Helal Akreditasyon kurumu 3 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 09, 2022 Yorum Yok

Helal Akreditasyon Kurumundan:

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

I – İMTİHANA AİT BİLGİLER:

– Helal Akreditasyon Kurumu merkez teşkilatında boş bulunan Yekün 3 (üç) Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı takımı için giriş imtihanı yapılmak suretiyle Tablo 1’de belirtilen alanlarda ve sayılarda Ankara’da misyon yapmak üzere Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı alınacaktır.

– Giriş imtihanına, tahsil kolları prestijiyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar müracaatın olmaması halinde takım ve muhtaçlık durumuna nazaran tahsil kolları ortasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Helal Akreditasyon Kurumuna aittir.

– İmtihana katılma koşullarını taşıyan ve adabına Müsait olarak başvuranların Tablo 1’de belirtilen imtihana katılacak Namzet sayısından Çok olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere üstte belirtilen sayıda Namzet giriş imtihanına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının birden Çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

II – İMTİHAN MÜRACAAT ŞARTLARI

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel koşullara sahip olmak,

– 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

– ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarında, Tablo 1’de belirtilen puan cinsleri başlığı altında belirlenen puan tiplerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

– müracaat tarihinin nihayet günü prestijiyle 5 (beş) Yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan İngilizce ve Arapça lisanlarının birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puana yahut müracaat tarihinin nihayet günü prestijiyle iki Yıl içerisinde alınan lisan yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan Öbür bir evraka sahip olmak,

– En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1’de belirtilen tahsil kısmından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt içi yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak (Belirtilen kısımlar dışındaki kısımlardan yahut yurtdışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.),

– Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

III – İMTİHAN MÜRACAAT FORMU, YERİ VE TARİHİ

– Adaylar müracaatlarını 14 Kasım (10:00) – 20 Kasım 2022 (23:59) tarihleri ortasında e-Devlet üzerinde Helal Akreditasyon Kurumu- Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde faal hale istikbal olan Amel müracaat ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

– Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden müracaat yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir.

IV – İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

– Giriş imtihanı Ankara’da yapılacaktır.

– Giriş imtihanına girmeye hak kazanan adaylar ile giriş imtihanının yeri ve tarihleri giriş imtihanından en az 30 gün Evvel Kurumun resmi internet sayfasında (www.hak.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup, adaylar Meslek Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de imtihanlarına ait bilgileri görüntüleyebilecektir. Ayrıyeten, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V – İMTİHAN FORMU – HUSUSLARI VE DEĞERLENDİRME

– Giriş imtihanı kelamlı olarak yapılacaktır.

– Kelamlı İmtihan adayların;

a) Mesleksel hususlara dair bilgi seviyeleri,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel, teknolojik ve yeni gelişmelere açıklığı, taraflarından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilerek, başka farklı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılmak için, şura reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması koşuldur.

VI – İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

– İmtihan konseyi, sonuncu muvaffakiyet sıralamasını Tablo 1 ‘de ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına nazaran farklı başka yapar.

– Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen takım sayısı kadar asil Namzet belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı takım sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir. Adayların giriş (sözlü) İmtihan puanlarının birebir olması halinde sırasıyla, KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

– İmtihan sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı Namzet bulunmadığı takdirde başarılı Namzet sayısı kadar Namzet alınabilir yahut üstte belirtilen fakülte yahut kısımlara ait kontenjan sayıları ortasında değişiklik yapılabilir.

– Yedek listede yer Meydan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

– Giriş imtihanından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

– Giriş imtihanında başarılı olan adayların isim ve soyadları ile Namzet numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Helal Akreditasyon Kurumu (www.hak.gov.tr) internet sayfası ve Meslek Kapısı Platformu üzerinden duyurulacaktır.

VII – ÖTEKİ HUSUSLAR

– asil listede yer alanlardan Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli kuralları taşımadığı sonradan anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmayacaktır. Bunların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Nakil yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde müddeti içinde misyona başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

– Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen müddet içinde müracaatta bulunmayanlar, Nakil sürecinden vazgeçenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma koşullarından rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden Nakil yapılacaktır.

– Adayların, Özel kimlik evraklarından rastgele birini (nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) imtihana girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

– Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, halk Misyonlarına Birinci defa Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik ile Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği kararları geçerlidir.

– Adaylar tabloda belirtilen kümelerden sırf 1 (bir) adedine müracaatta bulunabileceklerdir.

– Adayların, müracaat esnasında beyan ettikleri bilgi ve evrakların asıllarını, Kurum tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Evraklarını ibraz edemeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

VIII – İTİRAZ:

– Adaylar, İmtihan sonucuna ait itirazlarını sonucun Kurumun “http://www.hak.gov.tr” internet adresinde ve Meslek Kapısı Platformu üzerinden duyurulmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde Helal Akreditasyon Kurumu İşçi ve Takviye Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapabileceklerdir.

– T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe yahut mühleti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX – BİLGİ ALMA

– İmtihanla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurumun internet sayfasından (http://www.hak.gov.tr) yahut Helal Akreditasyon Kurumu İşçi ve Takviye Hizmetleri Dairesi Başkanlığından “Mustafa Kemal Mahallesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi (2120. Cadde) No: 12 06530 Çankaya/ANKARA” temin edilebilir.

– Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0312) 939 08 00 / 0883 – 0826

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

9992/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir