Strateji ve Bütçe Başkanlığı 55 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 08, 2023 Yorum Yok

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından:

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINA İMTİHANLA STRATEJİ VE BÜTÇE UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş imtihanı yapılacaktır. genel yönetim Hizmetleri sınıfının 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak Yekün 55 adet takım için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının kısım ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

1) İmtihana Katılma Koşulları:

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı İmtihanına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen Devlet memuru olma kaidelerini haiz olması,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarının; İktisat, İşletme, halk İdaresi, Milletlerarası ilgiler, Hukuk, Maliye, Sosyoloji, inşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, sanayi Mühendisliği kısımlarından yahut yurtiçindeki yahut yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarının YÖK tarafından bu kısımlara denk kabul edilen kısımlarından mezun olması (Adayların, Laf konusu kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını PDF formatında tarayarak müracaatları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),

c) Giriş imtihanının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1988 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça lisanlarından en az biri için İmtihan tarihinden evvelki beş Yıl içinde yapılmış Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması yahut lisan yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir imtihanda buna denk yahut üstü puan almış olması gerekmektedir (Yükseköğretim Kuramları Yabancı lisan İmtihanı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.).

d) T.C. Yüksek Öğretim Heyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 01, 07, 08 Ağustos 2021 yahut 18, 24, 25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarına katılmış olup kısımlar prestijiyle aşağıda belirtilen puan cinslerinden;

yapılacak olan yazılı imtihana girmeye hak kazanacaktır. Lakin nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı almış adaylar da yazılı imtihana katılmaya hak kazanacaktır. İmtihana katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 22/12/2022 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren üç Amel günü içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı genel Evrak Ünitesine verecekleri bir dilekçe ile Başkanlığa yazılı olarak itiraz edebilirler.

2) İstenen Evraklar:

Sınava gireceklerin www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı İmtihan Başvurusu kontağından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve a) Diploma yahut süreksiz mezuniyet dokümanını (Adayların, Laf konusu kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını PDF formatında tarayarak müracaatları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),

b) KPSS Sonuç dokümanını,

c) YDS/e-YDS’den yahut buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan Öbür bir lisan imtihanından alınan Sonuç evrakını (Yükseköğretim Kurumları Yabancı lisan İmtihanı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.),

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini (Düz yazma halinde yazılacaktır.),

d) 1 adet yeni çekilmiş 4,5×6 cm ebadında vesikalık fotoğrafını,

e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini (ön ve arka yüzü birebir sayfada olacak şekilde) tarayarak sisteme yüklemeleri ve 29/11/2022 tarihinden itibaren 13/12/2022 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

Şahsen yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Yazılı İmtihan:

Yazılı İmtihan 15/01/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların imtihana girecekleri adresler 06/01/2023 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Adayların İmtihan saatinden en az yarım saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik evrakı (T.C. kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Değerlendirme gerçek karşılıklar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Yazılı İmtihan sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren beş gün içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı genel Evrak Ünitesine verilecek bir dilekçe ile yazılı olarak itiraz edilebilir.

Yazılı İmtihan puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört sert Namzet (en nihayet sıradaki Namzet ile birebir puanı Meydan adaylar dahil) başarılı sayılarak kelamlı imtihana girmeye hak kazanacaktır.

4) Kelamlı İmtihan:

Sözlü İmtihan tarihi ve yeri www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, İmtihan Komitesi reis ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması koşuldur.

Sözlü imtihan, adayların; İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi, bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel Yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı taraflarından değerlendirildiği bir İmtihan olacaktır.

Sözlü İmtihan sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. itiraz Strateji ve Bütçe Başkanlığı genel Evrak Ünitesine verilecek bir dilekçe ile yazılı olarak yapılır.

5) Kıymetlendirme ve Atama:

Sınavın kesin muvaffakiyet listesi, adayların yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen uzman yardımcısı takım sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir. Yapılan imtihanlarda başarılı olmak kaidesiyle, ilanda belirtilen uzman yardımcısı takım sayısının yarısını geçmemek üzere, tahsil kısımları prestijiyle İmtihan Kurulu tarafından belirlenecek sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.

Ancak, muhakkak bir tahsil kısmının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, İmtihan Komitesinin Müsait görüşü ile Öbür bir tahsil kolundan imtihana katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki muvaffakiyet sırasına nazaran atanması suretiyle doldurulabilir.

Asıl listedeki adaylardan Müracaat etmeyenler yahut hukuksal nedenlerle ataması yapılamayanlar olduğu takdirde, Gerekli görülürse İmtihan sonucunun ilanından itibaren üç ay içinde bu takımlara birebir tahsil koluna ait yedek listedeki adaylardan muvaffakiyet puanı sırasına nazaran Nakil yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

Başkanlık, başarılı Namzet sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların listesi www.sbb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek, ayrıyeten adayların adreslerine yazılı olarak da tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylardan Başkanlıkça belirtilen tarihe kadar Müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.

Giriş imtihanını kazananlardan müracaat dokümanlarında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 294 50 00/5209/5215/5240/5249

Başkanlık Internet Sayfası : www.sbb.gov.tr

Başkanlık Adresi : Necatibey Caddesi No: 110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA

14625/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir