İçişleri Bakanlığı 50 denetçi yardımcısı alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında genel idare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 50 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı takımına işçi istihdam edilmek üzere 06-10 Şubat 2023 tarihleri ortasında Ankara’da Giriş (sözlü) imtihanı yapılacaktır.

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANINA MÜRACAAT ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında sayılan kaideleri taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi ve Yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş (sözlü) imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

4- vazife yapılmasına Mani bir halin olmadığına dair yazılı beyanda bulunmuş olmak,

5- İmtihanın yapılacağı periyotta nihayet müracaat tarihi itibariyle geçerlilik müddeti dolmamış “Kamu İşçi Seçme İmtihanı KPSSP(23)” puan çeşidinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla ilan edilen takım sayısının en Çok dört sert Namzet ortasına girmek (sıralamaya giren nihayet Namzet ile birebir puana sahip diğer adaylar da Giriş (sözlü) imtihanına alınır).

B) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ VE TARİHİ

1- Müracaatlar; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zaruridir. Laf konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen müracaat ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

2- Müracaatlar; 26-30 Aralık 2022 tarihleri ortasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” kısmında yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

3- Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da şahsen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, tahsil, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri Noksan yahut kusurlu olan adaylar ilgili kurumlarla bağlantıya geçerek, Gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.

5- Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile müracaatta bulunacak adayların; tahsil bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan yahut Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme/düzeltme yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili üniteleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellettirmeleri zaruridir. aksi takdirde bu durumda olan adaylar, imtihana müracaatta bulunamayacaklardır.

6- Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet dokümanı yerine denklik gösterir evraklarını pdf ya da jpeg formatında İmtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

7- Erkek adayların askerlik bilgileri ulusal Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde kusur olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum evraklarını pdf ya da jpeg formatında İmtihan modülüne yüklemeleri mecburidir.

8- e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer Meydan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, Bakanlığımız İşçi genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/ işçi internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” kısmında yer Meydan özelliklere Müsait olarak çektirilmiş fotoğrafını (600×800 boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri mecburidir.

9- Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zaruridir. karşıt takdirde bu süreci gerçekleştirmeyen adayların müracaatları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

10- Müracaatlar 30 Aralık 2022 tarihi saat: 17:30 sona ereceği ve modül kapanacağı için, müracaat yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. karşıt takdirde bu süreci gerçekleştirmeyen adayların müracaatları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

11- müracaat tarihleri ortasında bilgilerinde Noksan yahut kusur olduğunu ayrım edip değişiklik yapmak isteyen adayların “Başvurumu İptal Et” butonuna basarak müracaatlarını iptal etmeleri gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar “Başvur” butonuna basarak açılan ekrandan müracaatlarını yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu süreci 30 Aralık 2022 tarihi saat 17:30’dan Evvel tamamlayarak “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zaruridir. zıt takdirde bu süreci gerçekleştirmeyen adayların müracaatları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

12- Adaylar müracaatlarını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana istikbal olup, birebir ekranda yer Meydan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alabilecekleri üzere e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden de İş Talep Formunun çıktısını istedikleri Vakit alabileceklerdir.

13- müracaat sürecinin yanlışsız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından ve istenilen evrakların modüle yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

14- Yoluna Müsait ve/veya vaktinde yapılmayan müracaatlar ile Noksan yahut yanlışlı İmtihan müracaat evrakları kabul edilmeyecektir.

C) ADAYLARA İlan ŞEKLİ

Adaylar İmtihan sürecine ilişkin durum bilgilerini (4 sert Namzet ortasına girip/giremediği, müracaatının kabul edilip edilmediği, itiraz sürecini, Giriş (sözlü) İmtihan yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, Giriş (sözlü) imtihana iştirak durum bilgisini, Giriş (sözlü) İmtihan puanını, asıl/ yedek Sonuç bilgisini) e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Ayrıyeten İmtihan sonuçları ile ilgili adaylara rastgele bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

“İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri Mesul olacaktır.

Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet adresinin “Duyurular” kısmında adayları bilgilendirme maksadı ile İlan yapılabilecektir.

Ç) MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavın yapıldığı Devre prestijiyle geçerliliği bulunan KPSSP(23) puan çeşidi ve sıralamasına nazaran ilan edilen takım sayısının en Çok dört sert içerisine giren ve kurulca yapılan kıymetlendirme sonucunda müracaatları kabul edilen adaylar, Giriş (sözlü) imtihana alınacaktır. nihayet sıradaki Namzet ile birebir puana sahip olan adaylar da Giriş (sözlü) imtihanına alınacaktır.

Adayların İmtihan saatinden en az yarım saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve onaylı kimlik evraklarından (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut geçerlilik müddeti bitmemiş pasaport) rastgele birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Laf konusu dokümanları ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacak olup, bu adaylar bahis ile ilgili olarak rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunanlar, atanma kaidelerini taşımayanlar ve/veya atanma kurallarını kaybedenler ile müracaat etabında ilanda istenilen ilgili evraklar dışında farklı evraklar yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan kurallara ait ilgili belgeyi ibraz edemeyenler, Giriş (sözlü) imtihanına alınmayacaktır. Bu konuların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar Giriş (sözlü) imtihanını kazanmış olsalar dahi imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıyeten 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

D) İTİRAZ

KPSSP(23) muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran belirlenen kıymetlendirme sonuçlarına itirazlar; “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden ve SMS ile müracaatlarının reddedildiğine ait bilgilendirmenin adayların erişimine açıldığı tarihten itibaren üç Amel günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri ortasında ilgili İmtihan Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan konuların belgelendirilmesi kuralı ile kabul edilecektir.

Giriş (sözlü) İmtihan sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren üç Amel günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri ortasında ilgili İmtihan Komitesine yazılı olarak, itirazda bulunulan konuların belgelendirilmesi koşulu ile kabul edilecektir.

İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığımız evrak kaydına yahut faksına iletilen itirazlar pahalandırılacak olup, belirtilen itiraz tarihleri ve saati dışında Bakanlığımız evrak kaydına yahut faksına iletilen itirazlar dilekçeleri ise sürece alınmayacaktır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHANININ BİÇİMİ VE KONULARI

KPSSP(23) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının en Çok dört sert ortasına belirlenen ve müracaatları komitece kabul edilen adaylar, KPSS puan sıralamasına nazaran Giriş (sözlü) imtihanına alınacaktır. Giriş (sözlü) imtihanında adaylar, İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi (50) puan, bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel Yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş (sözlü) İmtihan 100 tam puan üzerinden kıymetlendirilir ve en az 70 puan Meydan adaylar başarılı sayılır. Giriş (sözlü) imtihanda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (sözlü) İmtihan puanı tespit edilecektir. Her Namzet için verilen Giriş (sözlü) İmtihan puanı adayın muvaffakiyet puanını oluşturur. Giriş (sözlü) puanları birebir olan adayların olması durumunda, yabancı lisan puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Giriş (sözlü) imtihanında kıymetlendirme tutanağı dışında sesli ve manzaralı rastgele bir kayıt sistemi kullanılmamaktadır.

Giriş (sözlü) imtihanından en az 70 puan almış olmak, İmtihan sonuçlarına nazaran asıl ve yedek Namzet sıralamasına giremeyen adaylar için rastgele bir hak teşkil etmeyecektir.

Giriş (sözlü) İmtihan sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, Bakanlığımızca belirlenecek tarihte e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara bildirilecektir.

G) Nakil SÜREÇLERİNE temel İSTENİLECEK BELGELER

Giriş (sözlü) imtihanında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar;

1- Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut onaylı örneği (eğitimini Yurt dışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış diploma denklik dokümanının aslı yahut onaylı örneği),

2- Namzet tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu evrakları İmtihan müracaatlarını tamamladıktan sonra Çabucak alabilecekleri üzere e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Namzet Profil Bilgileri Düzenleme ve İmtihan Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden müracaat süreci sonrasında da alabileceklerdir.)

3- Bakanlığımız İşçi genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” linkinden temin edilip, doldurulacak ve imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Vazifelileri Etik Kontratı Formu” ve “Devlet Memurluğuna Birinci sefer yahut Yine Nakil müracaat Formu”nu Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde İçişleri Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü Süreçler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde Nakil evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

15511/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir