2. Dairesi, 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin dava konusu unsurlarının yürütmesinin durdurulması talebini oy birliğiyle reddetti.

Dairenin kararında, yönetmelikteki iptal ve yürütmenin durdurulması istenen hususlarında halk faydasına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına karşıtlık bulunmadığı, düzenlemelerin, genel ve objektif kuralları içerdiği kaydedildi.

Öğretmenlerin meslek basamaklarında ilerlemesinde, yazılı İmtihan sisteminin uygulanmasının, halk işçi rejiminde aranan ögelerden biri olan “kariyer” temeliyle uyumlu bulunduğu belirtilen kararda, “ücretli öğretmenlikte geçen sürelere” yer verilmemesinin de Noksan düzenleme olarak görülmediği aktarıldı.

Daire, sendika tarafından, dava konusu yönetmeliğin iptali istenilen hususların desteği olan Öğretmenlik Uğraş Kanunu’nun ilgili hususlarının Anayasa’ya karşıtlık savını ise yerinde görmedi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir