İçişleri Bakanlığı 300 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 12, 2023 Yorum Yok

İçişleri Bakanlığından:

İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN İLANI

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında genel idare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 300 adet Vilayet Planlama Uzman Yardımcısı takımında işçi istihdam edilmek üzere 27 Şubat – 17 Mart 2023 tarihleri ortasında Ankara’da giriş(sözlü) imtihanı yapılacak olup, takımlara ait talep edilen fakülte/bölüm, KPSS puan tipi ve kontenjanların dağılımı aşağıdaki (Ek-1) sayılı tabloda belirtilmiştir.

A)BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun (A) fıkrasında sayılan kaideleri taşımak,

2- Bakanlığımızca talep edilen kısımlardan yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içi ve Yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş(sözlü) imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

4- 2021-2022 yıllarına ilişkin halk İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) Bakanlığımızca istenilen puan tiplerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,

5- KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen kısım ve puan cinslerine nazaran ilan edilen takım sayısının en Çok dört sert Namzet ortasına girmek. (sıralamaya giren nihayet Namzet ile tıpkı puana sahip öbür adaylar da giriş(sözlü) imtihanına alınır)

B) MÜRACAAT BİÇİMİ VE TARİHİ

1- Müracaatlar; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması mecburidir. Laf konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen müracaat ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

2- Müracaatlar; 30 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri ortasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” kısmında yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

3- Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da şahsen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, tahsil, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri Noksan yahut yanlışlı olan adaylar ilgili kurumlarla bağlantıya geçerek, Gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.

5- Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile müracaatta bulunacak adayların; tahsil bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan yahut Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların ekleme/düzeltme yapmaları için mezun oldukları üniversitenin ilgili üniteleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellettirmeleri mecburidir. zıt takdirde bu durumda olan adaylar, imtihana müracaatta bulunamayacaklardır.

6- Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet dokümanı yerine denklik gösterir dokümanlarını pdf ya da jpeg formatında İmtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

7- Erkek adayların askerlik bilgileri ulusal Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde yanılgı olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum dokümanlarını pdf ya da jpeg formatında İmtihan modülüne yüklemeleri mecburidir.

8- e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer Meydan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, Bakanlığımız İşçi genel Müdürlüğünün https://icisleri.gov.tr/personel internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” kısmında yer Meydan özelliklere Müsait olarak çektirilmiş fotoğrafını (600×800 boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında İmtihan modülüne yüklemeleri zaruridir.

9- Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları mecburidir. karşıt takdirde bu süreci gerçekleştirmeyen adayların müracaatları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

10- Müracaatlar 03 Şubat 2023 tarihi saat: 17:00’da sona ereceği için modül kapanacak olup, müracaat yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. karşıt takdirde bu süreci gerçekleştirmeyen adayların müracaatları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

11- müracaat tarihleri ortasında bilgilerinde Noksan yahut kusur olduğunu ayrım eden yahut tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların “Başvurumu İptal Et” butonuna basarak müracaatlarını iptal etmeleri gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar “Başvur” butonuna basarak açılan ekrandan müracaatlarını yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu süreci 03 Şubat

2023 tarihi saat 17:00’dan Evvel tamamlayarak “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zaruridir. zıt takdirde bu süreci gerçekleştirmeyen adayların müracaatları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

12- Adaylar müracaatlarını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana istikbal olup, “Başvurularım” sekmesinden Amel Talep Formunun çıktısını alabileceklerdir.

13- müracaat sürecinin yanlışsız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından ve istenilen dokümanların modüle yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

14- Metoduna Müsait ve/veya vaktinde yapılmayan müracaatlar ile Noksan yahut yanılgılı İmtihan müracaat evrakları kabul edilmeyecektir.

C) MÜRACAATTA FAKÜLTE/ KISIM TERCİHİ

Adaylar, ilan edilen takım unvanı için müracaat kaidelerini taşımaları kaydıyla ilanda belirtilen tahsil kısımlarına nazaran “Ekle” sayfasında yer Meydan “Talep Edilen Fakülte/Bölüm” açılır listesini kullanarak en Çok 2 fakülte/bölüm tercihinde bulunabileceklerdir. Adayların, açılır listeden seçecekleri her fakülte/bölüm için “Ekle” butonuna basmaları kuraldır. aykırı takdirde İmtihan modülüne kaydedilmeyeceğinden doğacak hak kayıplarından ilgili adaylar sorumludur.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra; ilan edilen her fakülte/bölümün sayısına nazaran adayların KPSS türü/Puanı ve kısım tercihleri göz önünde bulundurularak en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere Namzet tarafından talep edilen fakülte/bölüm alanlarından yalnızca biri için 4 sert kadar Namzet belirleme süreci gerçekleştirilecektir.

Ç) MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu ilanda Ek-1 sayılı tabloda belirtilen fakülte/bölümleri için farklı başka olmak üzere KPSS puan türü/puanı ve fakülte/bölüm tercih sıralamasına nazaran ilan edilen takım sayısının en Çok dört sert içerisine giren ve komitece yapılan kıymetlendirme sonucunda müracaatları kabul edilen adaylar, giriş(sözlü) imtihanına alınacaktır. nihayet sıradaki Namzet ile tıpkı puana sahip olan adaylarda giriş(sözlü) imtihanına alınacaktır.

D)ADAYLARA İlan ŞEKLİ

Adaylar İmtihan sürecine ilişkin durum bilgilerini(4 sert Namzet ortasına girip/giremediği, müracaatının kabul edilip edilmediği, itiraz sürecini, giriş(sözlü) İmtihan yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, giriş(sözlü) imtihana iştirak durum bilgisini, giriş(sözlü) İmtihan puanını, asıl/ yedek Sonuç bilgisini vb.) e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Ayrıyeten İmtihan sonuçları ile ilgili adaylara rastgele bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

“İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri Mesul olacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde İçişleri Bakanlığı resmi internet adresi “Duyurular” kısmında, adayları bilgilendirme emeli ile İlan yapılacaktır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI

Giriş(sözlü) imtihanı; bu ilanda Ek-1 sayılı tabloda belirtilen fakülte/bölüm müfredatı dikkate alınarak oluşturulan Meydan bilgisi, genel kültür ve Bakanlığın vazife alanına giren Temel hususlardan oluşur.

Giriş (sözlü) imtihanında adaylar, İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi (50) puan, bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel Yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden kıymetlendirilir.

Adayların giriş(sözlü) İmtihan saatinden en az yarım saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve onaylı kimlik dokümanlarından (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut geçerlilik mühleti bitmemiş pasaport) rastgele birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Laf konusu dokümanları ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacak olup, bu adaylar mevzu ile ilgili olarak rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

F) İTİRAZ

Bu ilanda belirtilen fakülte/bölümler kapsamında KPSS puan türü/puanı ve fakülte/bölüm tercih sıralaması temel alınarak oluşturulan muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran kıymetlendirme sonuçlarına itirazlar; “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden ve SMS ile müracaatlarının reddedildiğine ait bilgilendirmenin adayların erişimine açıldığı tarihten itibaren iki Amel günü içinde hafta içi (09:30-17:30) mesai saatleri ortasında ilgili İmtihan Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan konuların belgelendirilmesi kaidesi ile kabul edilecektir.

Giriş(sözlü) İmtihan sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren üç Amel günü içinde hafta içi (09:30-17:30) mesai saatleri ortasında ilgili İmtihan Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan konuların belgelendirilmesi koşulu ile kabul edilecektir.

İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığımız evrak kaydına yahut faksına iletilen itirazlar pahalandırılacak olup, belirtilen itiraz tarihleri ve saati dışında Bakanlığımız evrak kaydına yahut faksına iletilen itirazlar dilekçeleri ise sürece alınmayacaktır.

G) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş(sözlü) imtihanı 100 tam puan üzerinden kıymetlendirilir ve en az 70 puan Meydan adaylar başarılı sayılır. Giriş(sözlü) imtihanında, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş(sözlü) İmtihan puanı tespit edilecektir. Her Namzet için verilen giriş(sözlü) İmtihan puanı adayın muvaffakiyet puanını oluşturur. Giriş(sözlü) puanları birebir olan adayların olması durumunda, KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilir.

Giriş(sözlü) imtihanında kıymetlendirme tutanağı dışında sesli ve manzaralı rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş(sözlü) imtihanından en az 70 puan almış olmak, İmtihan sonuçlarına nazaran asıl ve yedek Namzet sıralamasına giremeyen adaylar için rastgele bir hak teşkil etmez.

Giriş(sözlü) İmtihan sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, Bakanlığımızca belirlenecek tarihte e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara bildirilecektir.

Ğ) ATAMALARDA VİLAYET TERCİHİ

Giriş(sözlü) imtihanını asıl olarak kazanan adaylar; Bakanlığımız kurumsal internet sayfasında daha sonra duyurulacak tarihler ortasında, İmtihan modülü üzerinden kelamlı puanı temel alınmak üzere en Çok 5 Vilayet tercihinde bulunacaklardır. Kelamlı puanı/il tercih sıralamasına nazaran tespit edilen vilayetlere, asıl adayların atamaları yapılacaktır.

Sözlü puanı/il tercih sıralamasına nazaran ili belirlenemeyen yahut rastgele bir Vilayet tercihinde bulunmayan adayların, atanacakları vilayetler Bakanlıkça belirlenecektir.

Sözlü puanı tıpkı olan adayların sıralamalarında, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

H)YEDEK Namzet BELİRLENMESİ VE ATANMALARI

İlan edilen takım sayısı kadar asıl Namzet ve ilan edilen takım sayısının en Çok yarısı kadar da yedek Namzet belirlenebilir. Asıl olarak atanan adaylardan rastgele bir sebeple takımlarda boşalma olması durumunda sözlü(giriş) imtihanını yedek olarak kazanan adaylardan Nakil yapılabilir. Yedek adayların muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran atanacakları vilayetler Bakanlıkça belirlenir.

I) Nakil SÜREÇLERİNE temel İSTENİLECEK BELGELER

Giriş(sözlü) imtihanında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların;

1- Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut onaylı örneği (eğitimini Yurt dışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış diploma denklik dokümanının aslı yahut onaylı örneği),

2- Namzet tarafından imzalanmış İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu dokümanları İmtihan müracaatlarını tamamladıktan sonra Çabucak alabilecekleri üzere e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden müracaat süreci sonrasında da alabileceklerdir.)

3- Bakanlığımız İşçi genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” linkinden temin edilip, doldurularak imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Vazifelileri Etik Kontratı Formu” ve “Devlet Memurluğuna Birinci kere yahut Tekrar Nakil müracaat Formu”nu Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde İçişleri Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü Süreçler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde Nakil evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İ) GERÇEĞE TERS BEYAN

Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunanlar, atanma kaidelerini taşımayanlar ve/veya atanma kaidelerini kaybedenler ile müracaat basamağında ilanda istenilen ilgili dokümanlar dışında farklı evraklar yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan koşullara ait ilgili belgeyi ibraz edemeyenler, giriş(sözlü) imtihanına alınmayacaktır. Bu konuların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş(sözlü) imtihanını kazanmış olsalar dahi imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıyeten 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

479/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir