MEB, Zam ve Tazminat Cetvellerini yayımladı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 10, 2022 Yorum Yok

28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.06.2022 tarihli ve 5756 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararda Değişiklik Yapılması ve Birebir Kararın 2022 Yılında da Uygulanmasına Dair Kararın 1’inci hususunda; 05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer Meydan değişikliklerle Birlikte 2022 yılında da uygulanacağı karar altına alınmıştır.

Kararın 5’inci hususu uyarınca hazırlanan, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı çalışanının 01.01.2022 tarihinden itibaren yararlandırılacağı artırım ve tazminatlara ait I, II ve III sayılı cetvellerin onaylanma ve vize süreçleri tamamlanmıştır.

Söz konusu cetvellerin 05.05.2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karar ile 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan halk Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Devre Toplu Kontrat kararları çerçevesinde hazırlandığı göz önünde bulundurularak cetveller ile Laf konusu düzenlemeler ortasında çelişki olması durumunda, düzenlemelerde yer Meydan kararlara nazaran süreç yapılması gerektiğinin hatırlatılmasında Yarar görülmektedir.

İş Zahmeti, İş Riski, Temininde Zahmet Ve Mali mesuliyet Artırımları, özel Hizmet Tazminatı Ve öteki Tazminatları İçeren Artırım ve Tazminat Cetvelleri için

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir