OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname yayımlandı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Şub 15, 2023 Yorum Yok

OLAĞANÜSTÜ Vaziyet KAPSAMINDA halk ÇALIŞANINA AİT ALINAN ÖNLEMLERE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 122

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin emeli, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen inanılmaz Vaziyet kapsamında halk işçisi hakkında birtakım önlemlerin alınmasıdır.

Geçici periyodik görevlendirme

MADDE 2- (1) halk Kurum yahut kuruluşlarında misyon yapanlar ilgili mevzuattaki kurallara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, fevkalâde halin Gerekli kıldığı durumlar sebebiyle harika Vaziyet kapsamındaki vilayetlerde muhtaçlık duyulan ünite yahut hizmetlerde görevlendirilebilir.

(2) Birinci fıkraya nazaran kurumlar ortası görevlendirilenler mali ve toplumsal hak ve yardımlarını kuramlarından alırlar ve görevlendirildikleri müddet boyunca kuramlarından aylıklı müsaadeli sayılırlar. Süreksiz görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu mühletler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri ayrıca bir sürece gerek kalmaksızın müddetinde yapılır. Bunların süreksiz görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri müddetler kendi kuramlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için Gerekli kaideler gizlidir. Bu hususa nazaran görevlendirilenler, görevlendirildikleri kuramların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Kamu işçisinin statü değişikliğinde süre

MADDE 3- (1) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında Kanunun süreksiz 20 nci hususunda, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun süreksiz 48 inci ve süreksiz 50 nci unsurlarında ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı sıhhat Alanında Kimi Düzenlemeler Hakkında kanun Kararında Kararnamenin süreksiz 17 nci hususunda yer Meydan müracaat mühletleri 31/3/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar, atanma müddetleri 28/4/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5-(l) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

14 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir