Katip Çelebi Üniversitesi 63 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor

Tercih Rehberleri Mar 07, 2023 Yorum Yok

Katip Çelebi Üniversitesi 63 bin TL maaş aile işçi alımı yapıyor! müracaat kuralları ve ekranıKatip Çelebi Üniversitesi 63 bin TL maaş aile işçi alımı yapıyor! müracaat kaideleri ve ekranı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi Süreç Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kuruluş ve Kuruluşlarının Aka Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait temel ve Tarzlar Hakkında Yönetmelik”in 8 inci unsuru uyarınca işçi alımı yapacağını açıkladı. müracaat süreci ve ayrıntılarına ait bütün detayları duyuran Kurum adaylardan en az 70 KPSS puan kuralı arıyor. Ayrıyeten Kuruluş takımlara nazaran değişiklik göstermekle Birlikte en düşük 42.320 TL en yüksek 63.480 TL maaş ödemesi yapacağını açıkladı.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi işçi alımı müracaatları 27 Şubat 2023 tarihinde başlayıp 20 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar bilisimbasvuru.ikc.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda müracaatlarını yapacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraflı müracaat Formu
2. Özgeçmiş
3. Onaylı Mezuniyet Dokümanı : E-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren mezuniyet dokümanı yahut Lisans diploması ya da süreksiz mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı sureti.
4. Mesleksel Çalışma Müddetlerini Gösteren Evraklar : E-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da halk işçisi için hizmet belgesi
5. Mesleksel Deneme Kuralını Gösteren Dokümanlar : Çalışma Evrakı (Özel kesim deneyimliler için yaptığı işin ayrıntılı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)
6. En Az İki Programlama Lisanını Bildiğini Gösteren Dokümanlar : Yazılım lisanının Aleni olarak belirtildiği transkript ya da yazılım lisanının Aleni olarak belirtildiği ders içeriği dokümanı ya da yazılım lisanlarının Aleni olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma evrakı ya da İmtihan ile alınmış doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir iştirak belgesi
7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi
8. Varsa Yabancı lisan Belgesi
9. İsimli Sicil Dokümanı : nihayet altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
10. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına Ait evrak : QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda sayılan genel kuralları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut Aka ölçekli File sistemlerinin heyetimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, öbürleri için en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip bulunmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4 üncü hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile Özel kesimde toplumsal Emniyet kurumlarına prim ödenmek suretiyle Amele statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar Etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan File idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla aktüel programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama lisanlarının belirtildiği onaylı lisans yahut lisansüstü transkript dokümanı yahut mezun olunan kısımdan alınan eğitimi yapılan programlama lisanlarını belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama lisanlarını gösteren onaylı yazma yahut eğitim kurumlarından alınan kurs iştirak sertifikaları üzere evraklar kabul edilir)
e) Misyonunu yapmasına Mani olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim İşçisi olmalarına Mani bir durumu bulunmamak,
g) Mühleti içinde başvurmak.

ÜCRET

Aylık brüt kontrat fiyatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) bendine nazaran istihdam edilenler için kontrat fiyat tavanının (?21.160,69) özel KAİDELER başlığı altında belirtilen brüt kontrat fiyat tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ olacaktır. Lakin Kurum, tavan fiyatın altında mukavele düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir