İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 08, 2022 Yorum Yok

Sayıştay’ın 2019 yılı kontrol raporu ve tahlil tekliflerimizi Sayıştay’ın “MEB Raporu ışığında, norm fazlası Muallim sorunu ve tahlil yolları” belgemizde geniş bir formda tahlil etmiştik. Bu belgemizdeki tespit ve sıkıntıların bakanlıkça dikkate alınarak uygulamaya konulması bir Fazla sorunu çözecektir.

PEKİ, SAYIŞTAY’IN DA TESPİT ETTİĞİ Sıkıntı NEREDEN KAYNAKLANMAKTADIR?

Öncelikle makul Vilayet ve ilçelerde norm takım fazlası Muallim birikmesinin anne nedeni MEB’in Vilayet buyruğu uygulamasından kaynaklanmaktadır. MEB üzerindeki kamuoyu baskısını azaltmak için popülist siyasetlerle Devre devir özür durumu yer değiştirmelerde norm takım fazlası öğretmenlerin Vilayet buyruğunda birikmesine oluşmasına yol açmış Vakit içerisinde de yer değiştirme Nakil iptalleri, Vilayet buyruğu uygulaması vb. durumlarda kuralsızlığı esas haline getirmiş ve paydaşlarca önerilen tahlil tekliflerine kulak tıkaması sonucunda Sayıştay’ca üstteki belgemizde yer verdiğimiz tespit edilen durum hasıl olmuştur.

İL/İLÇE BUYRUĞU NEDİR?

Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden tercihlerine yerleşemediği takdirde ilan edilen diğer eğitim kurumlarına tercih dışı kura ile atanmayı kabul etmeleri halinde bu eğitim kurumlarına da atanamadıkları takdirde, oluşabilecek muhtaçlık halinde eğitim kurumlarına atamaları yapılmak üzere özrünün bulunduğu il/ilçe buyruğuna atanma hakkına il/ilçe buyruğu denilmektedir.

Bu durum 652 Sayılı özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Kimi Düzenlemeler Hakkında kanun Kararında Kararnamenin “Atamalar” başlıklı 37. hususu 6. fıkrasında ise; “(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe buyruğuna yahut direkt eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe buyruğuna Nakil yapılması halinde, öğretmenlerin atandıkları vilayetteki misyon yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak Vilayet ulusal eğitim müdürünün teklifine nazaran valilerce belirlenir.” halinde yer almaktadır.

Bu Yıl da özür durumu yer değiştirmelerinde Vilayet buyruğu uygulaması verildi, Vilayet dışından yer değiştirmeye başvuran öğretmenler, özürlerinin bulunduğu vilayetlerin Vilayet ulusal eğitim müdürlükleri buyruğuna artandılar. Vilayetlerde bu öğretmenleri, özürlerinin bulunduğu ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine atmalarını yaptılar.

Fakat iki vilayetten daha Irak ilçelerde çalışmaya mahkum edilerek aile bütünlüğü bozulmuş öğretmenler ise hala özürlerinin bulunduğu ilçelere gelemediler. Zira Vilayet içindeki özür durumu öğretmenlerin özür durumu yer değiştirmelerinde müracaat hakkı Mevcut ancak bu hakkın kullanılacağı boş kontenjan yok. Bu insanlara göstermelik müracaat hakkı verilip yer değiştirmelerine İmkan verilmeyerek Aka bir haksızlığa ve adaletsizliğe imza atılmaktadır.

Özrünün bulunduğu ilçeye atanmayan öğretmenler, özrünün bulunduğu ilçe ile misyonlu olduğu ilçe-köyü ortasında gidiş geliş yapmaktadır. Bu öğretmenlerden bu durumu 4-5 yıldır yaşayanlar bulunmaktadır.

Gidiş geliş yapan bu öğretmenlerimiz; 50-100-150-200 km ve hatta daha üstü olan uzun yollar ve saatler sonra ailelerine kavuşmaktadırlar.

MEB, artık bu öğretmenlerin aile bütünlüğü konusuna daha Önemli yaklaşmalı, Vilayet içinde müracaat yapmış ancak yer değiştirme talihi olmayan öğretmenlerimize ulaşım imkanı göz önünde bulundurularak bir tahlil bulunmalıdır. Birtakım Vilayet ulusal eğitim müdürlükleri bu sorunu süreksiz görevlendirme ile çözmekteler. Lakin yıllardır biriken bu Vilayet içi özür durumu sorunu yaşayan öğretmenlerimiz nihayet bir Defa özürlerinin bulunduğu ilçe ulusal eğitim müdürlükleri buyruğuna atanarak çözülmelidir.

KALICI TAHLİL YOLLARI NELERDİR?

ÖNCELİKLE YÖNETMELİĞE NAZARAN YANLIŞ ÇALIŞMAKTA OLAN NORM TAKIM MODÜLÜNDEKİ BİLGİSAYAR YAZILIMI DÜZELTİLMELİDİR

MEB’de yer değiştirmeler artık tıkanmış durumdadır. Her yer değiştirme bir evvelki periyottan daha da kuvvetli olmaktadır. Bu hususta MEB’in yapması gereken “Norm takım modülündeki yazılım Kesin yanlış çalışıyor.” haberimizde yer verdiğimiz üzere yanlış çalışılan norm takım yazılımı düzelterek özür durumu ve Vilayet içi-il dışı yer değiştirmelerde mağduriyet yaşayan öğretmenlerimizin sorunu çözmektir.

Fakat Bakanlık Ankara’dan mevzuya şöyle bakmaktadır; bölge normundaki Muallim diğer okullardaki artık derslere girer mantığıyla bu sorunu görmezden gelmektedir. meğer bölge normundaki öğretmenin haftalık derslerinin çakışmadan planlanamaması okullar ortası uyumun sağlanamaması, okullar ortası uzaklık (öğretmen bir okuldan dersten çıkıp öbür okula nasıl yetişecek) vs nedenleriyle okullardaki norm verilmeyen derslere yani 21 saatten 42 saate kadar olan ders yüklerine, çoklukla yöneticiler, yakın alandaki öğretmenler ve fiyatlı öğretmenler derse girmektedir. Bu durum dersler de randımanı azaltmaktadır.

Çünkü; ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Takımlarına Ait Yönetmeliğine istinaden çalışması gereken Norm takım modülündeki yazılım genel Bilgi ve Uğraş Dersleri Öğretmenleri norm takımında; 42 saatin üstündeki ders yüklerinde her 21 saate bölge normunu çalıştırarak norm vermesi gerekirken, 42 saatin altındaki ders yüklerinde çalışarak, norm takım vermesi gereken Ara saatlerdeki ders yüklerine norm verilmesine Mani olmaktadır.

Norm takım modülündeki yazılım işlik ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri norm takımında; 201 saatin üstündeki ders yüklerinde her 40 saate bölge normunu çalıştırarak norm vermesi gerekirken, 201 saatin altındaki ders yüklerinde çalışarak, norm takım vermesi gereken Aralık saatlerdeki ders yüklerine norm verilmesine Mani olmaktadır.

Yönetmelik kararlarındaki ders yükleri istisnai durum sayılarak genel Bilgi ve Uğraş Dersleri Öğretmeni Norm Takımında 42 saate kadar olan ders yüküne ve işlik ve laboratuvar öğretmeni norm takımında 201 saate kadar olan ders yüküne de bölge normunun uygulanmaması gerekmektedir. Bakanlığın bu bahiste hemen düzenleme yapması gerekmektedir.

Norm takım yazılı gerçek çalışırsa on binlerce Muallim muhtaçlığı ortaya çıkacak olup norm takım fazlası Muallim sorunu da ortadan kalkacaktır.

TÜM YERDEĞİŞTRMELERDEN önce (İLK ÖNCE) VİLAYET İÇİ ÖZÜR DURUMU YER DEĞİŞTİRMELERİ YAPILMALIDIR

Özür durumu atamaları Vilayet içi ve Vilayet dışı olarak ikiye ayrılmalı ve öncelikle Vilayet içi özür durumu yer değiştirmesi bütün kontenjanlar açılarak valiliklerce bütün yer değiştirmelerden Evvel hatta norm takım fazlası atamalarından Evvel yapılmalıdır.

Böylece Vilayet içinde uzun yıllarda ataması yapılmayan öğretmenlerimizin bir kısmının olsun ataması yapılır. Onların boşalttığı takımlara da Vilayet dışı özür kümesi öğretmenlerimizin ataması yapılabilir.

İLİN TÜM İLÇELERİ EŞ DURUMU ÖZRÜNE AÇILMALIDIR

İlin bütün ilçeleri Nakil tercihine açılabilir. Böylelikle ailelerine Fazla Irak uzaklıklarda çalışan arkadaşlarımızın ailelerine bir adım daha yakın arada olması sağlanabilir. Şuan öğretmenler yalnızca büyükşehirlerde adreslerinin yahut eş özrünün olduğu ilçeye tercihte bulunabilmektedirler.

Hatta yakın ilin ilçelerini tercih etme hakkı bile verilerek bir Fazla Problem ortadan kaldırılabilir.

MEB, var NORM TAKIM FAZLASI ÖĞRETMENLERİ KENDİ İÇİNDE YAHUT BAŞKA BAKANLIK KURUMLARINDA ÇALIŞMASININ YOLLARINI ARAMALIDIR

İlgili mevzuatlarda değişiklikler yapılarak norm takım fazlası öğretmenlerin branşlarına ve kabiliyetlerine Müsait MEB ve bakanlık dışındaki devlet kurumlarında maaş karşılığı ve ek ders karşılığı vazife yapabilmelerine yönelik yeni yapılar oluşturulmalıdır.

Örneğin Okul kütüphanelerinde yahut devlet kütüphanelerinde, okullarda etüt faaliyetlerinde, internet kafelerin Denetim ve kontrolünde, müzelerde, Yurt ve pansiyonlarda Daimi olarak, gençlik ve spor genel müdürlüklerinde, Aile ve Toplumsal Siyasetler Bakanlığına bağlı kurumlarında, devlete bağlı huzur ve bakımevlerinde, devlete bağlı kreşlerde norm takım fazlası öğretmenler görevlendirilerek maaş ve belirlenen bir ölçü ek dersleri ödenmelidir. Bu tahlil her türlü yer değiştirmeler ile özür durumunda yaşanan kontenjan sıkıntılarını da ortadan kaldıracaktır.

MEB, ÖZÜR DURUMUNDA SIRAYA ALMA SİSTEMİNE GEÇMELİ, SIHHAT BAKANLIĞINI ÖRMEK ALMALIDIR

Mazerete bağlı yer değişikliği süreçlerinde, boş kontenjan ve hizmet puanı yetersizliğinden Dolayı özür durumu giderilemeyen hem takımlı hem de kontratlı öğretmenlerimiz ailelerinden uzakta vazifelerini yerine getirmekte olup, aile birliği sağlanamadığı için Aka mağduriyetler yaşanmaktadır. Kontratlı öğretmenlere mazerete bağlı yer değişikliği hakkı tanınmaması, kontratlı öğretmenler için Fazla sayıda mağduriyeti de beraberinde getirecek olup, bu durum Anayasa’nın tüzel Emniyet ve Adalet prensibine terstir. Bu nedenle, mazerete bağlı yer değişikliği süreçlerinde kontratlı öğretmenlere de hak tanınması gerekmektedir.

İller ortası yer değiştirmeler yalnızca boş kontenjanlar ölçüsünde yapılmakta, vilayette boş kontenjanın hudutlu olması halinde pek Fazla eğitim çalışanı yer değiştirememektedir. Hizmet puanı yetersizliğinden atanamayan öğretmenlerimiz bulunmaktadır.

Anayasanın muhafazası altındaki aile birliği ve bütünlüğünün devamının sağlanması açısından toplumu oluşturan ailenin bir ortada tutulması istisnasız olmalı ve özür kümesi yer değiştirmelerinde sıraya alma sistemine geçilmelidir.

Şöyle ki; sıhhat Bakanlığında özür durumu yer değiştirme süreçlerinde çalışanın atandığı vilayette fiilen bir Yıl çalışma ve adaylığın kalkması koşulu aranmamakta ve müracaatlar özrün gerçekleştiği anda yapılabilmekte ve bir haftada sonuçlandırılmakta iken ulusal Eğitim Bakanlığında özür durumu yer değiştirme süreçlerinde adaylığın kaldırılması ve yer değiştirme devirlerinde hazırlanan kılavuzlara nazaran 1 Yıl çalışma kaidesi bulunmakta ve müracaatlar yalnızca bakanlığın ilan çıktığı Ağustos-Şubat aylarında yapılabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı da sıhhat Bakanlığında olduğu üzere özür durumlarına bağlı yer değiştirmeleri özrün gerçekleşti Lahza müracaat alınarak yapılmalı Ancak özür durumu titiz bir formda araştırılmalıdır.

Sağlık ve aile özründen yer değiştirmelerde bu durumların hakikat olup olmadığı yer değiştirdikten sonra titizlikle araştırılmalıdır. Ebeveyn ve baba sıhhat özründen den Dolayı bir evladın yer değiştirmesi kuralı getirilmeli ve aile ve toplumsal siyasetler bakanlığı tarafından takibi yapılmalıdır.

Bu gayeyle özür durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atamaların norm takım açığı bulunan eğitim kurumlarına direkt yapılmalı, alanında norm takım açığı bulunmaması yahut hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yer değiştirme suretiyle ataması yapılamayan öğretmenler norm takım açığı çıkana kadar sırada beklemelidir. Norm takım açığı çıktığı anda ise ataması Çabucak yapılmalıdır.

İL İÇİ TAYİNLERDE SIRA SİSTEMİ TEKRAR GETİRİLMELİDİR

Mülga 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 34/1. hususunun “İsteğe ve Mecbur çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı 34.maddesinin 1.fıkrasında;” Vilayet içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları prestijiyle yapılan sıraya bağlı olarak haziran ve ağustos aylarında birer Defa olmak üzere eğitim kurumlarının Muallim gereksinimi çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğüne nazaran gerçekleştirilir. Ataması yapılamayanların sıraları ağustos ayı sonu prestijiyle iptal edilir.” denilmekte iken, 17.4.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sıraların çalıştırılması ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Eğitim kurumlarında, öğretmenlerin Vilayet içi yer değişiklikleri, emeklilik, vefat üzere nedenlerle boşalan normlara atanmak için bekleyen öğretmenlerimiz, sıralar çalıştırıldığında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirebilecek ve Aleni normlar bu biçimde hakkaniyete Müsait olarak doldurulacaktır. Daha evvelki düzenleme olduğu üzere, Yönetmelikte sıraların yılda iki Defa çalıştırılmasına yönelik değişiklik yapılması gerekmektedir.

MEB, BECAYİŞE MÜSAADE VERMELİDİR

Devlet memurlarına “Farklı yerlerde çalışan tıpkı sınıftaki memurların, karşılıklı yer değiştirerek atanmalarını istemeleri” manasına gelen “Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme” yani “becayiş” hakkı verilmiştir. Ancak yer değiştirme yönetmeliklerinde “becayiş” hakkı ve kaidelerine yer verilmediğinden ulusal Eğitim Bakanlığı çalışanı becayiş haklarını kullanamıyorlar. Becayiş hakkının verilmemesi yasal ve türel değildir.

Norm takım, Mecbur hizmet, hizmet puanı üzere birçok ögeden Dolayı Muallim atama süreçlerine bir standart getirilmiş olsa da, bu uygulamalar nedeniyle atama süreçleri Aka ölçüde de sınırlanmıştır. Bu sınırlamaya, “becayişe müsaade verilmemesi” uygulaması da eklenince, atama süreçlerinin gerçekleştirilmemesinden kaynaklanan Aka bir hizmet kaybı meydana gelmektedir. MEB’in artık bu anlamsız uygulamaya bir nihayet vermesi gerekmektedir.

En azından özür durumu olup farklı ilçelerde misyon Meydan öğretmenler karşılıklı yer değiştirdiklerinde özür durumu sıkıntıları da çözülmüş olacaktır.

Ahmet KANDEMİR

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL Nakit İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ Çabucak GÖR!

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir