Zorunlu hizmet affı isteyen öğretmenler için çözüm nedir?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Mar 29, 2023 Yorum Yok

2010 YILINDA Mecbur HİZMET AFFI GELMİŞTİR

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri” başlıklı 27. unsuru 2. fıkrasındaki; “(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık Muallim takımlarında misyona başlayanlar;. çalışmakla yükümlüdürler.” kararıyla yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 06.05.2010 tarihinden Evvel vazifeye başlayan öğretmenleri Mecbur hizmetten muaf tutmuştur.

Daha sonra bu yönetmeliği yürürlükten kaldıran 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Nakil Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri” başlıklı 42. hususu 1. fıkrasında; “(1) Bakanlık Muallim takımlarında 6.5.2010 tarihinden sonra vazifeye başlayanlar:” formunda bu muafiyet korunmuştur.

MEB 2017 YILINDA YENİ BİR Mecbur HİZMET SİSTEMİNE GEÇECEĞİNİN İŞARETİNİ VERDİ

2017 yılında devrin Müsteşarı Yusuf Tekin’in açıklamalarına nazaran; Coğrafik bilgi sistemindeki bilgilerin revize edilecek olması, Okulların, içinde bulunduğu sosyo kültürel koşullar, coğrafik şartlar, Emniyet şartları, fiziki imkanların yine kıymetlendirilmesi, Buna nazaran okullarda yeni bir notlandırma sistemine geçilecek olması, Türkiye’deki 70 bine yakın okullun/kurumun tamamının, 200’e yakın bir gösterge üzerinden notlandırılacak olması nedeniyle MEB’in yeni bir Mecbur hizmet sistemine geçmek için hazırlık yapması Mecbur hizmet affı bekleyenleri heyecanlandırmıştı Ancak bu proje bir türlü gerçekleşmedi.

MEB 2019 YILINDA ÖĞRETMEN Nakil VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK İÇİN ÇALIŞTAY YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü 02.10.2019 tarih ve 18751357 sayılı yazısında; “Bu kapsamda Öğretmen Nakil Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılması düşünülen düzenlemeler için görüş teklifleri sunmak, öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerine ait yapılan uygulamaları genel olarak kıymetlendirerek geliştirme teklifleri sunmak ve yer değiştirme takvimini gözden geçirmek maksatlarıyla görüşlerinize gereksinim duyulmaktadır. Bu doğrultuda 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde başşehir Öğretmenevinde Bakanlık, Vilayet ve Okul yöneticileri ile eğitim Amel kolunda aktiflik gösterin sendika temsilcilerinin iştirakiyle ekte çalışma planı yer Meydan bir çalıştay planlanmıştır.” formunda “ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME SÜREÇLERİNİ KIYMETLENDİRME VE GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI -EKİM/2019” çalıştay yapacağını ortaya koymuş ve çalıştay yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürü Hamza Aydoğdu

Fakat ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürü Hamza Aydoğdu’nun 10 Haziran 2020 tarihinde Aksaray Valisi olarak atanmasının akabinde 19 Haziran 2020 Cuma tarih ve 31160 sayılı resmi gazetede ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Nakil Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kısmi bir değişiklik yapılmış Ancak Mecbur hizmet affı içeren değişiklik yürürlüğe konulamamıştır.

Şu Lahza için ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğünün internet sitesinde; “Öğretmenlere Mecbur çalışma affı gündemde midir?” sorusuna cevaben; “Halen yürürlükte bulunan Öğretmen Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine nazaran 06.05.2010 tarihinden sonra Bakanlığımız Muallim takımlarında vazifeye başlayan öğretmenler Mecbur çalışma yükümlüsüdür. Mecbur çalışma yükümlülüğüne ait rastgele bir mevzuat düzenlemesi yapılması durumunda Bakanlığımızca kamuoyuna Gerekli İzah yapılacaktır. ” açıklaması bulunmaktadır.

SON 4 YILDIR Mecbur ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK RESEN Nakil SÜREÇLERİ YAPILMAMAMAKTADIR

Milli Eğitim Bakanlığınca her Yıl yayınlanan Mecbur hizmet erteleme evraklarının sisteme girilmesi yazılarında “Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarında vazife yapan ve Mecbur çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin, 2023 yılı yer değiştirme periyodunda Mecbur çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen Nakil süreçlerinin yapılmaması, Bakanlık Makamının İlgi Onayı ile Müsait görülmüştür.” denilerek nihayet 4 yıldır Mecbur çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen Nakil süreçleri yapılmamaktadır.

Her 10 yılda bir yapılan Mecbur hizmet affı nihayet 4 yıldır ertelenerek 3 Yıl gecikmiş ve affın gelmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Zira 4 yıldır hayatını şekillendiren Mecbur hizmetini ertelediğiniz öğretmenleri Mecbur hizmete gönderemezsiniz.

PEKİ, Mecbur HİZMET AFFI İSTEYEN ÖĞRETMENLER İÇİN TAHLİL NEDİR?

MEB’in nihayet 4 yıldır Daimi imada bulunarak dolaylı bir formda gündeme getirdiği ve her 10 yılda bir gelen Mecbur hizmet affının gerçekleşebilmesi için 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Nakil Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri” başlıklı 42. hususu 1. fıkrasında; “(1) Bakanlık Muallim takımlarında 6.5.2010 tarihinden sonra vazifeye başlayanlar:” formunda yer Meydan 2010 yılı tarihini Resmi Gazetede yayımlanacak yönetmelik değişikliği ile 2023 olarak güncellemesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir