Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 10, 2022 Yorum Yok

Sendikalar Vakit vakit Türlü bahislerde hareket kararları alabilmektedirler. Lakin sendikaların Amel bırakma hareket kararı, resen verilen misyonları yapmama aksiyon kararı üzere alacakları aksiyon kararı konusunun İnsan Hakları Üniversal Beyannamesine, Avrupa İnsan Hakları Mukavelesine, çalışma hayatıyla ilgili milletlerarası mukavelelere, çalışma hayatıyla ilgili İLO kontratlarına, anayasamıza ve maddelere açıkça karşıt olması gerekmektedir. Ayrıyeten yüksek yargıda daha evvelce görüşülmüş ve kararlaştırmış bir sonuca bağlanmış konularda da aksiyon kararı alınması bu karara uyarak Amel bırakan, verilen misyonu yerine getirmeyen üyeleri açılacak soruşturmalarda güç duruma sokacaktır.

Şöyle ki; pansiyonlu okullarda resen verilen belleticilik misyonları için birtakım sendikalar 2022 yılında bu misyonu yerine getirmeme aksiyon kararı almışlardır.

Alınana aksiyon kararında; “Sendikamızca yapılan bütün teşebbüslerde ve açıklamalarda pansiyonlu okullarda belletici öğretmenlik ve belletici nöbetçi öğretmenlik vazifelerinin isteğe bağlı olması, bunun için başta Okul içi olmak üzere sırasıyla ilçe ve Vilayet seviyesinde duyurular yapılarak belirlenmesi gerektiği vurgulandığı halde idarece bu tarafta bir Tedbir alınmaksızın resen görevlendirmeler yapılmaktadır.

Üyelerimizin ailevi durumları, dinlenme durumları, sıhhat münasebetleri dahi göz önüne alınmadan yapılan bu görevlendirmelerin yol açtığı Sıkıntı ve mağduriyetler nedeniyle üyelerimizin 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı boyunca resen verilecek bu Cin misyonları yapmamalarına Karar Verilmiştir.” açıklaması bulunmaktadır.

Halbuki bu bahiste daha Evvel açılan bir idari davada, Danıştay idare Dava Daireleri Konseyinin 2019/1367 temel No, 2020/2016 Karar No ve 02/11/2020 tarihli kararında;

“Okullara bağlı bulunan pansiyonlarda öncelikle ve çoğunlukla pansiyonun bağlı bulunduğu okulun kayıtlı öğrencilerinin kalmakta olduğu göz önünde bulundurulduğunda; okulun ve pansiyonun fiziki şartları, pansiyon ile ilgili yaşanabilecek mümkün problemlerde Okul ve pansiyon idaresi ile irtibat, Talebe talepleri ve Talebe Muallim irtibatı üzere konular dikkate alınarak, öncelikli olarak o okulun takımlı öğretmenlerinin belletici Muallim olarak görevlendirilmesinin ve bu görevlendirmenin de resen yapılmasının halk faydası ve hizmet gereklerine Müsait olduğu sonucuna varılmıştır.” açıklamasında,

Yine Danıştay İkinci Dairesinin 2017/3976 temel No, 2022/827 Karar No ve 24/02/2022 tarihli kararında;

“Davacı tarafından, dava konusu düzenlemelerle, belletici öğretmenlik misyonunun Mecbur hale getirildiği, bu misyonun gönüllülük temeline nazaran yürütülmesinin eğitim öğretim hayatının işleyişine daha Müsait düşeceği, pansiyonun bağlı bulunduğu okulun takımlı öğretmenlerinin görevlendirilmesinde de istekli olanlar ortasından görevlendirme yapılması gerektiği, mecburilik temeline dayalı re’sen görevlendirme içeren kararların iptali gerektiği argüman edilmekte ise de; okullara bağlı bulunan pansiyonlarda, öncelikle ve çoğunlukla pansiyonun bağlı olduğu okulun kayıtlı öğrencilerinin kaldığı gözönünde bulundurulduğunda; okulun ve pansiyonun fiziki şartları, pansiyon ile ilgili yaşanabilecek mümkün meselelerde Okul ve pansiyon idaresi ile bağlantı, Talebe talepleri ve Talebe Muallim irtibatı üzere konular dikkate alınarak, öncelikle o okulun takımlı öğretmenlerinin eğitimin bir modülü olan belletici Muallim olarak görevlendirilmesinin ve bu görevlendirmenin de resen yapılmasının halk faydası ve hizmet gereklerine Müsait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” açıklamasında “Pansiyonu bulunan okullardaki öğretmenlerden belleticilik görevlendirmesinin resen yapılmasının halk faydası ve hizmet gereklerine Müsait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” kararını vermiştir.

Bu kararlar ışığında yüksek yargının en şimdiki kararlarında “Pansiyonu bulunan okullardaki öğretmenlerden belleticilik görevlendirmesinin resen yapılmasının halk faydası ve hizmet gereklerine Müsait olduğu” kararı ortada iken idari mahkemelerinde bu kararlara uyacağı ortada iken, bu bahiste aksiyon kararı almak, bu karara uyarak belletmenlik vazifelerini yerine getirmeyen öğretmenlerin açılacak soruşturmalarda direkt olarak cezalandırılmasına ve cezalarında idari mahkemelerde onaylanmasına yol açacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir