‘Dezenformasyonla mücadele’ yasası Resmi Gazete’de yayımlandı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 10, 2022 Yorum Yok

“Dezenformasyonla çaba düzenlemesi” olarak bilinen Basın Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna nazaran, yasal yere kavuşturulmaları için internet haber siteleri ile basın kartına ait bahisler, Basın Kanunu’nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, halk Kuruluş ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan halk işçisi, basın kartı düzenlenmesi bakımından müddetli yayın çalışanları üzere pahalandırılacak.

Basın Kanunu’nun emelleri ortasına basın kartına ait yol ve asılları belirlemek de eklenecek. Basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon vazifelileri, kanun kapsamına iç edilecek.

İnternet haber siteleri de periyodik yayın tarifi kapsamına alınacak. Düzenlemede “internet haber sitesi”, “İletişim Başkanı”, “İletişim Başkanlığı”, “Basın Kartı Komisyonu”, “medya mensubu”, “enformasyon görevlisi” de tanımlanıyor.

İnternet haber sitelerinde aktiflik gösterdiği Amel yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, irtibat telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının ismi ve adresi kendilerine ilişkin internet ortamında kullanıcıların anne sayfadan direkt ulaşabileceği halde ve “iletişim” başlığı altında bulundurulacak.

İnternet haber sitelerinde bir içeriğin birinci Kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek halde içeriğin üzerinde belirtilecek.

Kayıt için verilen beyannamede elektronik tebligat adresi de gösterilecek.

Yayım durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin karara uymaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı 2 hafta içinde eksikliğin giderilmesini yahut gerçeğe karşıt bilgilerin düzeltilmesini internet haber sitesinden isteyecek. İstemin 2 hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti maksadıyla asliye ceza mahkemesine başvuracak. Mahkeme en geç 2 hafta içinde kararını verecek.

Başvurunun kabul edilmesi halinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ait hakları ortadan kalkacak. İnternet haber sitesi için sağlanan hakların ortadan kaldırılması, bu kanun yahut ilgili mevzuat uyarınca öngörülen yaptırımların uygulanmasına Mani olmayacak.

– Teslim ve koruma yükümlülüğü

İnternet haber sitesinde yayımlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış formda 2 Yıl mühlet ile koruma edilecek.

Yargı mercileri tarafından yayının soruşturma ve kovuşturma konusu olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu süreçlerin sonuçlandığının bildirilmesine kadar soruşturma ve kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması Mecbur olacak.

İnternet haber sitelerinde ziyan gören kişinin düzeltme ve yanıt yazısını Mesul müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, URL irtibatı sağlanmak suretiyle tıpkı puntolarla ve birebir halde yayımlamak zorunda olacak. Yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması ya da internet haber sitesi tarafından içeriğin bizatihi çıkarılması durumunda, düzeltme ve yanıt metni ilgili yayının yapıldığı internet haber sitesinde birinci 24 saati anne sayfasında olmak üzere 1 hafta müddetle yayımlanacak.

Basılmış eserler yahut internet haber siteleri yoluyla işlenen yahut bu kanunda öngörülen diğer hatalarla ilgili ceza davalarının bir muhakeme koşulu olarak, günlük periyodik yayınlar ve internet haber siteleri tarafından 4 ay, öbür basılmış eserler tarafından 6 ay içinde açılması Mecbur olacak. Bu müddetler basılmış yapıtların Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği tarihten, internet haber siteleri için ise habere ait hata ihbarının yapıldığı tarihten başlayacak.

– Basın kartı başvurusu, niteliği ve çeşitleri belirlendi

Kanunla basın kartı başvurusu, niteliği ve çeşitleri de belirlendi. Buna nazaran, basın kartı başvurusu Bağlantı Başkanlığına yapılacak. Basın kartı, resmi nitelikte bir kimlik dokümanı olarak kabul edilecek.

Basın kartı cinsleri şöyle:

– Vazifeye bağlı basın kartı: Bir medya kuruluşuna bağlı olarak çalışan Türk vatandaşı medya mensuplarına ve enformasyon görevlilerine verilen basın kartını,

– Periyodik basın kartı: misyon alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı medya mensuplarına verilen basın kartını,

– Süreksiz basın kartı: misyon alanı Türkiye’yi kapsamamakla birlikte süreksiz bir mühletle Türkiye’ye haber hedefli gelen yabancı medya mensuplarına verilen basın kartını,

– Özgür basın kartı: Süreksiz bir mühletle çalışmayan yahut Yurt dışında özgür gazetecilik yapan medya mensuplarına verilen basın kartını,

– Daimi basın kartı: En az 18 Yıl mesleksel hizmeti bulunan medya mensupları ve enformasyon görevlilerine ömür uzunluğu verilen basın kartını Anlatım edecek.

Basın kartı, Türkiye’de aktiflik gösteren medya kuruluşlarının Türk vatandaşı medya mensuplarına, vadeli yayınların sahiplerine yahut hükmî şahıs temsilcileri ile radyo ve televizyonların Yönetim konseyi liderlerine, medya kuruluşları ismine devinim eden ve misyon alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı medya mensupları ile misyon alanı Türkiye’yi kapsamamakla birlikte süreksiz bir müddetle Türkiye’ye haber hedefli gelen yabancı medya mensuplarına, Yurt dışında yayın yapan medya kuruluşlarının, Türk vatandaşı sahiplerine ve çalışanlarına, Yurt dışında hür gazetecilik yapan Türk vatandaşı medya mensuplarına, medya alanında hizmet veren halk Kurum ve kuruluşlarında ve halk Kuruluş ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan halk işçisine, medya alanında aktiflik göstermeleri koşuluyla sendikalar ile halk faydasına faaliyette bulunduğu tespit edilen dernek ve vakıfların yöneticilerine verilebilecek.

Basın kartı talep edenlerin müracaatta bulunabilmeleri için 18 yaşını bitirmiş olması, en az İdadi yahut dengi bir eğitim kurumundan mezun olması, kısıtlı yahut halk hizmetlerinden yasaklı olmaması kaidesi aranacak.

Ayrıca basın kartı talep edenlerin müracaatta bulunabilmesi için Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı 5 Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı berbata kullanma, palavra tanıklık, palavra yere yemin, iftira, hata uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama hataları ile cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler, halk barışına karşı cürümler, anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı kabahatler, casusluk kabahatleri ve terör kabahatlerinden karar giymemiş olması gerekiyor.

Kart talep edenlerde, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ortasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında kanun kararlarına Müsait kontrat yapmış olması ve zorlayıcı sebepler dışında işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 aydan Çok olmamak üzere Aralık vermeden çalışması, medya faaliyeti dışında ticari faaliyette bulunmaması kaidesi da aranacak.

Basın kartı talep eden müddetli yayın sahipleri yahut hukuksal şahıs temsilcileri ile radyo ve televizyonların Yönetim şurası liderlerinde, halk Kuruluş ve kuruluşlarında basın kartı alabilecek çalışanlarda ve yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk vatandaşı medya mensuplarından basın kartı talep edenlerde “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ortasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında kanun kararlarına Müsait kontrat yapmış olması ve zorlayan sebepler dışında işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 aydan Çok olmamak üzere Aralık vermeden çalışması, medya faaliyeti dışında ticari faaliyette bulunmaması” kaideleri aranmayacak.

Sürekli ve özgür basın kartı talep edenler ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığıyla misyona bağlı basın kartı talep edenlerde ise “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ortasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında kanun kararlarına Müsait kontrat yapmış olması ve zorlayan sebepler dışında işten ayrıldığı tarihten itibaren 1 aydan Çok olmamak üzere Uzaklık vermeden çalışması” kaidesi aranmayacak.

Basın kartı talep eden yabancı medya mensuplarına, medya kuruluşu tarafından görevlendirildiklerini belgelendirmeleri, Milletlerarası İşgücü Kanunu uyarınca çalışma müsaadelerinin olması, bağlı bulundukları kuruluşun yönetim merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki büyükelçilik, elçilik yahut konsolosluklarından aldıkları takdim mektubunu ibraz etmeleri halinde, karşılıklılık temeli da gözetilerek Başkanlıkça basın kartı verilebilecek.

Basın Kartı Kurulu 19 üyeden oluşacak. Kurulda, Başkanlığı temsilen 3 üyenin yanı Dizi Amele sendikası biçiminde aktiflik gösteren sendikalardan basın kartı sahibi üyesi en Çok olan sendika tarafından belirlenecek 2 Üye ile irtibat fakültesi dekanları yahut basın kartı sahibi gazeteciler ortasından Başkanlıkça belirlenecek 3 Üye de yer alacak. Üyelerin misyon mühleti 2 Yıl olacak. Müddeti dolan üyeler tekrar seçilebilecek.

Komisyon; müracaat sahibinin niteliklerini, mesleksel çalışmalarını, yapıtlarını, mükafatlarını kıymetlendirerek basın kartı taşıyıp taşımayacağına karar verecek.

– Basın kartlarının iptal münasebetleri belirlendi

Kanun’a nazaran, basın kartı sahibinin, kanunda belirtilen niteliklere sahip olmadığının yahut bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması halinde basın kartı, Bağlantı Başkanlığınca iptal edilecek.

Basın kartı sahibinin, basın ahlak asıllarına ters davranışlarda bulunması halinde Basın Kartı Komitesi kararıyla basın kartı iptal edilecek.

Basın kartı sahibinin gereken niteliklere sahip olmadığının yahut bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması nedeniyle Bağlantı Başkanlığınca basın kartının iptali halinde kartın iade edildiği tarihten itibaren 1 Yıl geçmedikçe tekrar basın kartı verilmeyecek.

Belirtilen müddetler, iptal edilen basın kartının iade edildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak.

Adli sicil kaydında basın kartı verilmesine Mani bir cürümden mahkumiyeti bulunan bireylere, bu mahkumiyetler isimli sicil kaydından silinmedikçe yahut yasaklanmış hakların Geri verilmesine karar verilmedikçe basın kartı düzenlenmeyecek.

İletişim Başkanlığınca düzenlenecek basın kartlarının biçimi, medya kuruluşlarında aranacak koşullar, kontenjanlar, Basın Kartı Kurulunun belirlenmesi, çalışma ve karar alma yolları, müracaat çeşitleri ile müracaatta istenilecek evraklar Bağlantı Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel aktiflik gösteren internet haber siteleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten Evvel yöntemince verilmiş olan basın kartları, Gerekli kuralları taşımaları kaydıyla geçerliliğini muhafazaya devam edecek.

– Basın duyuru Kurumu genel Konsey Üye sayısı 42’ye çıkacak

Yasayla 36 bireyden oluşan Basın duyuru Kurumu genel Şurasına, resmi ilan yayımlayacak internet haber sitelerinden 2, Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek 2, radyo, televizyon ve internet siteleriyle ilgili süreçler gerçekleştiren BTK ile RTÜK’ten 2 temsilci eklenecek. genel Şura Üye sayısı 42’ye çıkacak.

Kurumun ülke genelinde misyonlu olmasıyla bütün Anadolu gazetelerinin kayıtları Basın duyuru Kurumunda tutulduğundan, Anadolu gazete sahipleri temsilcileri seçimi Bağlantı Başkanlığı yerine Basın duyuru Kurumu genel Müdürlüğünce düzenlenecek.

Anadolu gazete sahiplerinin genel Konseye katılacak temsilcileri, resmi ilan yayımlayan Anadolu gazete sahiplerinin ya da bu gazetelerin başka farklı gösterecekleri temsilcilerinin genel Müdürlüğün daveti üzerine katılacakları toplantıda farklı coğrafik bölgelerden olmak üzere seçilecek. Yeni üyeler belirlenene kadar var üyelerin misyonları devam edecek.

– İnternet haber sitelerinde yayımlanacak resmi ilan ve reklamlar

Basın duyuru Kurumu genel Müdürlüğü, her ayın sonunda resmi ilan ve reklam verilebilecek olan mevkuteler ile internet haber sitelerinin isimlerini ve vasıflarını ihtiva eden birer listeyi, kurumun internet siteleri üzerinden duyuracak.

İnternet haber sitelerinde yayımlanacak resmi ilan ve reklamların kapsam ve temelleri da belirlenecek. Böylelikle internet haber sitelerinde resmi ilan ve reklamların Basın duyuru Kurumu aracılığıyla yayımlanabilmesine İmkan sağlanacak.

Basın duyuru Kurumu aracılığıyla yayımlanan ilanların kopyalanması yahut ticari faaliyete husus edilmesi durumlarına dair tarz ve asılların tespit edilmesi için genel Konseye yetki veriliyor, kamuya ilişkin ilanlara vatandaşların Biricik merkezden kolaylıkla ulaşabilmesi ve Basın duyuru Kurumu duyuru Portalı’na tüzel statü kazandırılıyor.

Buna nazaran, Resmi Gazete’de yayımlananlar dış olmak üzere Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelikler uyarınca yayımlatılması Mecburî olan resmi ilanlar ile daire ve teşekküller, kanun yahut Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan sair kuruluşlar yahut bunların iştiraklerinin internet haber sitelerinde yayımlatacakları ilan ve reklamlar lakin Basın duyuru Kurumu aracılığı ile yayımlanacak.

Kurum aracılığıyla yayımlanan ilan ve reklamların, kopyalanması, yayımlanması, yayımlattırılması ve ticari faaliyete mevzu edilmesi Kurumun vereceği müsaadeye bağlı olacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Kuruluş ve kuruluşlar ile Bakanlıklar, bağlı, ilgili yahut bağlı Kurum ve kuruluşlar, diğer Kuruluş ve kuruluşların kendi internet sitesinde yayını Mecbur olan ilanlarının ayrıyeten Basın duyuru Kurumu duyuru Portalı’nda yayımlatılması Mecbur olacak. Bu ilanların Basın duyuru Kurumu duyuru Portalı’ndaki yayınından fiyat alınmayacak.

İnternet haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayımlatılması vazifesi Basın duyuru Kurumuna verildiğinden, gazete ve mecmualar için uygulanan müeyyideler internet haber sitelerine de uygulanacak.

Müeyyide uygulanan gazete, mecmua ve internet haber sitelerinin başvuracağı yargı mercisi konusunda tereddütlerin giderilmesi maksadıyla başvurulacak mahkeme yeri, Basın duyuru Kurumu genel Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki asliye hukuk hakimliği olarak değiştirilecek, 15 gün olan mahkemenin karar Eda mühleti kaldırılarak hususa ait Yalın yargılama tarzı getirilecek.

Yönetim Heyeti kararına karşı, kararın bildirisinden itibaren 10 gün içinde Basın duyuru Kurumu genel Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki asliye hukuk hakimliğine itiraz edilebilecek.

– İnternet haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayımlayacakların sorumlulukları

İnternet haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayımlayacakların sorumluluklarına da kanunda yer veriliyor.

İnternet haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayımlayacakların taşıması gereken vasıflar ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar ile yayına ait tarz ve temeller kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Basın duyuru Kurumu genel Kurulunca 6 ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki taşınır, taşınmaz satışlarının gazete yoluyla ilan edilip edilemeyeceğinin takdir yetkisi icra memurluklarının tasarrufuna bırakılacak. İcra memurlarınca ifa edilen bu yetkiden kaynaklanan uygulamalardaki farklılıkların giderilmesi, bu ilanların internet haber sitelerinde de yayımlatılması amaçlanıyor.

Elektronik satış portalı ve Basın duyuru Kurumu duyuru Portalı’nda yapılacak ilan, artırmanın bitimine kadar erişime Aleni tutulacak.

Toplam muhammen bedeli 500 bin liraya kadar olan satışlar için gazete yahut internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına, icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek lakin Yekün muhammen bedeli 500 bin liranın üzerinde ve 2 milyon liranın altında olanlar, satışın yapılacağı yerde yayımlanan resmi ilan yayımlama hakkını haiz bir Mahallî gazete yahut bir internet haber sitesinde ilan edilecek.

Satışın yapılacağı yerde resmi ilan yayımlama hakkını haiz Lokal gazete yahut internet haber sitesi idaresi bulunmaması halinde ilan, icra dairesinin belirleyeceği birebir Vilayet mülki hudutları içerisinde bulunan Öbür bir yayın yerinde resmi ilan yayımlama hakkını haiz bir Lokal gazete yahut bir internet haber sitesi aracılığıyla duyurulacak.

Toplam muhammen bedeli 2 milyon lira ve üzerinde olanlar ise bir internet haber sitesinde yahut Yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerinde olan resmi ilan yayımlama hakkını haiz bir gazetede yayımlatılacak.

Gazete yahut internet haber sitesinde yayımlanacak ilanlar eş vakitli olarak Basın duyuru Kurumu duyuru Portalı’nda da duyurulacak.

Basın duyuru Kurumu duyuru Portalı’nda yayımlanacak ilanlardan fiyat alınmayacak.

Parasal limitler bir evvelki yılın aralık ayındaki yıllık Müstahsil fiyat endeksi temel alınarak eşitlik Bakanlığı tarafından güncellenecek ve her Yıl 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere tıpkı tarihe kadar Resmi Gazete’de ilan edilecek. Kelamı edilen mali limitler inanılmaz hallerde Yeniden eşitlik Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile güncellenebilecek.

Gazetede, internet haber sitesinde, elektronik satış portalında yahut Basın duyuru Kurumu duyuru Portalı’nda ilanı yapılan metindeki kusurlar, ihale tarihi değiştirilmeksizin yalnızca elektronik satış portalında ilanen düzeltilecek.

– Gerçeğe alışılmamış bir bilgiyi halk barışını bozmaya elverişli halde alenen yayanlara mahpus cezası

Kanun’a nazaran, resmi ilanlar, koşulları Basın duyuru Kurumu genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayınlanacak.

İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı Dizi bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması yahut internet haber sitesi idaresi bulunmaması halinde ise ilan, tıpkı mühletler içinde Basın duyuru Kurumu duyuru Portalı’nda yer alacak.

Basın Kanunu’nun “Cezai ve Tüzel Sorumluluklar” ile ilgili düzenlemeleri içeren kısımlarına internet haber siteleri de eklenecek.

Halk ortasında tasa, dehşet yahut panik yaratmak saikiyle ülkenin İç ve Hariç güvenliği, halk tertibi ve genel sıhhati ile ilgili gerçeğe alışılmamış bir bilgiyi, halk barışını bozmaya elverişli biçimde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar mahpusla cezalandırılacak. Failin, hatası gerçek kimliğini gizleyerek yahut bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde Laf konusu ceza yarı oranında artırılacak.

“Halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma” hatası nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

Erişim Sağlayıcıları Birliğinin vazife alanı, erişimin engellenmesi kararları ile Birlikte içeriğin çıkarılması kararlarının uygulanmasına yönelik öbür kanunlarda yer Meydan düzenlemeleri de kapsayacak biçimde yine belirleniyor.

Birlik ile erişim sağlayıcılar ortasında kararların bildirimi noktasında yanlışsız ve süratli bir biçimde bilgi akışının sağlanmasını teminen Gerekli yazılım ve donanımın, erişim sağlayıcılar tarafından kurulması yükümlülüğü getiriliyor.

Erişim Sağlayıcıları Birliğine, kendisine gelen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine yönelik mahkeme kararlarını, elektronik posta yoluyla ilgili içerik yahut yer sağlayıcılarına bildirme imkanı veriliyor.

İnternetin dağınık ve dinamik yapısı nedeniyle içerik yahut yer sağlayıcının nerede bulunduğunun tespitinde yaşanan problemlerin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yetki tartışmasının giderilmesi ve katalog kabahatlerle daha faal uğraş edilebilmesi emeliyle Yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırılıyor, Liderin engelleme yetkisinde yeknesaklık sağlanıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve işçisine yönelik kabahat teşkil eden içerikler katalog kabahatler kapsamına alınacak.

Hakim tarafından verilen içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararına husus Benlik hakkının ihlaline ait yayının Öbür internet adreslerinde de yayınlanması durumunda, ilgili şahıs tarafından Birliğe Müracaat edilmesi halinde var karar bu adresler için de uygulanacak. Müracaatın, Birlik tarafından kabulüne karşı itiraz, kararı veren hakimliğe yapılacak. İnternet sitesindeki yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararlarında bu fıkra kararı uygulanmayacak.

– Toplumsal File sağlayıcılarının yükümlülükleri

Kanun ile Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan Çok olan Yurt dışı kaynaklı toplumsal File sağlayıcının bulunduracağı temsilcinin gerçek şahıs olması halinde bu şahıs Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşı olacak.

Türkiye’den günlük erişimin 10 milyondan Çok olması halinde Yurt dışı kaynaklı toplumsal File sağlayıcı tarafından belirlenen gerçek yahut hukuksal şahıs temsilci, toplumsal File sağlayıcının sorumlulukları Saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuksal ve mali istikametten tam yetkili ve Mesul olup bu temsilcinin hükmî şahıs olması halinde direkt toplumsal File sağlayıcı tarafından kapital şirketi biçiminde kurulan bir şube olması Mecbur olacak.

Sosyal File sağlayıcıların BTK’ye sundukları raporlar; başlık etiketleri, öne çıkarılan yahut erişimi azaltılan içeriklere ait algoritmalarına, reklam siyasetlerine ve şeffaflık siyasetlerine ait bilgileri de içerecek. Toplumsal File sağlayıcıları, Kuruluş tarafından istenen bilgileri kuruma vermekle yükümlü tutulacak.

– Reklam kütüphanesi oluşturarak internet sitesi üzerinden yayınlayacaklar

Sosyal File sağlayıcı, kullanıcılarına eşit ve tarafsız davranmakla yükümlü olup BTK’ye sunulacak raporda, bu konuya ait alınan önlemlere de yer verilecek. Toplumsal File sağlayıcı, bu kanun kapsamındaki hatalara ait içerikler ile başlık etiketlerinin yayınlanmamasına ait kendi sistem, düzenek ve algoritmasında BTK ile Amel birliği halinde Gerekli önlemleri alacak, bu önlemler, raporunda bulunacak.

Sosyal File sağlayıcı, kullanıcılara teklifler sunarken hangi parametreleri kullandığına internet sitesinde açık, anlaşılır ve çarçabuk ulaşılabilir halde yer verecek.

Sosyal File sağlayıcı, kullanıcılara önerdiği içeriklere ait tercihleri güncelleme ve ferdî datalarının kullanılmasını sonlandırma seçeneği sunma konusunda aldığı Gerekli önlemleri, raporunda sıralayacak. Toplumsal File sağlayıcı, reklamlara ait içerik, reklam veren, reklam mühleti, amaç kitlesi, ulaşılan şahıs yahut Küme sayısı üzere bilgilerin bulunduğu reklam kütüphanesi oluşturarak bunu internet sitesi üzerinden yayınlayacak.

– TCK’de yer Meydan cürümlere ait içerikler isimli mercilere verilecek

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer alan, çocukların cinsel istismarı, halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk kabahatlerine mevzu internet içeriklerini oluşturan yahut yayan faillere ulaşmak için Gerekli olan bilgileri, soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı, kovuşturma kademesinde yargılamanın yürütüldüğü mahkemece talep edilmesi üzerine, ilgili toplumsal File sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi, isimli mercilere verecek.

Bu bilgiler, talep eden cumhuriyet başsavcılığı yahut mahkemeye verilmezse ilgili cumhuriyet savcısınca, Yurt dışı kaynaklı toplumsal File sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabilecek.

İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması kararı verilmesi halinde, bu karar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ye gönderilecek. Kararın gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek. Toplumsal File sağlayıcının, yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde yaptırımlar kaldırılacak ve BTK’ye bildirilecek.

Sosyal File sağlayıcı, çocuklara mahsus ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda Gerekli önlemleri alacak.

– Reklam ve bant daraltılması yasağı

İdari önlemler Zımnî kalmak kaydıyla, BTK Lideri tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde, Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ve hukuksal bireylerin, ilgili Yurt dışı kaynaklı toplumsal File sağlayıcıya 6 aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına BTK Lideri tarafından karar verilebilecek. Bu kapsamda yeni kontrat kurulamayacak ve buna ait Nakit transferi yapılamayacak. Reklam yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlanacak.

BTK Lideri, reklam yasağı kararının yanı Dizi içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmesine kadar toplumsal File sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için Sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Yargıç tarafından bu istikamette verilen kararın ilgili toplumsal File sağlayıcıya bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının toplumsal File sağlayıcı tarafından yerine getirilmemesi halinde, toplumsal File sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için BTK Lideri tarafından Sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek.

Hakim tarafından verilen kararlar, erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ye gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek. Toplumsal File sağlayıcının, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmesi ve BTK’ye bildirmesi halinde sırf internet trafiği bant genişliğinin daraltılması önlemi kaldırılacak.

– Reklam yasağına ters davrananlara 100 bin liraya kadar ceza

BTK Liderince verilen idari Nakit cezaları, yasal müddetinde 1 Yıl içinde apansız Çok ödenmezse, reis tarafından Yurt dışı kaynaklı toplumsal File sağlayıcıya Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ve hükmî bireylerin ilgili toplumsal File sağlayıcısına 6 aya kadar yeni reklam vermesinin yasaklanmasına karar verilebilecek. Bu kapsamda verilen reklam yasağına karşıt davranan Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ve hukukî bireylere 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari Nakit cezası uygulanmasına BTK Lideri karar verebilecek.

Sosyal File sağlayıcı, BTK tarafından yapılacak kullanıcı haklarına ait düzenlemelere uyacak.

Sosyal File sağlayıcı, hesap verebilirlik prensibine Müsait halde devinim etmek, kanunun uygulanmasında şeffaflığı sağlamak, kanunun uygulanmasına ait Gerekli bütün bilgi ve evrakları BTK tarafından istenildiği Vakit BTK’ye vermekle yükümlü olacak.

Sosyal File sağlayıcı, başlık etiketleri ve öne çıkarılan içeriklerin İkaz prosedürüyle kaldırılması için BTK ile Amel birliği içinde faal bir müracaat düzeneği kuracak. Toplumsal File sağlayıcı, başlık etiketleri yahut öne çıkarılan içerikler aracılığıyla ortam sağladığı diğerine ilişkin yayın yoluyla işlenen cürümden, kendisine hukuka karşıt içeriğin bildirilmiş ve buna Karşın içeriğin bildiriminden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde kaldırılmamış olması durumunda Laf konusu içerikten direkt Mesul olacak.

– Toplumsal File sağlayıcının kanuna uyumu

Sosyal File sağlayıcı, bireylerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması halinde, bu içeriği ve içeriği oluşturana ait bilgileri yetkili kolluk üniteleriyle paylaşacak.

BTK, toplumsal File sağlayıcının bu kanuna ahengine ait olarak toplumsal File sağlayıcıdan kurumsal yapı, bilişim sistemleri, algoritmalar, data sürece sistemleri ve ticari tavırlar iç her türlü açıklamayı talep edebilecek. Toplumsal File sağlayıcı, BTK tarafından talep edilen bilgi ve dokümanları en geç 3 ay içinde verecek. BTK, toplumsal File sağlayıcının kanuna ahengini, toplumsal File sağlayıcının Tüm tesislerinde yerinde inceleyebilecek.

Sosyal File sağlayıcı, halk güvenliğini ve halk sıhhatini etkileyen fevkalâde durumlara ait kriz planı oluşturmakla ve kuruma bildirmekle yükümlü olacak.

BTK Lideri, kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerini getirmeyen toplumsal File sağlayıcıya bir evvelki takvim yılındaki global cirosunun yüzde 3’üne kadar idari Nakit cezası verebilecek.

– Şebekeler üstü hizmete ait düzenleme

Elektronik Haberleşme Kanunu’na, “şebekeler üstü hizmet” ve “şebekeler üstü hizmet sağlayıcı” kavramları ekleniyor.

“Şebekeler üstü hizmet”, internet erişimine sahip abone ve kullanıcılara, işletmecilerden yahut sağlanan internet hizmetinden Müstakil olarak kamuya Aleni bir yazılım vasıtası ile sunulan, sesli, yazılı, görsel bağlantı kapsamındaki bireyler ortası elektronik haberleşme hizmetlerini; “şebekeler üstü hizmet sağlayıcı” ise şebekeler üstü hizmet tarifi kapsamına giren hizmetleri sunan gerçek yahut hukuksal kişiyi Anlatım edecek.

BTK’ye, şebekeler üstü hizmetlere ait Gerekli düzenlemeleri yapma ve ilgili önlemleri alma konusunda yetki veriliyor.

Şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, faaliyetlerini Türkiye’de kurdukları anonim şirket ya da limitet şirket statüsündeki tam yetkili temsilcileri vasıtası ile BTK tarafından yapılacak yetkilendirme çerçevesinde yürütecek.

Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen yahut yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara 1 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari Nakit cezası verilebilecek.

İdari Nakit cezasını müddetinde ödemeyen ve Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 6 ay içinde Kuruluş düzenlemelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen yahut yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcısının internet trafiği, bant genişliğinin yüzde 95’ine kadar daraltılmasına yahut ilgili uygulama yahut internet sitesine erişimin engellenmesine Kurum tarafından karar verilebilecek.

Düzenlemenin resmi ilan ve reklam verilebilecek internet haber sitelerinin de Basın duyuru Kurumunun internet siteleri üzerinden kamuoyuna duyurulmasını düzenleyen unsuru, internet haber sitelerinde yayınlanacak resmi ilan ve reklamların kapsam ve temellerini düzenleyen unsuru, gazete ve mecmualar için uygulanan müeyyidelerin internet haber sitelerine de uygulanmasını düzenleyen unsuru, vatandaşların icra, ihale, tebligat ve işçi alanlarına ait ilanlara Biricik merkezden basitçe ulaşabildiği Basın duyuru Kurumu duyuru Portalı’nda da fiyatsız yayın yapılmasını düzenleyen unsuru, ihalelerin internet haber sitesinde duyurulmasını düzenleyen hususu, internet haber sitelerinin cezai ve türel sorumluluklarıyla ilgili düzenleme ve internet haber siteleri çalışanlarının Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ortasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında kanun kapsamına alınmasını öngören unsuru 1 Nisan 2023’te, diğer kararları ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir