EYT konusunda ziyaretçi soruları ( 3 )

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Mar 29, 2023 Yorum Yok

A) 24.04.1997 tarihinde Kamuda Amele olarak çalışmaya başladım. 07.12.1997 tarihine kadar 18 ıslak altında 203 gün sigortam var. 18 ıslak üzeri 07.12.1997 ile memuriyete giriş tarihim 13.11.2007 tarihleri ortasında 2946 gün sigortam var, Yeniden kamuda Amele olarak. 13.11.2007 tarihinden bu yana da 4-C li memur olarak çalışıyorum ve 5550 günüm var.

Soru 1 – A-) 18 ıslak öncesinde 203 gün olan Uzun Vade Sigorta günlerim 9000 gün hizmet hesabında pahalandırılacak mi yoksa 18 ıslak sonrasında mı 9000 günü tamamlamalıyım.

Cevap 1-A) Toplumsal Emniyet mevzuatında SGK primleri ödenmiş mühletler hizmet mühletine eklenir. 18 ıslak konusu, sigortalı olarak çalışanların sigortalı olarak emekli olmak istediklerinde sigortalılık müddetinin başlangıcını içerir. Emeklilik hizmet müddetine 18 ıslak altı sigortalı mühletler de iç edilir ve bu müddetlerle Bir arada 25 Yıl ( 9000 gün) üzerinden emeklilik süreçleri tesis edilir.

Soru 2-B-) 9000 günü hangi tarihte doldurup Emekliliğimi hangi tarihte hak ederim.

Not: Takımım teknik hizmetler ve memuriyetten Evvel kamuda Amele olarak kendi mesleğimi ifa ettim.

Cevap 2 -B Verdiğiniz bilgilere nazaran bugün için 24 Yıl 2 ay hizmetiniz olmakta, münasebetiyle 10, 11 ay üzere çalıştığınızda 25 Yıl hizmeti (9000 günü) tamamlayacağınızı değerlendirmekteyiz. Hizmet toplamınızın ne olduğu konusunda Kurumumuzdan bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

NOT: Memurların mesleği ile ilgili geçen müddetleri intibak sürecinde uygulanır, hasebiyle bireylerin unvanına nazaran emeklilikte avantajlı bir durum sağlar.

B) Merhaba; EYT ile ilgili bir sorum olacaktı;

Soru 1-B – 20 Temmuz 1999 ssk girişliyim, o devirde 35 günlük çalışmışlığım var, 25 Ağustos 1999 a kadar. Sonrasında 2012 de memur olarak çalışmaya başladım ve hala devam ediyorum, yaklaşık toplamda askerlikle birlikte 11 Yıl oldu. Bu durumda benim EYT den bir beklentim olabilir mi? En azından EYT den Evvel bu kaidelerde 60 ıslak kaidesi vardı, bu ıslak koşulunun kalkmasıyla benimki de 57 ye mi düşmüş olacak(25 Yıl koşulundan dolayı), bunun için rastgele bir şey yapmam EYT ye başvurmam gerekiyor mu?

Cevap 1-B- EYT kapsamına girmek için kesinlikle 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel SGK tam primleri ödenmiş (staj hariç) fiili çalışma olması gereklidir. Sizin de belirttiğiniz üzere şayet 20 Temmuz 1999 tarihinde başlayan ve SGK tam primleri ödenmiş sigortalı çalışmalarınız varsa EYT kapsamına gireceğinizi ve gerek 60 gerekse 57 ıslak üzere bir koşula tabi olmayacağınızı ve 25 hizmet yılınızı tamamladığınızda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Soru 2 -B- 09.11.1977 yılında doğdum. 01.12.1995 gününde 3 gün ssk personellik primim mevcut. 2001-2002 devrinde 8 ay kısa Devre askerlik yaptım. 2022 yılında başlayan 10.12.2013 yılı ortasında Özel kesimde 3200 gün primim mevcut. 11.12.2013 tarihinde bu güne kadar 3400 gün memur olarak çalışmaktayım. Teknik hizmet sınıfı Mühendis olarak birleştirme yaptığımdan şu Lahza 1/2 derecesinde 4200 gösterge olarak memurum. Hizmet birleştirmem sonucu ve askerlikle Birlikte 19 Yıl emekliliğe temel müddetim HİTAP ta gözükmektedir. SGK APEK matrahım 15.800 tl dir. sorum şudur

Cevap 2-B- EYT kapsamına girmek için kesinlikle 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel SGK tam primleri ödenmiş (staj hariç) fiili çalışma olması gereklidir. Sizin de belirttiğiniz üzere şayet 1 Aralık 1995 gününde SGK tam primleri ödenmiş 3 gün sigortalı çalışmalarınız varsa EYT kapsamına gireceğinizi ve ıslak koşuluna tabi olmayacağınızı ve 25 hizmet yılınızı tamamladığınızda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. Askerlik mühleti borçlanma yapılırsa hizmete eklenir, yapılmazsa yalnızca intibak sürecine tabi tutulur.

Soru 3 -B- Emekli olabilir miyim EYT kapsamında Şayet olabilirsem 25 Yıl emekliliğe hesabı fiilen doldurmam mı lazım (daha 6 yılım mı var). bu kapsamda memur olarak daha kaç Yıl çalışmam lazım

Cevap 3- B- Emeklilik için ıslak şartınızın olmayacağını, 25 yılınızı ( 9000 günü) fiili olarak çalışarak tamamlamanız gereklidir. 25 Yıl hizmet hesabında personellik müddeti, memurluk müddeti, borçlanma yapılmış müddet varsa bu müddetler de iç edilir.

Soru 4-B- Şayet su Lahza emekli olursam emekli maaşım nasıl hesaplanır ve ne kadar olur? 5510 olduğumda göstergenin bir bedeli Mevcut mı?

Cevap 4-B- Sitemize Vakit vakit yapılan müracaatlarda 5510 a tabi memurların aylık ve emekli ikramiye fiyatları istenilmekte ve bu mevzuda hesaplamaların yapılması istenilmektedir.

Ancak bilinmesi gereken konu şudur:

5510 a tabi memurlar için sitemizde net bir hesaplama yapılması Muhtemel olmamaktadır. Çünkü, 5510 a tabi memurların yaşlılık aylığı, engellilikten Dolayı yaşlılık aylığı, malullük aylığı üzere yapılacak hesaplamalarda memurun bütün çalışma hayatı mühletince SGK prime temel yararları, ortalama aylık karları, güncelleme katsayısı vb. üzere bilinmesi gereken datalara gereksinim olmakta, bunun ise tarafımızca yahut ziyaretçilerimizce bilinmesi Muhtemel olmadığından (özellikle prime temel kazançları) bu mevzularda bir hesaplama yapmamız da Muhtemel olmamaktadır. Kestirimi bir hesaplama yapılması da aslında net bir bilgiyi içermeyecek ve aldatıcı bilgi ve hesaplamalara yol açabilecektir. Esasen, şahısların çalışma hayatları içerisindeki Yekün karları da farklı olabilmektedir. Bu nedenle de şahıs bazında bir hesaplama yapılması da Mümkün olamamaktadır. SGK prime temel çıkarların SGK sistemlerinde olduğu bilindiğinden aylık konusunda net bilginin de SGK tarafından öğrenilmesi gerektiğini belirtebiliriz.

Ancak, özetle şunu belirtmek isteriz. Her durumda 5510 a tabi memurların misyon aylıklarının tamamı prime temel yararlarda dikkate alınmış olsa da 5510 sistemindeki emekli aylığı bağlanması hesabının 5434 sistemindeki emekli aylığı bağlanması hesabıyla kıyaslanmaz. Şöyle ki; 5434 e tabi aylık hesabında bütün çalışma süresindeki primlerin ortalamasının tesiri yoktur, memurluk mühleti içerisinde bulunduğu ve en yüksek aylık bağlamaya İmkan veren pozisyonu temel alınmaktadır. 5510 da ise bunun büsbütün tersine bütün çalışma mühleti içerisinde almış olduğu vazife aylıkları ve prime temel çıkar meblağları memurun emekli aylığını belirlemede Aka etkendir. Yüksek maaş alınma ile düşük maaş alınma bağlanacak olan aylığı etkilemektedir. Bu bakımdan 5510 a tabi olanların prime temel karları ne kadar yüksekse o kadar yüksek, ne kadar az ise o kadar da az emekli aylığı alması kaçınılmaz olmaktadır.

Ayrıca, hesaplama formunda dönemsel olarak (2000 yılına kadar başka, 2000-2008 ortası başka, 2008 sonrası başka şekilde) aylıklar hesaplanır ve nihayet olarak da AYLIK= Ortalama Aylık Kar x Aylık Bağlama Oranı formulü ile hesaplanan bir aylık sistemine iç olurlar. Bu durumdakilerin vazife unvanları, ek göstergeleri, vb. üzere misyonda iken uygulanan misyon aylığı kalemleri emekli aylıklarında dikkate alınmaz. Çalışma periyotlarındaki misyon maaşları bağlanacak olan aylık meblağını belirlemeye katkı sağlar. Bu durum, 5510 sayılı kanun Süreksiz Husus 2 kararı gereğidir.

Bu nedenle, bu mevzuda net bir hesaplamayı SGK dan öğrenilmesi gerektiğini tavsiye edebiliriz.

Sosyal Emniyet Bahisleriyle ilgili ziyaretçi soruları (1) Sosyal Emniyet Bahisleriyle ilgili ziyaretçi soruları (2)

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir