MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 09, 2022 Yorum Yok

14.02.2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7354 sayılı Öğretmenlik Uğraş Kanununun ilgili kararları doğrultusunda hazırlanan Namzet Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme genel Müdürlüğü 22.09.2022 tarihli, 58539001 sayılı ve 2022/20 nolu “Aday Öğretmenlerin Adaylık Süreci” bahisli genelgesi ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları Biricik tek açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı takımlarında misyon yapan Namzet öğretmenlerin adaylık sürecine ait olarak,

YÖNETMELİKTEN önce (12.05.2022 tarihinden önce) ATANAN Namzet ÖĞRETMEN OLARAK VAZİFE YAPANLARIN ADAYLIKLARI NASIL KALDIRILACAK?

1)12.05.2022 tarihinden Evvel atanan ve hala Namzet Muallim olarak misyon yapanların adaylık süreci, Namzet Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliğinin süreksiz 1’inci unsurunda yer alan; “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Namzet Muallim olarak vazife yapmakta olanların adaylıkları, 17.4.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylıkla ilgili yürürlükten kaldırılan kararları doğrultusunda hazırlanan Namzet Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında eğitim ve uygulama vazifelerini tamamlamaları ve en az bir Yıl vazife yapmış olmaları halinde kaldırılır.” kararı doğrultusunda yürütülecektir.

YÖNETMELİKTEN SONRA (12.05.2022 tarihinden sonra )ATANAN Namzet ÖĞRETMEN OLARAK VAZİFE YAPANLARIN ADAYLIKLARI NASIL KALDIRILACAK?

2)12.05.2022 tarihinden sonra atanmış olan Namzet öğretmenlerin adaylıkla ilgili Amel ve süreçleri, Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliğinin Namzet öğretmenlere ait kararları ve ulusal Eğitim Bakanlığı Namzet Öğretmen Yetiştirme Sürecine Ait rehber doğrultusunda yürütülecektir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA VAZİFE YAPMAKTA İKEN ATANAN ÖĞRETMENLERİN ADAYLIKLARI NASIL KALDIRILACAK?

3)Özel öğretim kurumlarında vazife yapmakta iken ilgili mevzuatına nazaran öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerden Bakanlığımız Muallim takımlarına atanmış olanlar, bu kurumlarda adaylıklarının kaldırıldığını resmi kurumlar tarafından verilmiş doküman ile ispatlamaları kaydıyla, Namzet Muallim statüsünde sayılmayacaktır.

KAMU Kuruluş VE KURULUŞLARINDA VAZİFE YAPMAKTA İKEN ATANAN ÖĞRETMENLERİN ADAYLIKLARI NASIL KALDIRILACAK?

4)Kamu Kurum ve kuruluşlarında vazife yapmakta iken eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına iç Muallim unvanlı takımda adaylıkları kaldırılmış olanların, devlet üniversitelerinde en az iki Yıl öğretim üyesi, öğretim vazifelisi, okutman, araştırma vazifelisi yahut uzman olarak misyon yaptıktan sonra bu vazifelerden ayrılanlar ile hala vazife yapmakta olanlardan Bakanlığımız Muallim takımlarına atananların adaylıkları, adaylık sürecine tabi tutulmadan vazifeye başlama tarihleri temel alınarak kaldırılacaktır.

5)2015/13) sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir