EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

Genel Mar 31, 2023 Yorum Yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÜÇ UZMAN YARDIMCISI ALIMI İMTİHAN DUYURUSU

A. İMTİHANA AİT BİLGİLER

1) Güç Piyasası Düzenleme Kurumuna, 40 (kırk) adet Güç Uzman Yardımcısı unvanında Uğraş çalışanı alınacaktır.

2) Giriş imtihanı; yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kademeli olarak yapılacaktır.

3) Giriş imtihanının yazılı kademesine Nakil yapılacak takım sayısının en Çok 20 (yirmi) sert Namzet çağrılacaktır.

B. İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel kaideleri taşımak. 2) İmtihanın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2023) prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir). 3) ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş olmak ve aşağıdaki tabloda yer Meydan tahsil kolları itibariyle belirlenen puan cinslerinden minimum 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla giriş İmtihan duyurusunda yer Meydan metotla belirlenen sayıda Namzet ortasına girmiş olmak.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

C. İMTİHAN MÜRACAAT TARİHİ VE YERİ

1) İmtihan müracaatları 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 08.00’de başlayıp, 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

2) Adaylar müracaatlarını, e-Devlet üzerinde Güç Piyasası Düzenleme Kurumu- Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde faal hale istikbal olan Amel müracaat ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. E-posta yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 3) Adaylar sırf bir alana müracaat yapabilecektir.

Ç. MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Yapılan müracaatlarda aranılan kuralları taşıyan adaylar, tahsil kısımları itibariyle belirlenen puan cinslerinden, en yüksek puanı Meydan adaydan başlanarak farklı ayrı sıralamaya tabi tutulur. Yapılan sıralamada, tahsil kolları itibariyle Nakil yapılacak takım sayısının en Çok 20 (yirmi) sert Namzet ortasına girmiş olanlar yazılı imtihana kabul edilir.

2) nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip olan adaylar da yazılı imtihana katılmaya hak kazanır.

3) Kontenjan belirtilen kısımlar dışındaki kısımlardan yahut yurtdışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir. Denklik evrakı olmayanların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

4) Mühleti içerisinde yapılmayan müracaatlar ile Noksan doküman ve bilgiyle yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5) İstenen dokümanlarda, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hak talep edemez ve haklarında cürüm duyurusunda bulunulur.

D. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

1) Giriş imtihanının yazılı evresi, 06 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde yapılacaktır.

2) Giriş imtihanının yazılı kademesine girmeye hak kazanan adaylar 17-20 Nisan 2023 tarihleri ortasında https://www.epdk.gov.tr Kurum internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

3) Adayların İmtihan sürecine ait bilgileri Meslek Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak takip etmesi gerekmektedir.

4) Giriş imtihanının yazılı etabına katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), T.C. Kimlik numarası yazılı yeni fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik numarası yazılı yeni fotoğraflı Şoför Evrakı yahut kullanım müddeti dolmamış Pasaport evraklarından en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda Namzet imtihana alınmayacaktır. Ayrıyeten imtihana giriş dokümanları ve İmtihan yeri 28 Nisan 2023-06 Mayıs 2023 tarihleri ortasında semsinav.ankara.edu.tr internet sitesinden temin edilecektir. Bu dokümanları ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacaktır.

E. YAZILI İMTİHAN AŞAMASI

1) Giriş imtihanının yazılı basamağı “Çoktan seçmeli (test usulü)” yapılacaktır. Yazılı imtihan, mezuniyet durumu dikkate alınarak aşağıda belirtilen mesleksel Meydan bilgisi ve yabancı lisan bilgisi bahislerinden yapılır. Meydan ve yazılı İmtihan mevzuları aşağıda belirtilmiştir.

2) Yazılı İmtihan sonucunda, Meydan bilgisi ve yabancı lisan bilgisi mevzuları farklı başka Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir ve Meydan bilgisine yüzde yetmiş oranında, yabancı lisan bilgisine ise yüzde otuz oranında tartı puanı uygulanır. Yazılı imtihanda başarılı sayılmak için, Meydan bilgisi ve yabancı lisan bilgisi mevzularından farklı ayrı en az yetmiş (70) puan alınması koşuldur.

3) Yazılı İmtihan sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısının dört (4) sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır.

4) nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip olan adaylar da kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

5) Başarılı olan adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.epdk.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıyeten, adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

6) Yazılı İmtihan sonuçlarının Kurum internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi Amel günü içinde Ankara Üniversitesi Daimi Eğitim Merkezi’ne başvurularak yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu müddetin bitiminden itibaren imtihanı yapan Ankara Üniversitesi Daimi Eğitim Merkezi tarafından 5 Amel günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtirazların kıymetlendirilmesi üzerine verilen kararlar katidir. İtiraz mühleti içinde Ankara Üniversitesi Daimi Eğitim Merkezi’ne ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

7) Kıymetlendirme yahut itiraz sonucu iptal edilen soru/sorular bütün adaylar için yanlışsız kabul edilecektir.

8) karşılık anahtarında kusur olması ve bu konunun belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, yanılgılı olan soru/soruların yanlışsız seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular iç edilecektir.

F. KELAMLI İMTİHAN AŞAMASI

1) Yazılı İmtihan sonuçlarının ilan edilmesinden sonra yapılacak kelamlı imtihanda adaylar; a) Yazılı İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilir. Adaylar, giriş İmtihan kurulu üyeleri tarafından (a) bendi için elli (50) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden kıymetlendirilir.

2) Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş İmtihan komitesi reis ve üyelerinin Çehre (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması koşuldur.

3) Kelamlı İmtihan tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.epdk.gov.tr) İlan yoluyla yapılacaktır. Ayrıyeten, adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

G. DEĞERLENDİRME

1) Giriş İmtihanı muvaffakiyet puanı; İmtihan komitesince giriş imtihanının yazılı ve kelamlı kademesinde başarılı olan adayların, yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle tespit edilir.

2) Giriş imtihanında başarılı olabilmek için en az yetmiş (70) puan alınması koşuldur. 3) İmtihanda başarılı olanların sayısı Nakil yapılacak takım sayısından Çok ise, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere, tahsil kısımları prestijiyle farklı başka muvaffakiyet sıralaması yapılarak Nakil yapılacak takım sayısı kadar aday, asıl Namzet olarak belirlenecektir.

4) İmtihan sonuçları açıklanırken, kazanan adayların giriş imtihanı sonuçlarının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

5) İmtihanda başarılı olanların sayısı, ilan edilen takım sayısından az olması halinde yalnızca başarılı olanlar imtihanı kazanmış kabul edilir.

6) Ayrıyeten giriş imtihanında başarılı olmak koşuluyla Nakil yapılacak takım sayısının yarısını geçmemek üzere yedek Namzet belirlenecektir. Muvaffakiyet sırasına nazaran oluşturulacak yedek Namzet listesi, İmtihan sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip imtihana kadar geçerlidir.

7) Giriş imtihanında yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

8) Yedek adayların hakları, daha sonraki imtihanlar için kazanılmış hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

9) Giriş imtihanında başarılı olan adayların, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.epdk.gov.tr) duyurusu yapılacaktır. Ayrıyeten, adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Başarılı olan adaylara, İmtihan sonuçları yazılı olarak da bildirilecektir.

Ğ. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1) İmtihan sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi Amel günü içerisinde, Kuruma iletilecek halde yazılı olarak itiraz edilebilir.

2) İtirazın Kuruma ulaşmasını takip eden beş Amel günü içinde giriş İmtihan kurulu tarafından ilgili itiraz kıymetlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Müddeti içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir