Karadeniz İhracatçı Birlikleri 2 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 10, 2022 Yorum Yok

Karadeniz İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı takımına atanmak üzere aşağıda yer Meydan tabloda belirtilen kriterler çerçevesinde imtihanla 2 (iki) adet Uzman Yardımcısı alınacaktır.

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Karadeniz İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı takımına atanmak üzere aşağıda yer Meydan tabloda belirtilen kriterler çerçevesinde imtihanla 2 (iki) adet Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki kuralları taşımaları gerekmektedir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik vazifesini yapmış yahut erteletmiş yahut bu vazifeden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, İktisat ve işletme fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin halk idaresi yahut memleketler arası ticaret kısımlarından yahut yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Heyeti tarafından onaylanmış yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun yahut dört yıllık fakülte yahut yüksekokul mezunu olmak kaydıyla üstte belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak,

e) 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar),

f) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme cürümlerinden mahküm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,

i)

j) İngilizce lisanından, 2019-2020-2021-2022 yıllarına ilişkin Yabancı lisan İmtihanlarından (YDS / e-YDS) en az 70 puan yahut memleketler arası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen minimum puanı almış olmak,

k) 2020-2021-2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarında Tablo.1’de belirtilen puan çeşidinden, en az 70 ve üst puan almış olmak.

l) Herhangi bir toplumsal Emniyet Kuruluş yahut kuruluşundan emekli olmamak.

TABLO.1

3- Karşılaşma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralamaya tabi tutularak, birinci 10 sıradaki Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana çağrılır.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler(*)

a) genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.kib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

b) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) tahsil diploması yahut mezuniyet dokümanının fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik evrakı ile birlikte)

d) KPSS Sonuç evrakı,

e) Yabancı lisan İmtihanından taban puanı aldığını gösterir doküman,

f) Aktüel özgeçmiş (CV)

(*) İmtihanı kazanan adaylardan evrak asılları istenecektir.

5- Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular 4 üncü hususta belirtilen evraklar ile birlikte; genel Sekreterliğimiz evrak kayıt ünitesine en geç 18.11.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar şahsen, posta yoluyla yahut kib@kib.org.tr* adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, doküman ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrak fotokopilerinin aslının tıpkı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

(*) e-posta ile yapılacak müracaatlarda postanın ulaştığına dair teyit alınması gerekmektedir.

6- Sözlü Sınav

Sözlü imtihan, 25/11/2022 Cuma günü saat 11:00’da Atatürk Bulvarı No:19/E Giresun adresindeki genel Sekreterliğimiz hizmet binasında gerçekleştirilecek olup, imtihana kabul edilecek adayların listesi genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, irtibat ve analitik düşünme yeteneği, hal, tutum ve davranışlarındaki genel Görüntü ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları değerlendirileceği ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (kimlik kartı, şoför dokümanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir