Uzman ve Başöğretmenlik tazminat oranları yayımlandı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 10, 2023 Yorum Yok

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6617

Ekli “Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci unsuru yeterince karar verilmiştir.

28 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ARTIRIM VE TAZMİNATLARA AİT KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE TIPKI KARARIN 2023 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer Meydan değişikliklerle Bir arada uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Tıpkı Kararın eki (III) sayılı “Diğer Tazminatlar” Cetvelinin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” kısmının (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer Meydan “20” ve “15” ibareleri sırasıyla “60” ve “50” formunda, (c) bendinde yer Meydan “40” ve “30” ibareleri sırasıyla “120” ve “100” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 2 nci hususu 15/1/2023 tarihinde,

b) öteki kararları 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir