Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 34 denetçi uzman personel alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan: DENETÇİ VE UZMAN İŞÇİ SEÇME İMTİHANI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 27 inci hususu ile tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İşçi Yönetmeliğinin 6 ila 15 inci unsurları kararlarına nazaran Kuruluş İşçi Yönetmeliği çerçevesinde açıktan Nakil halinde, 5 denetçi ve 27 uzman kontratlı işçi alımı, Yönetmeliğin 39 uncu hususuna nazaran konum değişikliği kapsamında 2 uzman kontratlı işçi alımı için seçme imtihanı yapılacaktır. Seçme imtihanı yazılı ve kelamlı olarak yapılacaktır.

1. İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI, Alım YAPILACAK KONUM UNVANLARI, SAYILARI, MEZUNİYET KISIMLARI, MÜRACAAT KODLARI VE İSTİHDAM YERLERİ

1.4. DENETÇİ VE UZMAN İŞÇİ SEÇME İMTİHANINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1.4.1. Denetçi ve Uzman (Açıktan) İşçi Alımı İçin,

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda yer Meydan genel koşulları taşımaları,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun üstteki tablolarda belirtilen kısımlarından mezun olmaları,

3) nihayet müracaat tarihi prestijiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan 2022-KPSS (Lisans Düzeyi) halk İşçisi Seçme İmtihanı “KPSSP3” puan tipinden taban yetmiş (70) puan almış olmaları,

4) İngilizce, Almanca, Fransızca yahut Avrupa Birliği resmi lisanlarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) minimum yetmiş (70) puan almış olmaları yahut ÖSYM Yabancı lisan İmtihanları Eşdeğerlik Tablosuna nazaran YDS eşdeğerliği kabul edilen milletlerarası yabancı lisan imtihanlarından minimum yetmiş (70)’e muadil puan almış olmaları, (Dil evrakının nihayet müracaat tarihi prestijiyle geçerli olması kuralı aranır.)

5) Yükseköğretim gördükten sonra minimum üç (3) Yıl Amel deneyimine sahip olmaları,

6) Karşılaşma imtihanı ilan tarihi prestijiyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmaları,

7) Denetçi konumuna başvuracak adaylar için,

a. Yükseköğretim gördükten sonra aranan Amel deneyiminin İç Kontrol, İç Denetim, Müstakil Kontrol, Bilgi Teknolojileri (IT) Kontrolü, Risk İdaresi, Finansal Tahlil ve/veya Yatırım Projeleri ile bağlı olmak üzere Proje Hazırlama, Proje İdaresi, Proje Tahlili (teknik ve mali analiz), Proje izleme, Proje Kıymetlendirme ve Proje Kontrolü alanlarından rastgele birinde yahut üstte sayılan alanlar ile sonlu olmak kaydıyla kümülatif olarak taban üç (3) Yıl olması,

ya da;

b. Yükseköğretim gördükten sonra minimum üç (3) Yıl Amel deneyimine sahip olma yanında, halk İç kontrol Sertifikası (KiDS) yahut Memleketler arası İç kontrol Sertifikaları (CIA, CISA, CGAP, CCSA ve CFSA)’ndan rastgele birisine sahip olmaları,

8) Denetçi konumuna başvuracak adaylar için, ülke genelinde vazife yapabileceklerini tam teşekküllü bir hastaneden alınan sıhhat heyeti raporu ile belgelendirmeleri, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

9) Başvurulan durumda çalışmalarında sakınca olmaması, (Atanmaya hak kazanma durumunda yazılı sıhhat beyanı istenecektir.)

10) Öbür Kurum yahut kuruluşa karşı Zarurî hizmetle yükümlü bulunmamaları, (Atanmaya hak kazanma durumunda yazılı beyan istenecektir.)

11) 7315 sayılı Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü unsuru uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucunun Olumlu olması kurallarını karşılamaları gerekmektedir.

1.4.2. Durum Değişikliği Kapsamında Uzman İşçi Alımı İçin,

Kurum İşçi Yönetmeliğinin 39 uncu hususuna istinaden durum değişikliği kapsamında uzman konumuna başvuracak adayların,

1) Kurumda dayanak işçisi unvanında vazife yapıyor olmaları,

2) Karşılaşma imtihanı ile atanarak Kurumda en az fiilen üç (3) Yıl çalışma mühletini tamamlamış olmaları,

3) Üniversitelerin en az dört yıllık tahsil veren fakülte yahut yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarından mezun olmaları,

4) ingilizce, Almanca, Fransızca yahut Avrupa Birliği resmi lisanlarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) taban yetmiş (70) puan almış olmaları yahut ÖSYM Yabancı lisan İmtihanları Eşdeğerlik Tablosuna nazaran YDS eşdeğerliği kabul edilen memleketler arası yabancı lisan imtihanlarından taban yetmiş (70)’e muadil puan almış olmaları gerekmektedir. (Dil evrakının İmtihan nihayet müracaat tarihi prestijiyle geçerli olması koşulu aranır.)

2. İMTİHAN BAŞVURUSU, MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE YAZILI İMTİHANA ÇAĞRI

1) İmtihana başvuracak adaylar, Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik olarak imtihana müracaat yapacaklardır. Elektronik müracaatlar 28/12/2022 – 06/01/2023 tarihleri ortasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Adaylar müracaat formunu elektronik ortamda dolduracaklar, elektronik müracaat sırasında talep edilen bilgiler ve dokümanlar dijital olarak sisteme yüklenecektir.

3) Adayların mezun oldukları kısma Müsait Biricik müracaat kodunu seçme ve en Çok beş (5) hizmet ünitesini tercih etme hakkı vardır. İsteyen adaylar “Tercih ettiğim Hizmet Ünitelerine yerleştirilememem durumunda Kurumunuzun takdir ettiği diğer rastgele bir hizmet ünitesine yerleştirilmek istiyorum.” seçeneğini işaretleyebilirler.

4) müracaat sürecini tamamlamak için “Başvuru Sürecini Tamamla” butonuna basarak müracaat formu dijital olarak oluşturulmalı ve Namzet tarafından şahsî depolama ortamına kaydedilmelidir. Kayıt gerçekleştirildikten sonra müracaat bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır.

5) Müracaatların kıymetlendirilmesi sonucunda, müracaat kurallarını sağlayan ve ilgili KPSS puanı temel alınarak yapılacak sıralamaya giren adaylar Kurumun internet sayfasında duyurulacaktır.

6) Sıralamaya giren adaylar, İmtihan fiyatını Kurum internet sitesinde yapılacak duyurulara nazaran Kuruluş hesaplarına yatıracak ve müracaatta istenen öbür dokümanları duyurulacak takvime nazaran eksiksiz olarak Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) adresinden sisteme yükleyeceklerdir.

7) İlanın 1.4’üncü unsurundaki kaideleri taşıyan, ilgili müracaat kodunda ilgili KPSS puanı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran duyurulan boş durumların beş (5) katına kadar Namzet yazılı imtihana alınacaktır. Yapılan sıralama sonucunda nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip öteki adaylar da imtihana çağrılacaktır. Her bir müracaat kodu diğer müracaat kodlarından Müstakil olarak sıralamaya tabi tutulacaktır.

8) Denetçi ve Uzman İşçi Seçme İmtihanında Kuruma yapılan müracaatlar, İmtihan Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı imtihana girmeye hak kazanan adayların isimleri, Kurumun internet adresinde (http://www.tkdk.gov.tr) ilan edilecektir. Yazılı imtihana kabul edilecek adaylara Kuruluş ayrıyeten bildirim yapmayacaktır.

9) Adaylar imtihanda, İmtihan Giriş Dokümanı ile Birlikte Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik müddeti dolmamış pasaport dokümanlarından en az birini ibraz etmek zorundadırlar. İstenen dokümanlar yanında olmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

10) Engelli adaylar, Mani durumu, işaretleyici-okuyucu talebi, kitapçık punto talebi vb. durumları İmtihan tarihinden en geç dört (4) gün Evvel İmtihan Uygulayıcısı Kuruma bildirilecektir.

11) Yazılı İmtihan ile ilgili yürütülen süreçler Gazi Üniversitesi Ölçme ve Kıymetlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) sorumluluğu altındadır.

3. MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

Aşağıda yer Meydan dokümanlar Kurumun internet adresinde (http://www.tkdk.gov.tr) yer Meydan elektronik müracaat sistemine dijital olarak (dijital formatta ya da taranmış belge) yüklenecektir. müracaat ve doküman teslim kademelerinde fiziki evrak (belgenin aslı, fotokopisi, onaylı sureti vb.) talep edilmeyecektir. 1 ila 5’inci sıradaki dokümanlar müracaat etabında bütün adaylardan, 6 ila 11’inci sıradaki dokümanlar sıralamaya giren adaylardan talep edilecektir.

1) nihayet altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

2) e-Devlet kapısından alınan barkodlu mezun dokümanı.

3) ÖSYM sisteminden alınan barkodlu KPSS Sonuç dokümanı.

4) ÖSYM sisteminden alınan barkodlu yabancı lisan evrakı ya da taranmış milletlerarası yabancı lisan imtihanı dokümanı.

5) duyuru tarihi ve sonrasında e-Devlet kapısından alınmış barkodlu Toplumsal Emniyet Kurumu tescil ve hizmet dökümü dokümanı.

6) İmzalı Namzet bilgi formu.

7) ilan tarihi ve sonrasında e-Devlet kapısından alınan, isimli sicil kaydı bulunmadığına dair barkodlu evrak.

8) Erkek adaylar için, ilan tarihi ve sonrasında e-Devlet kapısından alınan askerlikle ilişiği olmadığına dair barkodlu evrak.

9) Diploma yahut süreksiz mezuniyet dokümanı.

10) Denetçi konumu için, ilanda belirtilen sertifika evrakları ve/veya Deneme gösterir çalışma dokümanları.

11) Kurum internet sitesinde yapılacak duyurularda belirlenen temellere nazaran GAZiÖDM hesaplarına 250 TL İmtihan fiyatının yatırıldığına dair evrak. (Yazılı imtihana girmeye hak kazanarak İmtihan fiyatını yatıran lakin talep edilen evrakları sunmayan, imtihana girmeyen ya da imtihanı kazanamayan adaylara İmtihan fiyatı iade edilmeyecektir.)

4. İMTİHANIN HALİ, YERİ VE TARİHİ

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı İmtihan olmak üzere iki kademede gerçekleştirilecektir. Yazılı İmtihan 04 Şubat 2023 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Yazılı imtihanın yeri ve saati, imtihana katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Kelamlı İmtihan Kurumun internet adresinde duyurulacak olan tarihlerde Kurum Merkezinde gerçekleştirilecektir.

5. YAZILI İMTİHAN VE İMTİHAN HUSUS BAŞLIKLARI

1) Yazılı İmtihanı çoktan seçmeli test tarzı yapılacaktır. Yazılı imtihanda 100 soru sorulacak ve her bir sorunun gerçek karşılığı 1 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) İmtihan Mühleti 120 dakikadır.

3) Yazılı imtihanı sonuçları ve başarılı olan adayların katılacakları kelamlı İmtihan oturumuna dair İlan Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet sitesinde duyurulacaktır.

Soru tartıları yaklaşık olarak verilmiştir. İmtihanda değişiklik gösterebilir. İmtihan ilan tarihindeki mevzuat metni dikkate alınır.

6. KELAMLI SINAV

Test imtihanında başarılı olan adaylar kelamlı imtihana Davet edileceklerdir. Kelamlı imtihanda adaylar, tahsil alanı ile ilgili bilgi seviyesi, yabancı lisanı kullanabilme seviyesi, adayın kavrayış, Anlatım ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek duruma yatkınlık, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu açısından değerlendirilecektir.

7. KIYMETLENDİRME TEMELLERİ VE ÖBÜR HUSUSLAR

1) İmtihan Muvaffakiyet Notu, test imtihanı ve kelamlı İmtihan notlarından oluşur. Tam puan, test imtihanı ile kelamlı İmtihan için farklı başka olmak üzere Çehre (100)’dür.

2) Seçme İmtihanında başarılı olmak için, test imtihanı sonucunda alınan puanın en az yetmiş (70) olması gerekmektedir.

3) Test imtihanı sonucunda başarılı olan bütün adaylar kelamlı imtihana çağrılır.

4) Kelamlı imtihanda başarılı olmak için kelamlı İmtihan puanının en az yetmiş (70) olması kuraldır.

5) İmtihan Muvaffakiyet Notu, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile test imtihanı puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

6) İmtihan Muvaffakiyet Notu, Çehre (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan olmak kaydıyla en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere, belirlenmiş olan kontenjan kadar Namzet seçme imtihanını kazanmış sayılır. İmtihanda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

7) İmtihan sonucunda Kurum boş kalan takımlar için, birebir unvan için belirlenen öbür istihdam kümelerinden yetmiş (70) puan ve üzeri almış olmakla birlikte kendi alanında imtihanı asil olarak kazanamamış adaylar ortasından seçim yapabilecektir. Boş kalan takım için, hangi Uğraş kümesinden ikame yapılacağına dair takdir yetkisi Kuruma aittir. Seçme İmtihanı sonucunda yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak öteki Uğraş kümelerinde doldurulamayan konumların doldurulmasında rastgele bir hak teşkil etmez.

8) İmtihan Konseyi, muvaffakiyet sırasına nazaran sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar ortasından, ilan edilen durum sayısının yarısını geçmemek üzere yedek Namzet belirleyebilir. Yedek adayların vazifeye başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

9) Karşılaşma imtihanına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma kaidelerini taşımadığı halde gerçeğe karşıt bilgi verdiği yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı belirlenenler Karşılaşma imtihanına alınmaz. Bu formda imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılır ve kontratları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerle kontrat yapılmış olsa dahi kontratları feshedilir. Bu bireyler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

10) Yazılı İmtihan sonucunda kâfi sayıda adayın başarılı olamaması durumunda İmtihan kıymetlendirme usulünde değişiklik yapılabilir. Bu konu TKDK ile İmtihan Uygulayıcısı Kuruluş (GAZİÖDM) ortasında yapılacak protokolde belirtilir ve İmtihan sonuçları ile Birlikte adaylara ilan edilir.

11) İmtihan Şurası görülen gerek üzerine imtihanı erteleme ve iptal yetkisine sahiptir.

12) İmtihan sonucu Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. İmtihanı kazananların, süreçlerinin yapılabilmesi için İmtihan sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde, talep edilen atamaya temel evraklarla Bir arada Kuruma Müracaat etmeleri gerekmektedir.

13) Karşılaşma imtihanını kazanan çalışanın Kurumun internet sitesinde ilanı, tıpkı vakitte tebligat niteliği taşır. Kurum tarafından kabul edilebilir bir dokümanla ispatı Muhtemel zorlayan sebepler dışında; İmtihan sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde Kuruma Müracaat etmeyenlerin ya da bu müddet içerisinde talep edilen evrakları sunmayanların ataması yapılmaz, yapılan misyona başlama davetine Karşın mühleti içinde misyonuna başlamayanların ataması iptal edilir.

14) Bu ilanda yer almayan konularda, 20.01.2021 tarihli ve 31370 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İşçi Yönetmeliği” temel alınacaktır.

İlanen duyurulur. 15976/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir