KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 09, 2022 Yorum Yok

TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi’nin, Talebe kredi borçlarının faizsiz ödenmesini içeren düzenlemelerin de yer aldığı 25 hususu kabul edildi.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları ölçü kadar ödeme yapacak.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da rastgele bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 Yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar müddette ve aylık devirler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, birinci Yıl rastgele bir ek olmadan, sonraki yıllarda ise her Yıl için verilen ölçüye yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Lakin ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde bu Oran uygulanacak. Erteleme süreci en Çok üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik devrine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine rastgele bir ek yapılmaksızın askerlik periyodunun sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi yahut türel nedenlerle takibinde Yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen ölçüleri aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu asıllar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme artırımı hesaplanacak. Taksitlerin, nihayet taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi yahut Noksan ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit fiyatları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için Vakit aşımı müddetinin belirlenmesinde, nihayet taksitin vade tarihi temel alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Tahsili sırasında yahut tahsilden sonra ölenlerin yahut yüzde 90 ve üzeri Mani sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sıhhat konseyi tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

Kredi Meydan yahut kredi borcunun ödeme vakti şimdi başlamamış bireylere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen meblağlara endeks hesaplanmayacak. Kredi Geri ödemesi süren yahut borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan şahıslara, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen fiyatlara ek edilmiş endeks fiyatları terkin edilecek.

Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel Tahsil edilen meblağlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde şimdi Tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks meblağları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE nihayet SINIFA TABAN ÜCRET

Vakıf üniversitelerinde bu meblağın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin meblağını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak.

GÜNLÜK 51 LİRAYA KADAR Yemek FİYATLARINA VERGİ İSTİSNASI

Gelir vergisinden istisnalar kapsamında, patronlarca, Amel yerinde yahut müştemilatında Yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük Yemek bedelinin 51 Türk Lirası’nı aşmayan kısmı, istisna kapsamında olacak. Ödemenin bu meblağı aşması halinde aşan kısım ile bu maksatla sağlanan diğer menfaatler, fiyat olarak vergilendirilecek.

Teklifin görüşmelerine 17 Ekim Pazartesi günü devam edilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir