Tag

Yetki

Havalimanlarına yolcu taşımacılığını özel sektöre devrine iptal

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 17/06/2017 tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. unsuru ile değişik Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 11. unsurunun 1. fıkrasının (c) bendinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, Valinin Özel öğretim kurumlarında misyon yapan yönetici ve işçinin çalışma müsaadelerinin düzenlenmesi ve bu bireylerin vazifelerine nihayet verilmesi konusunda yetkisini kaymakama devredebileceğine hükmetti …