Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü 3 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Oca 10, 2023 Yorum Yok

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Başkanlığında görevlendirilmek üzere 3 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Giriş İmtihanı ile ilgili konular aşağıda belirtilmiştir.

1) İmtihan tarihi ve yeri

Yazılı İmtihan 25.02.2023 tarihinde 10.00-12.30 saatleri ortasında TÜRASAŞ genel Müdürlüğünde (Oğuzlar Mahallesi, Ceyhun Atuf Kansu Cad, No:61/1 06520 Çankaya-ANKARA) yapılacaktır.

Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar ile İmtihan giriş yerleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRASAŞ genel Müdürlüğü internet adreslerinde İmtihan tarihinden en az bir ay Evvel ilan edilecektir. Adaylar İmtihan bilgilerini Meslek Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olanlara, kelamlı İmtihan tarihi ve yeri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜRASAŞ genel Müdürlüğü internet adresinden duyurulacaktır.

2) Giriş imtihanına müracaat şartları

Giriş imtihanına katılabilmek için adaylarda aşağıda belirtilen koşullar aranır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak.

b) 2023 yılının Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar imtihana başvurabileceklerdir.)

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) sonuçları temel alınmak kaydıyla KPSSP48 puan tipinden 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak.

d) KPSS sonuçlarına nazaran başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, Nakil yapılacak takım sayısının yirmi katından Çok olmamak üzere sayıları Başkanlık tarafından belirlenen adaylar (son sıradaki Namzet ile birebir puana sahip öteki adaylar dahil) ortasında olmak.

e) sıhhat durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve seyahat kurallarında vazife yapmaya elverişli bulunmak ve müfettişlik misyonunu yapmasına Mani olabilecek hastalığı yahut sakatlığı bulunmamak.

3) İmtihan duyurusu ve başvuru

a) Adaylar müracaatlarını 30.12.2022-16.01.2023 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinden TÜRASAŞ genel Müdürlüğü/Kariyer Kapısı halk işe Alım yahut Meslek Kapısı https://isealımkariyerkapısı.cbiko.gov.tr adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Kargo yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, müracaatların nihayet güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Giriş imtihanına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, yeni bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma yahut mezuniyet evraklarını pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan tahsil durumuna ait denklik dokümanı olan adayların, diploma yahut mezuniyet dokümanı yerine denklik dokümanını pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) Sonuç bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut KPSS Sonuç bilgileri gelmeyen adayların, yeni bilgilerini manuel olarak girmeleri, KPSS Sonuç evrakını pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığını (https://isealimkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir.

e) Yazılı imtihana müracaat yapan adaylar, imtihana girmeden Evvel kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişlerini sisteme yükleyebilirler.

f) Adayların, isimli sicil istikametinden Mani durumunun bulunmadığını müracaat esnasında (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir.

g) Adayların, sıhhat durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve seyahat kaidelerinde vazife yapmaya elverişli bulunduğunu ve müfettişlik misyonunu yapmasına Mani olabilecek hastalığının yahut sakatlığının bulunmadığını (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir.

ğ) müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve ilanda yer Meydan konulara Müsait olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat basamağında sisteme kusursuz olarak yüklenmesinden Namzet sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar, rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

h) Müracaatların sona ermesinden sonra adayların müracaat bilgilerinde rastgele bir nedenle değişiklik yapılmayacaktır.

ı) Teftiş Heyeti Başkanlığı, sisteme yüklenen evrakların asıllarını, müracaat esnasında yahut imtihanın rastgele bir etabında adaylardan isteyebilir.

4) Yazılı imtihana çağrılma ve İmtihan giriş belgesi

Sınava katılma koşullarını taşıyan ve yöntemine Müsait olarak başvuranlardan, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere birinci 60 Namzet giriş imtihanına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 60 ıncı sıradaki Namzet sayısının apansız Çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların İmtihan yerlerini gösterir liste, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRASAŞ genel Müdürlüğü internet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylar imtihanlara ait bilgilere Meslek Kapısı halk işe Alım (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabileceklerdir.

Adaylar, imtihana girişte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport yahut şoför evrakı üzere fotoğraflı ve onaylı kimlik dokümanlarını yanlarında bulunduracaklardır. İmtihana katılabilmek için bu evraklardan birinin ibrazı kuraldır. İmtihana katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5) Yazılı imtihanın hali ve konuları

Yazılı İmtihan test yolu ile Biricik oturumda yapılacaktır.

Müfettiş yardımcılığı giriş imtihanı aşağıdaki hususlardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat kararları temel alınarak yapılır:

a) Hukuk

1) Anayasa Hukuku

2) yönetim Hukukunun genel asılları, idari yargı, idari teşkilat

3) Ceza Hukuku (Genel esaslar)

4) uygar Hukuk (Aile hukuku hariç)

5) Borçlar Hukuku (Genel esaslar)

6) Ticaret Hukuku (Genel esaslar)

7) icra iflas Hukuku (Genel Esaslar)

b) iktisat

1) Mikro iktisat

2) Makro İktisat

3) Türkiye Ekonomisi

4) Milletlerarası İktisat

5) İşletme İktisadı

c) Maliye

1) Maliye Politikası

2) halk Gelir ve Giderleri

3) Bütçe

4) Türk Vergi Sistemi

ç) Muhasebe

1) genel Muhasebe

2) Şirketler Muhasebesi

3) Bilanço Tahlili ve Teknikleri

4) Ticari Hesap

d) Yabancı Dil

1) İngilizce

2) Almanca

3) Fransızca

dillerinden birisi.

6) Yazılı imtihanın değerlendirilmesi

Yazılı İmtihan aşağıda belirtilen asıllara nazaran yürütülür:

a) Yazılı imtihan, duyurulmuş olan yer ve saatte başlatılır ve evvelce saptanmış müddette bitirilir. Belirlenen saatten sonra imtihana gelenler İmtihan Kurulunca imtihana alınmayacaktır.

b) Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için yabancı lisan dışındaki yazılı İmtihan kümelerinden alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60’tan ve İmtihan kümeleri toplamının aritmetik ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir. Bu muvaffakiyet puanına sahip adaylar yazılı imtihanı başarmış sayılır.

7) Kelamlı imtihanın yapılış formu, hususları ve değerlendirilmesi

Yazılı imtihanda muvaffakiyet gösteren adaylardan en yüksek puandan başlanarak giriş imtihanı ilanında belirtilen takım sayısının dört katına kadar aday, nihayet sıradaki adayla birebir puanı Meydan adaylar da dahil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ve TÜRASAŞ’ın kurumsal internet adresinde yeri, günü ve saati belirtilerek Teftiş Şurası Başkanlığınca kelamlı imtihana çağrılır. Yazılı imtihanı kazanan adayların kelamlı imtihana girmeden Evvel kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişlerini Teftiş Heyeti Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.

Sözlü imtihan, adayların;

a) İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi (50 puan)

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)

e) genel Yetenek ve genel kültürü (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Verilen bu puanların aritmetik ortalaması kelamlı İmtihan notunu teşkil eder. Kelamlı imtihanı başarmış sayılabilmek için bu imtihanda alınan notun 65’ten aşağı olmaması gerekir.

8) Yazılı ve kelamlı İmtihan sonuçlarına itirazlar

Yazılı ve kelamlı İmtihan sonuçlarına itirazlar, İmtihan sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 Amel günü içinde dilekçe ile Teftiş Heyeti Başkanlığına yapılır. İtirazlar, İmtihan Kurulunca incelenir. İmtihan Konseyi, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Teftiş Konseyi Başkanlığına sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna nazaran süreç yapılır.

9) Giriş imtihanı notlarının kıymetlendirilmesi ve müfettiş yardımcılığına atanma

Giriş İmtihan notu, yazılı İmtihan ile kelamlı İmtihan sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması ile bulunur. Müfettiş yardımcılığı giriş imtihanını başarmış sayılmak için giriş imtihanı notunun 65’ten az olmaması gerekir.

Sınavda muvaffakiyet gösterenlerin sayısı, takım sayısından Çok olursa giriş İmtihan notu üstün olan adaylar tercih edilecektir. Giriş imtihanında muvaffakiyet notunun eşitliği halinde sırasıyla, yabancı lisan notu, yazılı İmtihan puanı ve KPSS puanı üstün olan Namzet öncelik kazanır. İmtihanda muvaffakiyet gösterenlerin sayısı ilan edilen boş takım sayısından Çok olursa, ilan edilen takım sayısı kadar Namzet asıl olarak, öbür adaylardan muvaffakiyet sıralamasına nazaran ilan edilen takım sayısı kadar Namzet da yedek olarak imtihanı kazanmış sayılır. Öbürleri için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş imtihanı sonuçları, İmtihan Şurası tarafından tutanakla tespit edilir ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜRASAŞ’ın kurumsal internet adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıyeten imtihanı başaranlara Teftiş Heyeti Başkanlığı tarafından Gerekli tebligat yapılacaktır. Adayların, atanma ile ilgili süreçlerini yaptırmak üzere, duyuruda belirtilen tarihe kadar Teftiş Şurası Başkanlığına Müracaat etmeleri zaruridir.

Aynı giriş imtihanında muvaffakiyet gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları sınavdaki derece sırasına nazaran yapılır. Giriş imtihanını asıl olarak kazanıp atandığı halde, yasal mühleti içerisinde misyona başlamayanlar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerlerine, yedek olarak imtihanı kazanan adaylar ortasından muvaffakiyet sırasına nazaran Nakil yapılır.

10) Gerçeğe muhalif beyan

Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

11) öbür hususlar

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik dokümanını (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan şoför evrakı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. 16.01.2023 tarihi saat 23:59’a kadar onaylanmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, akıllı saat, telsiz, fotoğraf makinesi, hesap makinesi ve gibisi aygıtlarla imtihana girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek imtihanları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, imtihanda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, Siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. yanıt kağıdında yapılacak işaretlemelerin Müsait formda yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak halde silinmesi konusundaki mesuliyet adaylara aittir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu şahıslar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres : TÜRASAŞ genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Başkanlığı-Teftiş

Kurulu Şube Müdürlüğü, Oğuzlar Mah. Ceyhun Atuf Kansu

Cad. No:61/1 Balgat, Çankaya/ANKARA

İnternet Adresi : https://www.turasas.gov.tr

e-posta: imtihan.teftis@turasas.gov.tr

Telefon : 0 (312) 202 90 00 / 1041-1044

16226/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir