Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 08, 2022 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇALIŞANI MİSYONDA YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Çalışanı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ismi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Tıpkı Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (e) bendinde yer Meydan “çevre ve şehircilik” ibaresi “çevre, şehircilik ve iklim değişikliği” olarak, 1 inci, 2 nci ve 4 üncü hususlarında yer Meydan “Çevre ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Birebir Yönetmeliğin 5 inci ve 8 inci hususlarında yer Meydan “anbar memuru” ibareleri “ambar memuru” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Tıpkı Yönetmeliğin 8 inci unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer Meydan “ekonomist” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyolog” ibaresi, “sağlık memuru,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sağlık teknisyeni,” ibaresi ile (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer Meydan “veteriner hekim” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyolog” ibaresi, “sağlık memuru,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sağlık teknisyeni,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Tıpkı Yönetmeliğin 14 üncü hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Vazifede yükselme yazılı imtihanı, bu imtihana ait husus başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Bakanlıkça yapılabileceği üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, ulusal Eğitim Bakanlığına yahut yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı imtihanı, Bakanlığın misyon alanı ve Nakil yapılacak unvanın niteliğine ait hususlarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, ulusal Eğitim Bakanlığına yahut yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Yazılı imtihanların Öbür bir kuruma yaptırılması halinde, itiraza ait Amel ve süreçler iç imtihana ait adap ve temeller protokol ile belirlenir.

(4) Yazılı imtihan, Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı unsurunun ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci unsurunun ikinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(2) İmtihan Şurasını teşkil eden üyeler, vazifede yükselme yahut unvan değişikliği imtihanlarına alınacak çalışandan lisansüstü tahsil dış olmak üzere tahsil ve ihraz ettikleri unvanlar prestijiyle daha düşük düzeyde olamazlar.”

MADDE 8- Birebir Yönetmeliğin süreksiz 1 inci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 85 sayılı Kimi Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tarım ve Orman Bakanlığından Bakanlığa devredilen işçinin bu Kurumda geçen hizmet mühletleri, 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili kararları yeterince Bakanlıkta geçmiş sayılır.”

MADDE 9- Birebir Yönetmeliğin 29 uncu hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik kararlarını Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik kararlarını Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL Nakit İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ Çabucak GÖR!

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir