ÖSYM, 25 uzman yardımcısı alacak

Genel Nis 22, 2023 Yorum Yok

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) genel idare Hizmetleri sınıfından 7 nci ve 8 inci dereceli takıma atanmak üzere Yekün giriş imtihanı ile aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan, 25 (Yirmi beş) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamaklıdır. Yazılı İmtihan 20/05/2023 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı imtihanın yapılacağı adres ve İmtihan saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında yazılı imtihandan en az 10 gün Evvel ilan edilecektir. Adaylar imtihana giriş evraklarını ÖSYM Namzet Süreçleri Sisteminden alacaklardır, ayrıyeten imtihana giriş dokümanı düzenlenmeyecektir.

SINAVA MÜRACAAT ŞARTLARI

1) 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan KPSS Lisans imtihanları sonucunda, üstteki tabloda yer Meydan puan cinslerine nazaran en az birinden taban 65 puana sahip olmak. Müracaat koşullarını taşıyan adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan Meydan adaydan başlanarak, ilan edilen takım sayısının 20 sert kadar Namzet yazılı imtihana Davet edilecektir (Sonuncu Namzet ile tıpkı puana sahip olanlar da giriş imtihanına alınacaktır),

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin üstteki tabloda belirtilen kısımlarından birini yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen genel kaideleri taşımak,

4) 1 Ocak 2023 tarihi prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

5) devamlı olarak vazife yapmasına Mani olabilecek, Daima gövde ya da akıl hastalığı ile gövde sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

6) Bu duruma başvuran adaylar, ÖSYM’nin kurumsal mevzuatı çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR, FORMU VE YERİ

2021 yahut 2022 yıllarında yapılan KPSS Lisans imtihanları sonucunda, 100 puan üzerinden üstteki tabloda yer Meydan puan cinslerine nazaran taban puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan misyon talebinde bulunacaklar, 14/04/2023 – 28/04/2023 tarihleri ortasında, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer Meydan “Sınav müracaat Formu” nu doldurarak internet ortamında Müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile yahut şahsen Müracaat kabul edilmeyecektir.

YAZILI SINAV

Yazılı imtihana girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere üstteki tabloda verilen tahsil alanları prestijiyle ilgili bahislerden %70 test ve %30 klasik adapta soru sorularak yazılı İmtihan yapılacaktır. Yazılı İmtihan sonuçları, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında İmtihan tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi sonucu, bu imtihandan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan Meydan adaylardan; en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere, ilan edilen takım sayısının en Çok dört katına kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Sözlü imtihana girmeye hak kazananlara, kelamlı İmtihan tarihinden en az on beş gün Evvel imtihanın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı yahut elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında duyurulacaktır.

Sözlü İmtihan öncesi adaylar, e-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet ve Kurum tarafından matbu olarak hazırlanan özgeçmiş dokümanlarını Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İşçi ve Dayanak Hizmetleri Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Sözlü imtihan, adayların,

a) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) genel Yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, başka farklı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, İmtihan komitesi tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Adayların kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

SINAV SONUCU

Giriş imtihanı sonuçları (Yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilir), puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle muvaffakiyet derecesine nazaran sıraya konulup, ilan edilen takım sayısı kadar Namzet asıl, İmtihan duyurusunda belirtilen takım sayısının yarısı kadar Namzet ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş imtihanı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıyeten asıl ve yedek listelerde yer Meydan adaylara İmtihan sonucu bildirilecektir.

Adaylar, İmtihan sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komiteye itiraz edebilir. İtirazlar, Komitece en Çok yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

İlan olunur.

4028/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir