Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yayımlandı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Şub 27, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Basın duyuru Kurumu genel Müdürlüğünden:

BASIN duyuru KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Basın duyuru Kurumu Yönetmeliğinin 33 üncü unsurunun birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Toplantılar elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü hususunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Yönetim Şurası kararları, reis ve üyeler tarafından inançlı elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Kurumun Elektronik evrak Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde saklanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu hususunun ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Tıpkı Yönetmeliğin 90 ıncı hususunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer Meydan “”Yönetim Şurası Karar Defteri”,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; tıpkı unsurun ikinci fıkrasında yer Meydan “defterleri ile “Yönetim Heyeti Karar Defteri”nin” ibaresi “defterlerinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik kararlarını Basın duyuru Kurumu genel Müdürü yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir