Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 14, 2022 Yorum Yok

Soru : 55 yaşında Bağ kur emeklisiyim Bağ kur emekli maaşı alıyorum. Geçmişte 14,5 sene devlet hastanelerinde hekim olarak çalıştım 5 ay Evvel Bağ kur’ dan emekli oldum. Şu Lahza dışardan Nakil ile Uzman tabip olarak sıhhat Bakanlığı’na bir devlet hastanesinde tekrar memuriyete başlayacağım. -Uzman tabip olarak devlet hastanesinde 3,5 sene üstü çalışırsam Emekli Sandığı’ndan emekli olabilir miyim?

-Benim bu şartlarda Bağ kur Emekli maaşımın kesilip memuriyete geçeceğim konusunda SGK’ ya dilekçe vermem gerekiyor mu?

Detaylar:

Sosyal Emniyet kapsamında emekli yahut yaşlılık aylığı alanlardan halk işyerlerinde misyona başlayanların almakta oldukları bu aylıkları kesilmektedir.

2005 yılından itibaren yürürlükte olan 5335 sayılı kanun Unsur 30 kararı gereği,

Cumhurbaşkanı tarafından atanan yahut görevlendirilenler, Türkiye Aka millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda misyon verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve sıhhat Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar dış olmak üzere, rastgele bir toplumsal Emniyet kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye iç dairelerin, katma bütçeli yönetimlerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, toplumsal Emniyet kurumlarının ve bütçeden yardım Meydan kuruluşların takımlarına açıktan atanmaları Muhtemel olmamaktadır.

Ayrıca, rastgele bir toplumsal Emniyet kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye iç daireler, katma bütçeli yönetimler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler ve Vilayet Özel yönetimleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, toplumsal Emniyet kurumları, bütçeden yardım Meydan kuruluşlar ile Özel kanunla kurulmuş öteki halk kurum, heyet, üst konsey ve kuruluşları, halk iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı iştirakleri ile Kuruluş ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ilişkin olan öbür iştiraklerde rastgele bir takım, konum yahut misyonda çalıştırılamamakta ve misyon yapamamaktadırlar.

2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluğa başlamış olanlar (yedek subay, vekil öğretmenlik vb. üzere memurluktan sayılan hizmetleri olanlar dahil) hakkında 5434 sayılı Kanun, bu tarihten sonra birinci kere memurluğa başlamış olanlar hakkında ise 5510 sayılı kanun kararları uygulanır.

Genel olarak erkek memurların azami çalışabilecekleri ıslak 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta ve bu tarihten Evvel de emeklilik hakkını kazanmaları 25 Yıl hizmet + Tabi olunan ıslak kaidesi ile Muhtemel olabilmektedir.

Ancak, bu kaidenin istisnaları da bulunmaktadır. 25 yıldan az hizmetten emeklilik durumunda istisna olarak 5434’e tabi bayan yahut erkek memur için 15 Yıl hizmetlerinin olması + 61 yaşını da doldurmuş olmaları kaydıyla istekleri üzerine emekli olabilme imkanları da vardır.

Farklı statülerden emekli olanlar için iki aylık alması için bireylerin kesinlikle 2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluk/memurluk statüsünde sayılan hizmetleri olması gerekmektedir.

Yani 2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluk hizmeti ve memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik üzere hizmetleri olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun, 2829 sayılı kanun kararlarının uygulanması gerektiğini değerlendirdiğimizden, esnaf statüsünden emekli olup emekli olduktan sonra memurluk statüsüne atananların esnaf emekli aylıkları kesilir, memurluktan ayrıldıktan sonra esnaf emekli aylığı yine ödenir ve memurluk statüsündeki hizmetleri aylık bağlanmasını Mümkün kıldığında ise memurluk statüsünden ayrıyeten bir aylık bağlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu durumda olanlar için Sonuç bağlamında, memur statüsünden emekli olmaya hak kazanıldığında Müracaat ederek aylık bağlanma talebinde bulunulabilir yahut azami çalışabilecekleri ıslak haddinden Mecbur emeklilik beklenebilir ve hem esnaf statüsündeki emekli aylığını ve hem de hizmet ve ıslak olarak hak kazanılmış olması kaydıyla memur statüsünden aylık bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Ayrı bir İzah olarak da; bireyler şayet Bağ – Kur statüsündeki yaşlılık aylıklarını Yeniden Bağ-Kur statüsünde kayıtlı bir işe başladıklarında ve bu durumunu da Toplumsal Emniyet Kurumuna bildirmek suretiyle kestirip daha sonra Uzman tabip olarak memurluğa başladıktan sonra, memurluk statüsünde en az 3 Yıl 6 ay yahut daha Çok çalışmaları halinde Biricik bir statüden yani memurluk statüsünden emekli aylığının bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz. Yani bu durumda nihayet 7 Yıl hizmet kuralı uygulanacağını söyleyebiliriz.

Şayet, Bağ – Kur statüsündeki aylıklarını kestirmeden memur statüsüne atanırsa esnaf statüsündeki emekli aylığı 5335 sayılı kanun kararı uyarınca Yeniden kesilir, lakin bu durumda memurluktan ayrıldığında hizmet bütünleşmesi yapılmaz, her statü farklı kıymetlendirilir. Esnaf statüsündeki aylığı yine ödenir, memur statüsündeki hizmet mühleti ve yaşı Müsait olursa hem Bağ-Kur hem de memur statüsünden başka ayrı 2 aylık alınabileceğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında durumunuzu kıymetlendirmemiz:

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetinizin olması nedeniyle hakkınızda hem 5434, hem 1479, hem de 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun kararlarının uygulanması gerektiğini,

5335 sayılı kanun Husus 30 kararı gereği Bağ- Kur emeklisi olsanız da açıktan tabip olarak kamuya atanabileceğinizi (bu hususta ilgili kurumla irtibata geçmenizi tavsiye edebiliriz),

Açıktan Nakil yapılmadan Evvel Esnaf emeklisi aylığınızı kestirmeniz halinde tabip olarak en az 3 Yıl 6 ay yahut daha Çok vazife yapmanız halinde 5434 sayılı Kanuna nazaran hizmet + ıslak şartlarını yerine getirmeniz kuralıyla Biricik bir statüden yani memurluk statüsünden emekli olabileceğinizi,

Memurluk statüsünden emekli olduğunuzda tabipler için verilen ek ödemeden emeklilikte yararlanabileceğinizi,

Bağ-KUR statüsündeki emekli aylığınızı kestirmeden tabip olarak atamanızın yapılması halinde ise Yine Bağ-KUR emekli aylığınızın kesilmesi gerektiğini, hekim olarak en az 15 Yıl hizmet ve 61 yaşınızı tamamlamanız halinde ikinci bir aylık olarak memurluk statüsünden aylığınızın ödenmesi gerektiğini ve ek ödemeden de yararlanmanız gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Yine de tavsiyemiz, bu mevzuyu SGK na yazılı olarak Müracaat edip bilgi almanızı söyleyebiliriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir