FATİH projesi BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında ek ders ücreti ödenir mi?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 09, 2022 Yorum Yok

Bilindiği üzere ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Kararın 16’ncı hususunun ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan yahut yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan yahut valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen vazifeleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir misyonu yürütmek üzere öbür kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, öbür görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen misyon yapmak kaydıyla, Yarıyıl ve yaz tatilleri de iç olmak üzere aylık karşılığı ders vazifesi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders vazifesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın misyona başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders vazifesi yapmış sayılırlar ve buna ait ek ders fiyatları takımlarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek çalışanın ismi, soyadı, unvanı, vazifenin mahiyeti ve misyon müddeti ile öteki konular açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders fiyatından yararlanan işçiye ayrıyeten asli vazifesi için öngörülen ek ders fiyatı ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere öteki eğitim kurumlarında süreksiz olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında kıymetlendirilmez.” kararına yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü 29.09.2022 tarih ve 59366345 sayılı görüş yazısında; “Hükümde geçen “Bu kapsamda ek ders fiyatından yararlanan işçiye ayrıyeten asli misyonu için öngörülen ek ders fiyatı ödenmez.” sözünden de anlaşılacağı üzere, Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği misyonunu yürütmek üzere süreksiz olarak görevlendirilen ve bu misyonuna bağlı olarak Kararın 16’ncı unsurunun ikinci fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders fiyatından yararlandırılan ilgilinin, Laf konusu süreksiz misyonu sürecinde Talebe toplumsal ve Benlik hizmetleri ismi altında ayrıyeten ek ders fiyatından yararlandırılmasının Muhtemel bulunmadığı kıymetlendirilmektedir.” açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir