Geçici görevlendirilen öğretmenlere herhangi bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Mar 13, 2023 Yorum Yok

Bilindiği üzere Laf konusu Kararın 16’ncı unsurunun ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan yahut yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan yahut valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen vazifeleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir misyonu yürütmek üzere öteki kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, öteki görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen vazife yapmak kaydıyla, Yarıyıl ve yaz tatilleri de iç olmak üzere aylık karşılığı ders misyonu ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders vazifesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın misyona başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders misyonu yapmış sayılırlar ve buna ait ek ders fiyatları takımlarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek işçinin ismi, soyadı, unvanı, misyonun mahiyeti ve vazife müddeti ile öteki konular açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders fiyatından yararlanan işçiye ayrıyeten asli vazifesi için öngörülen ek ders fiyatı ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında süreksiz olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında kıymetlendirilmez.” kararına yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğünün 18.01.2023 tarih ve 68695930 sayılı görüş yazısında; “Hükümde yer Meydan “Bu kapsamda ek ders fiyatından yararlanan çalışana ayrıyeten asli misyonu için öngörülen ek ders fiyatı ödenmez.” sözünde net olarak belirtildiği üzere, süreksiz olarak görevlendirilen ve bu vazifelerine bağlı olarak anılan Kararın 16’ncı hususunun ikinci fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders fiyatından yararlandırılan öğretmenlerin, asli misyonlarının öğretmenlik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Laf konusu süreksiz vazifeleri sürecinde bu süreksiz misyonlarının yanı Dizi öğretmenler için öngörülen rastgele bir eğitim faaliyetini yürütmek suretiyle ayrıyeten ek ders fiyatından yararlandırılmalarının Mümkün bulunmadığı bedellendirilmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir