Diyanet sözleşmeli personel ek yerleştirmesi yapacak

Tercih Rehberleri Kas 09, 2022 Yorum Yok

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan duyuru:

DUYURU

2021 yılında ilan edilen ve 2022 yılında mülakatları yapılan 4/B Kontratlı KKÖ, İH,
MK Alımı sonucunda 70 ve üzeri puan aldığı halde tercih hakkı elde edemeyen, tercih yaptığı
halde yerleşemeyen, tercih hakkı elde ettiği halde hiç tercih yapmayan ya da yerleştiği halde
misyona başlamayan adaylara ek tercih süreci yaptırılacak olup adaylar ek tercih işlemlerini
17.10.2022 tarihinden itibaren 21.10.2022 tarihi saat 23:55’e kadar
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden
gerçekleştireceklerdir.

Atanma süreçlerine temel olmak üzere;

1. Kelamlı İmtihan sonucunda başarılı olan adaylar, kendi kontenjan kümesindeki sayı dikkate
alınarak en Çok 25 tercih yapabilecektir.

2. Adaylar isteğe bağlı olarak;

– “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.”
– “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneklerinden rastgele birini mutlaka
işaretleyecektir.

– Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan; “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.”
seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu vilayetlerdeki boş kalan kadrolardan
rastgele birine, bunun Mümkün olmaması halinde ilan edilen vazife yerlerinden boş kalan
yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir.

– “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneğini işaretleyen adaylardan
tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanların;
Nakil süreçleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

3. Adaylar tercih süreçlerini 17.10.2022 – 21.10.2022 (saat 23:55) tarihleri ortasında yapacaktır.
4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/
adresi üzerinden 31.10.2022 tarihinde öğrenebileceklerdir.

5. Tercihlere yerleştirme süreçlerinde kelamlı İmtihan muvaffakiyet puanı en yüksek olana öncelik
verilecektir. Kelamlı İmtihan muvaffakiyet puanlarının eşitliği halinde;

– KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,
– KPSS’ye katıldığı tahsil evrakının mezuniyet tarihi Evvel olana,
– Doğum tarihi Evvel olana,
öncelik verilecektir.

6. İmtihan sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç Yıl müddetle Öbür bir yere atanamayacaktır.
Kontrat gereği üç yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları
yerde tıpkı unvandaki takımlara atanacaktır. Bu biçimde atananlar, tıpkı yerde en az bir
Yıl daha misyon yapmak zorunda olacaklardır.

7. Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde müddeti içinde yasal mazereti olmaksızın
misyonuna başlamayanların Nakil süreçleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat
etmiş sayılacaklardır.

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI genel MÜDÜRLÜĞ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir