Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Şub 02, 2023 Yorum Yok

Özel öğretim kurumlarında fiyatsız okutulacak öğrenci/kursiyerlere ait 5580 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanunu 13 üncü hususunda ve ulusal Eğitim Bakanlığı özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 57 nci hususunda yer Meydan kararlar gereği; Kurumlar, tahsil gören öğrenci/kursiyer sayısının %3’ünden az olmamak üzere fiyatsız Talebe okutmakla yükümlüdürler.

Kurumlarca fiyatsız okutacakları öğrenci/kursiyeri belirlerken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Çaba Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında kanun yahut 2330 sayılı kanun kararları uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü hususları ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanununun 47 nci unsuru kapsamında Muharebe yahut Görev malulü sayılanların birinci ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım yahut barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilmektedir. Kurumlar fiyatsız okutmak zorunda oldukları öğrenci/kursiyerlerden üstte belirtilerek öncelik verilen çocukları kurumun öğretim müddetince büsbütün fiyatsız okutmak zorundadır. Öncelik verilenlerin dışındakiler okullarda bir öğretim yılı müddetince, diğer kurumlarda ise öğretim programı mühletince fiyatsız okutulmak zorundadır.

Özel öğretim kurumları fiyatsız öğrenci/kursiyer okutma yükümlülüklerini Kanunda öncelikli olduğu belirtilenlerden % 3 Şöhret altında kuruma müracaat olması durumunda kalan kısmını, tahsil fiyatının tamamını almadan okutabileceği üzere; tahsil fiyatının % 25, % 50 yahut % 75 oranı kadar kısmını fiyatsız okutmak kaydıyla Kanunda belirtilen zaruriliği yerine getirmiş olacakları ve kurumların kısmen yahut büsbütün fiyatsız okuttukları öğrenci/kursiyerlerin kuruma Yekün maliyeti, kurumun Kanunda belirtilen fiyatsız okutma zorunda olduğu öğrenci/kursiyer maliyetinin altında olmaması kaydıyla uygulanması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir