5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınıyor

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 10, 2022 Yorum Yok

Eğıtimalanında istikbal Yıl atılacak adımlar 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda belirlendi. Buna nazaran atılması planlanan adımlar şöyle:

5 YAŞINDA Mecbur EĞİTİM: Erken çocukluk eğitiminde 5 ıslak Mecbur eğitim kapsamına alınacak. Esnek vakitli ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak. ihtiyaç duyulan ek derslikler yapılacak.

1500 EĞİTİM BİNASI GÜÇLENDİRİLECEK

BİNALAR GÜÇLENDİRİLECEK: Eğitim yapıları teknolojiye ve etrafa uyumlu, inançlı, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Mesleksel ve teknik ortaöğretimde eğitim ortamlarının geliştirilmesi hedefiyle 6 farklı eğitim yapısı için proje hazırlanacak. Afet riski taşıyan 1500 eğitim binası güçlendirilecek. 1003 Talebe pansiyonunda var kapalı alanlar güzelleştirilecek, atölye, bilgisayar sınıfı üzere faaliyetler için yeni alanlar oluşturulacak.

KAPALI KÖY OKULLARI EĞİTİME AÇILACAK

Yeni derslik imali planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımı öncelenecek. ilim ve Sanat Eğitim Merkezleri bünyesinde 117 yeni anaokulu açılacak. Coğrafik ve iklim koşulları bakımından öğrencilerin taşınmasında zahmet çekilen yerlerde kapalı durumda bulunan köy okulları eğitim-öğretime açılacak.

İÇERİK ZENGİNLEŞTİRİLECEK: Eğitim Bilişim Ağı portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın aktif kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Dijital hünerlerin artırılmasına katkı sağlanması maksadıyla öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformunda yayımlanacak.

Dijital maharetlerin artırılmasına katkı sağlanması gayesiyle öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformunda yayımlanacak. 3. Dijital marifetlerin artırılması hedefiyle 20 Çehre yüze eğitim düzenlenecek.

YABANCI LİSANA EHEMMİYET: Yabancı lisan eğitimine ait malzemeler zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve Yazı alanlarındaki marifetlerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir. İngilizce lisanını öğrenmek ve pekiştirmek için web ve taşınabilir uygulaması hazırlanacak.

ÖZEL EĞİTİM İÇİN SEFERBERLİK: Özel eğitime Gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için beşeri ve fiziki imkanlar güçlendirilecek. özel eğitim uygulama okullarına beş standart uygulama meskeni, 20 marifet uygulama alanı, Özel eğitim Uğraş okullarına ise 20 Uğraş edinme atölyesi kurulacak.

Öğretmen ve Okul yöneticilerinin mesleksel gelişimleri için yeni yaklaşımlar çerçevesinde 200.000 yönetici ve öğretmene eğitim verilecektir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir