Türkiye Şeker Fabrikaları 5 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Kas 09, 2022 Yorum Yok

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. genel MÜDÜRLÜĞÜ
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. genel Müdürlüğü Teftiş Konseyi Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel yönetim hizmetleri sınıfına iç 8 inci takım dereceli 5 (beş) müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş imtihanı ile ilgili konular aşağıda belirtilmiştir.

1. İMTİHANA GİRİŞ ŞARTLARI

1.1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda yer Meydan genel kurallara sahip olmak,
1.2-Aşağıda belirtilen tahsil kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
1.3-ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarında aşağıda puan tipleri başlığı altında belirlenen taban puanı almış olmak (Duyuruda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının 20 sert kadar Namzet (adaylar en yüksek puandan sıralanacak olup, nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Yazılı Sınava” katılacaktır),

1.Grup
tahsil Kuralları: Üniversitelerin Hukuk/Siyasal Bilgiler/ İktisat/ İşletme/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin yahut muadili yerli ve yabancı fakültelerin birinden mezun olmak
Nakil Yapılacak Takım Sayısı: 3
Yazılı İmtihana Katılacak Namzet Sayısı: 60
KPSS Puan Çeşidi: P48
KPSS Taban Puan: 80

2.Grup
tahsil Kuralları: Üniversitelerin Kimya Mühendisliği kısmından mezun olmak
Nakil Yapılacak Takım Sayısı: 1
Yazılı İmtihana Katılacak Namzet Sayısı: 20
KPSS Puan Çeşidi: P3
KPSS Taban Puan: 85

3.Grup
tahsil Kuralları: Üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin yahut muadili yerli ve yabancı fakültelerin Ziraat Mühendisliğinin; tarım İktisadı, tarım Teknolojisi, tarım Makineleri, tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Ziraî Mekanizasyon, Ziraî Yapılar ve Sulama, Kültür teknik, Bitkisel Üretim, Bahçe Bitkileri, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Tarla Bitkileri, bitki Müdafaa, Toprak, Toprak Bilimi ve bitki Besleme, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği kısımlarının birinden mezun olmak
Nakil Yapılacak Takım Sayısı: 1
Yazılı İmtihana Katılacak Namzet Sayısı: 20
KPSS Puan Çeşidi: P3
KPSS Taban Puan: 85

1.4-Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak),
1.5-Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut erteletmiş olmak,
1.6-Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde misyon yapmaya ve her türlü iklim ve seyahat koşullarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik vazifesini yapmasına Mani olabilecek hastalığı yahut özrü bulunmamak,
1.7- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı imtihanına daha Evvel katılmamış yahut en Çok bir Defa katılmış olmak,
1.8- Müfettişlik Ira ve niteliklerine haiz bulunmak
kurallarını taşımaları gerekmektedir.

2. İMTİHAN BAŞVURUSU

2.1- Giriş İmtihanları için müracaatlar, e-devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. – Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen kaidelere Müsait olmayan müracaatlar ile mühleti içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.
2.2- Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2.3- Gerçeğe ters beyanda bulunduğu anlaşılanlar bütün haklarını kaybederler, giriş imtihanını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde işe Nakil süreci iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı kanun istikametinden süreç yapılmak üzere yetkili mercilere cürüm duyurusunda bulunulur.

3. İMTİHAN FORMU, HUSUSLARI, TARİHİ VE YERİ

3.1-Giriş İmtihanları Evvel yazılı, akabinde kelamlı olmak üzere iki basamaklı olarak Ankara’da yapılacaktır. İmtihanlar duyurulan yer, gün ve saatte başlatılır, evvelden saptanan müddette bitirilir. Giriş imtihanı soruları aşağıda belirtilen husus kümelerinden hazırlanır:

a) 1.Grup adaylar için;
1) Ticari ve Sınai Muhasebe (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, TMS, Mali Tablolar Analizi): Çoktan seçmeli test yordamına nazaran 25 soru sorulacak her soru 4 puan,
2) iktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Memleketler arası İktisat, Para-Banka-Kredi, Türkiye Ekonomisi): Çoktan seçmeli test metoduna nazaran 25 soru sorulacak her soru 4 puan,
3) Hukuk (Anayasa Hukuku, idare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, uygar Hukuk (Miras ve Aile Hukuku hariç) ile halk İhale Mevzuatı): Çoktan seçmeli test metoduna nazaran 25 soru sorulacak her soru 4 puan,
4) Maliye (Maliye Teorisi ve Siyaseti, halk Gelir ve Sarfiyatları, Bütçe, Vergi Hukuku ile Türk Vergi Sisteminin genel Esasları): Çoktan seçmeli test yöntemine nazaran 25 soru sorulacak her soru 4 puan,
5) Yabancı lisan (İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından biri): Çoktan seçmeli test yordamına nazaran müracaat sırasında seçilen lisan için 20 soru sorulacak her soru 5 puan,
6) Türkçe Kompozisyon: Adaylara, İmtihan komitesince verilecek husus hakkında metin yazılması formunda olacak ve 100 puan
üzerinden değerlendirilecektir.

b) 2. Küme ve 3. Küme adaylar için;
1) Branşlara ilişkin mesleksel hususlar: Çoktan seçmeli test metoduna nazaran 80 soru sorulacak her soru 1.25 puan,
2) Hukuk (Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, idare Hukuku ve Ceza Hukukunun genel hükümleri): Çoktan seçmeli test yöntemine nazaran 20 soru sorulacak her soru 5 puan,
3) Yabancı lisan (İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından biri): Çoktan seçmeli test metoduna nazaran müracaat sırasında seçilen lisan için 20 soru sorulacak her soru 5 puan,
4) Türkçe Kompozisyon: Adaylara, İmtihan komitesince verilecek mevzu hakkında metin yazılması halinde olacak ve 100 puan
üzerinden değerlendirilecektir.

3.2- Giriş İmtihanının yazılı kısmı; 30.10.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adayların isimleri, İmtihan yeri, saati ve imtihana ait diğer konular TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) internet adresinde ilan edilecektir.
3.3- Ayrıyeten, adayların İmtihana Giriş Evrakı olarak Meslek Kapısı’nda sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki bilgileri yazdırmaları ve İmtihan alanına getirmeleri gerekmektedir. Müracaatlarım sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Yazdır” butonuna tıklayarak müracaat bilgileri indirilebilmektedir. Adaylar Meslek Kapısı’na müracaat sırasında nihayet bir ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğraflı öz geçmişini sisteme yükleyecek ayrıyeten “başvuru seçenekleri” kısmından yazılı imtihanda girmek istedikleri “İngilizce, Almanca ve Fransızca ” yabancı lisanlarından birini seçeceklerdir.
3.4- Kelamlı İmtihan yeri, tarihleri ve/veya değişiklik yapılması, TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır.

4. DEĞERLENDİRME
4.1- Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınamazlar.
4.2-Giriş imtihanında tam not yazılı İmtihan kümelerinde farklı başka, kelamlı imtihanda Biricik olmak üzere 100’dür.
4.3-Yazılı imtihanı başarmış sayılabilmesi için yazılı İmtihan kümelerinden alınan notlardan her birinin 60’tan ve ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir. Yazılı imtihanda yanlış yanıtlarınız dikkate alınmadan, yalnızca yanlışsız yanıtlarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
4.4- Yazılı imtihanda başarılı olan her bir meslekteki adaylar kendi içinde başka ayrı olmak üzere en yüksek puan Meydan adaydan başlanarak takım sayısının 4 sert Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.
4.5- Yazılı İmtihan sonuçları TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) internet adresinde yayımlanacaktır. Kelamlı imtihanın yeri, günü ve saatine ait bilgiler TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) internet adresinde duyurulacak olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Yazılı imtihana katılan adaylar Meslek Kapısı Platformu üzerinden İmtihan sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.
4.6- Kelamlı imtihanda adaylara
a) Yazılı İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,
b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) genel Yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, taraflarından başka ayrı puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir.
Adaylar, İmtihan konseyi tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) (c) (ç) (d) (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilir.
4.7-Sözlü imtihanda başarılı sayılabilmek için bu imtihanda da alınan notun 65’ten aşağıda olmaması gerekir.
4.8-Müfettiş yardımcılığı imtihanında başarılı sayılabilmek için giriş İmtihan notu 65’ten az olmamalıdır. Giriş imtihanı notu, yazılı İmtihan notu ortalaması ile kelamlı İmtihan notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.
4.9-Sınavda muvaffakiyet gösterenlerin sayısı takım sayısından Çok olursa giriş imtihanı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş imtihanı notunun eşitliği halinde, yabancı lisan notu üstün olan Namzet Öncelik kazanır. Öbürleri için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

5. İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI ve ATAMA
5.1-Sınav sonuçları, İmtihan heyeti tarafından tutanakla tespit edilir.
5.2-Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar TÜRKŞEKER resmi internet adresinden (www.turkseker.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıyeten adaylar Sonuç bilgilerine Meslek Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.
5.3-Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde kurum tarafından verilen müddet içerisinde misyona başlamayan yahut başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer Meydan adaylardan muvaffakiyet sırasına nazaran Nakil yapılabilir.
5.4-Kuruluş, başarılı Namzet sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
5.5-Aynı giriş imtihanında muvaffakiyet gösterenlerin müfettiş yardımcılığına tayinleri sınavdaki muvaffakiyet derecesine nazaran yapılır.

6. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ
6.1-Yazılı ve kelamlı imtihanlara itiraz, İmtihan sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 Amel günü içinde yapılır. İtiraz mercii İmtihan Konseyidir. İtirazlar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Teftiş Şurası Başkanlığına yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar İmtihan Şurası tarafından incelenir ve Sonuç Teftiş Şurası Başkanlığı tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

7. ÖTEKİ KONULAR:
7.1- İmtihanın başlama saatinden sonra İmtihan salonuna gelen adaylar katiyetle İmtihan salonuna alınmayacaktır.
7.2.-Adaylar imtihanda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan Siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. karşılık kağıdında yapılacak işaretlemelerin Müsait formda yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak formda silinmesi konusundaki mesuliyet adaylara aittir.
7.3-Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu bireyler hakkında yasal süreç yapılacaktır.
7.4-Genel Müdürlük, İmtihan ve Nakil sürecinin her basamağında Namzet tarafından beyan edilen konularda adaydan evrak talep edebilecektir.
7.5-Sınav ve sonuçları ile ilgili TÜRKŞEKER resmi internet adresinde (www.turkseker.gov.tr) ve Meslek Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan bütün İlan ve bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.
7.6-Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı kanun Kararında Kararname, halk Vazifelerine Birinci defa Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. genel Müdürlüğü Teftiş Şurası Yönetmeliği kararları geçerlidir.
7.7-Adaylar belirtilen kümelerden sırf 1 (bir) adedine müracaatta bulunabileceklerdir.
7.8-Adayların, müracaat esnasında beyan ettikleri bilgi ve evrakların asıllarını, genel Müdürlük tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Evraklarını ibraz edemeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

8. İLETİŞİM
Adres: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. genel MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:1406100 Yenişehir/ANKARA
Telefon: (312) 458 55 00

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir