10 ili kapsayan OHAL kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Şub 07, 2023 Yorum Yok

10 vilayette OHAL ilan edilmesine dair 8 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar şu haldedir:

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 6785

Anayasanın 119 uncu unsuru ile 2935 sayılı Fevkalâde Vaziyet Kanununun 3 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendine nazaran Adana, Adıyaman. Diyarbakır. Gaziantep, Hatay. Kahramanmaraş, Kilis, Malatya. Osmaniye ve Şanlıurfa vilayetlerinde 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00’dan itibaren üç ay mühletle harika Vaziyet ilan edilmesine karar verilmiştir.

8 Şubat 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir