Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 09, 2022 Yorum Yok

Göreve başladıktan sonra malul duruma düşen, fakat vazifesini yahut Öbür bir misyonu yapabilecek olan memuru isteği olmadan emekliye sevk edebilir mi?

Detaylar:

5434 sayılı kanun Husus 44 kararına nazaran tedavisi imkansız hastalıktan Dolayı vazifelerini yapamayacak duruma gelenlere Malul denmektedir.

5510 sayılı kanun Husus 25 kararına nazaran de, çalışma gücünün en az % 60’ını yahut görevlerini yapamayacak halde meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olan memurlar malul sayılmaktadır.

Memurların malul kapsamına girip girmediğinin kararının alınmasında nihayet yetkili mercii Toplumsal Emniyet Kurumu sıhhat Şurası olmaktadır.

Malul olan ve tedavi altında olan bir memurun azami çalışabileceği müddetler de bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Husus 105 kararı hastalıkları münasebetiyle memurların azami vazife yapabilecekleri mühletleri belirlemiş bulunmaktadır.

Yani memurların sıhhi müsaade müddetlerinin ne kadar olacağını hastalıklara nazaran belirlemiştir.

Madde 105 kuralları:

Memur hakkında düzenlenen sıhhat raporlarına nazaran kanser, verem ve akıl hastalığı üzere uzun vadeli bir tedaviye gereksinim gösteren hastalığı halinde memur on sekiz aya kadar özlük hakları korunmak suretiyle sıhhi müsaadeli sayılırlar.

Bu hastalıklar dışındaki öbür hastalık hallerinde ise on iki aya kadar sıhhi müsaadeli sayılırlar.

Ayrıca, bu müddetler sonunda hastalığının devam ettiği Tekrar sıhhat konseyi raporu ile tespit edilmesi kaydıyla bu müddetler bir kat uzatılmaktadır. Yani 18 ay 36 aya, 12 ay da 24 aya kadar uzatılmaktadır.

Şayet bu müddetler sonunda da memurun iyileşemeyeceğine dair Yeniden bir sıhhat heyeti raporu düzenlenmesi halinde memur hakkında emeklilik süreci uygulanmaktadır.

Memurlar misyonu sırasında yahut misyonundan Dolayı bir kazaya yahut taarruza uğrayan yahut bir Uğraş hastalığına tutulan memur ise güzelleşinceye kadar müsaadeli sayılırlar. Bu durumda olanlar hakkında bir müddet aranmaz.

TSK. çalışanının sıhhi müsaade mühletleri ise 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu Unsur 128 kararında belirlenmiştir. Bu hususta belirtilen mühletler dolduktan sonra Zabit ve astsubaylar hakkında malullük süreçleri uygulanır.

Bu bağlamda;

Memurlar sıhhi müsaade müddetlerinin dolmasından sonra iyileşemezlerse ve bu durumları hakkında bir sıhhat konseyi raporu düzenlendiği takdirde malullük sürecini Toplumsal Emniyet Kurumu ve Kurumları uygular.

Bunun dışında Kurumlar bir memuru talep olmadan malul olarak emekli edemezler. Yani rastgele bir misyonda çalışan bir memur malullük oranı ne olursa olsun sıhhi müsaade mühletleri dolmadan yahut kendi istekleri olmadan malulen emekliliğe zorlanamayacaklarını değerlendirmekteyiz.

Emekli Sandığı Kanununun 44. unsuruna nazaran, tedavisi imkansız hastalıktan Dolayı misyonlarını yapamayacak duruma gelenlere “malul” denmektedir. Bu halde malulen emeklilik süreçleri uygulanmaktadır. ek 22. unsurda ise, sıhhat müsaadelerini kullandıktan sonra vazifeye başlayanların sıhhat müsaadeli olarak geçirdikleri mühletlerin fiili hizmet süresi sayılmayacağı karar altına alınmıştır.

657 sayılı Kanunda ise, kanser, verem ve akıl hastalığı üzere uzun müddetli tedavi gerektiren hastalık halinde 18 aya, öteki hastalık hallerinde ise 12 aya kadar aylıksız müsaade verilmesi öngörülmüştür. Hastanede, yatarak görülen tedavi mühletleri, 18-12 aylık mühletlere dahildir. Bu müddette güzelleşmeyen memura, tıpkı müddetlerde bir daha müsaade verilir. Bu mühletin sonunda da iyileşmeyenler emekli edilir.

Bu nedenle, Sonuç bağlamında;

– sıhhat durumlarıyla ilgili olarak sıhhi müsaade mühletini doldurmayan memurlar Kurumlarca misyonları ile ilişikleri kesilemez, lakin vazife sırasında sıhhat durumuyla ilgili rapor kullanarak bu raporlar sıhhi müsaade mühletini doldurursa resen malulen emeklilik süreçleri yapılır.

– sıhhat durumlarında Toplumsal Emniyet Kurumu sıhhat Konseyi yetkili heyet olarak, sıhhat şurası raporu mevcutsa bu raporu incelemekle mükelleftir. sıhhat Heyeti memuru malul kabul ederse Kurumlar tarafından ilişik kesilir. Yahut Öbür vazifeler yapabilir durumunu kabul ederse memurluğa devam edilir. Yani, memurluğa başlamada memurluk mühletince belli vazifesi yapmak şartı ile misyona girilmez. Memurluk mühletince farklı misyonlar üstlenerek memurluk yapılabilir. Bu durumda da sıhhat durumunun Mani olmayacağı Öbür bir misyon yapılabilir. Örnek; sürücülük vazifesi sıhhat durumu sürücülük misyonunu yapmaya Mani ise bu vazife dışında Öbür bir vazife yapılabilir, hasebiyle da farklı memurluk hizmetinden alıkonulamayacağını değerlendirmekteyiz.

Memurlar sıhhi müsaade müddetlerinin dolmasından sonra iyileşemezlerse ve bu durumları hakkında bir sıhhat konseyi raporu düzenlendiği takdirde malullük sürecini Toplumsal Emniyet Kurumu ve Kurumları uygular.

Bunun dışında bir memuru Kurumlar malul olarak emekli edemezler. Yani bir sürücü olarak misyon yapan memur, santral memuru olarak misyon yapan bir memur, ofis(yazıhane) hizmetlerinde vazife yapan bir memur malullük oranı ne olursa olsun sıhhi müsaade mühletleri dolmadan veya kendi istekleri olmadan malulen emekliliğe zorlanamayacaklarını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir