Sigortalı ve Memurluk hizmeti olanların, memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödeme şartları nasıldır?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Şub 26, 2023 Yorum Yok

Soru : Merhaba, Çalışma hayatıma Evvel kamuda başladım sonra Özel bölüme geçtim. Kamudan emekli olmak için tekrar kamuya döndüm. Temmuz 2023 de nihayet 7 yılın yarıdan 1 fazlası prim günü sayısı bitiyor. Ama kamuda ki Yekün Çalışma müddetim ise 14 yıl. Bu durumda emekli sandığı ikramiyesini alabilir miyim? 4c den istifa edip Özel dalda çalışanların 15 Yıl Çalışma mühleti ve 3600 gün prim günü diye bir şey okudum. Bu tekrar kamuya dönüp oradan emekli olanları da bağlıyor mu? Teşekkürler

Detaylar/Değerlendirmeler:

Farklı statülerde çalışmaları olanlardan memurluk hizmet müddetlerine emekli ikramiyesi ödenmesi kuralları memurların emekli ikramiyesi ödenmesinin yasal desteği olan 5434 sayılı kanun Husus 89 kararında belirtilmiştir.

Madde 89 kararı;

“Hizmet müddetlerinin tamamı bu kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanununun süreksiz 4 üncü unsuru kapsamında geçenlerden emekli, ismi malullük yahut Görev malullüğü aylığı bağlanan yahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil bütün iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya temel fiyatın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, bu kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun süreksiz 4 üncü hususu kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Toplumsal Emniyet Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci unsuru uyarınca birleştirilen hizmet müddetleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; bu kanun yahut 5510 sayılı Kanunun süreksiz 4 üncü unsuru kararlarına tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kurum ve iştiraklerde geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü hususunda belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma kurallarına Müsait olarak sona ermiş olması kuralıyla emekli ikramiyesi ödenir.

İkinci fıkra uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi, bu kanun yahut 5510 sayılı Kanunun süreksiz 4 üncü hususu kapsamına giren misyonlarda geçen her tam fiili hizmet yılı ile hudutlu olarak bu misyonlardan ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine temel aylık fiyatı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci hususunun birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının nihayet cümlesinin bu unsura karşıt kararları uygulanmaz.

Yukarıdaki fıkralara nazaran mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci hususu uyarınca birleştirilen hizmet mühletleri üzerinden aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında bu kanun yahut 5510 sayılı Kanunun süreksiz 4 üncü unsuru kararlarına tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kurum ve iştiraklerde geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14 üncü unsuruna nazaran kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek formda sona eren geçmiş hizmet müddetleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce Amel sonu tazminatı yahut bu mahiyette olmakla Bir arada Öbür bir isimle tazminat ödenen mühletleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan mühletleri dikkate alınmaz. Lakin, mülga 2829 sayılı kanun kararları uygulanmış olmakla birlikte, bu kanun yahut 5510 sayılı Kanunun süreksiz 4 üncü hususu kapsamında hizmetleri ortasında Öbür bir sigortalılık hali kapsamında çalışması bulunmayanların emekli ikramiyesine temel fiili hizmet müddetlerinin hesabında, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü unsurundaki kaideler aranmaz..”

HÜKMÜN YORUMU:

Emekli aylığı bağlanmasında temel alınan hizmet müddetlerinin içerisinde memurluk dışında, personellik, esnaflık üzere hizmetleri olduğunda memurluk hizmet müddetine emekli ikramiyesi ödenmesi için 1475 sayılı İş Kanunu Unsur 14 kararına bakılmaktadır.

Yani, emekçiler için kıdem tazminatına hak kazanılması şartlarını belirleyen 1475 sayılı İş Kanunu Husus 14 kararı, farklı statülerde geçen hizmet mühletleri toplamı üzerinden aylık bağlanıldığında memurluk hizmet mühletleri için de kıyas alınmaktadır. Şayet, memurluk hizmetinden kıdem tazminatına müstehak olarak ayrılmamış olunması halinde emekli ikramiyesi ödemesi de yapılmamaktadır.

Özetle: Memur emekli olduğunda, hizmetleri içerisinde SSK.lı, Bağ-Kurlu hizmet müddeti varsa emekli ikramiyesi ödenirken şartlar bulunuyor. 1475 sayılı İş Kanunu Husus 14 kararı uygulanıyor. Nasıl ki bir Amele işçilikten kıdem tazminatı alabilecek biçimde ayrılmışsa kıdem tazminatı alıyor, kıdem tazminatı alamayacak formda ayrılmışsa kıdem tazminatı alamıyor. Örnek: 3 Yıl SSK/Bağ-Kur, 22 Yıl memur kendi isteyerek emekli olursa ikramiye alıyor. 3 Yıl SSK/Bağ-Kur, 22 Yıl hizmeti olan birebir memurun, memurluğu vazifesine nihayet verilerek bitmişse ikramiye alamıyor. (Bu durumda olanlar, yani misyona nihayet verilmiş olanlar, istifa etmiş olanlar için SGK reddetmiş olsa da mahkemelerce şahısların hizmet toplamı bayan ise 20, erkek ise 25 Yıl olduğundan bahisle bireyler lehine kararlar verilmektedir)

Genel Çerçeve:

Memurun SSK.lı, Bağ-Kurlu hizmet müddetleri de varsa ikramiye alabilmesinin genel kurallarında 1475 sayılı İş Kanunu Husus 14 kararına bakılması gerekiyor. 1475 sayılı kanun Unsur 14 kararı gereği:

– 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel kendi isteğiyle memurluktan istifa etmek suretiyle işten ayrılan, daha sonra SSK.lı/Bağ-Kurlu olanlara ikramiye ödenmiyor.

– 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel işe başlayan, bu tarihten sonra kendi isteğiyle işten ayrılırsa 15 yıllık sigortalılık müddeti olması gerekiyor + 3600 gün de hizmet müddetinin bulunması gerekiyor.

– 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlarda kaideler biraz daha ağır. 7000 gün hizmet müddeti olacak yahut 25 Yıl sigortalılık müddeti olacak, bu sigortalılık mühleti içinde de 4500 gün hizmet mühleti olacak, bu durumdakilerin de bayanlar için 58, erkekler için de 60 ıslak şartını tamamlamadan İstek halinde işinden ayrılacak.

İş Kanunu Unsur 14 kararına nazaran Kıdem tazminatı temelleri esas alınarak memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesini sağlayan durumlar şunlardır:

– Askerlik nedeniyle işten ayrılacak,

– İşten çıkarılacak. Lakin işten çıkarılma nedeni Çehre kızartıcı nedenlerle, yani ahlak kurallarına, yeterli niyet kurallarına uymayan davranışlar nedeniyle olmayacak.

– sıhhat nedeniyle işten ayrılacak,

– Bayanlardan evlenme nedeniyle l Yıl içinde işinden ayrılacak,

– Çalışırken vefat edecek.

– Emeklilik için Müracaat edilecek,

Bu durumlar kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlar olmaktadır. Bu durumlar dışında bir nedenden Dolayı işten ayrılma olursa kıdem tazminatı ödenmemektedir.

NOT: Üstte yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz bütün çalışma hayatları boyunca sırf devlet memurluğu hizmetini yapmış olanlar için uygulanmamaktadır. Bunlar hakkında, emekli olduklarında memurluk hizmetlerine ikramiye ödenmesinde bir değişiklik bulunmamaktadır. İster misyondan çıkarılsın, ister tutuklu olsun, aylık bağlandığında emekli ikramiyesini emekli olduklarında alabilmektedirler.

Sonuç Kıymetlendirmemiz:

8 Eylül 1999 tarihinden Evvel çalışma hayatınıza başladığınızı, bu durumda 15 yıllık sigortalılık sürenizi ve Yekün da 3600 günden Çok hizmetlerinizin olduğu varsayımından hareketle;

1- Memurluk hizmetinizden 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel yahut bu tarihten sonra 15 yıllık sigortalılık müddeti ve 3600 gün hizmetiniz yokken istifa etmek suretiyle ayrılmış iseniz birinci memuriyette geçen bu sürelerinize emekli ikramiyesi ödenemeyeceğini,

2- Şayet, 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayıp bu tarihten sonra birinci memurluk hizmetinizden ayrılmış iseniz ve ayrılma tarihinde 15 yıllık sigortalılık müddetiniz ve 3600 gün hizmetiniz varsa bu süreleriniz ile sonra geçen memurluk hizmet toplamınıza (belirttiğiniz 14 tam Yıl hizmetinize) emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğini,

3- Ayrıyeten, üstte belirttiğimiz koşullar ortasında kesintili durumlarda ikramiye ödenmeyeceğine dair bir karar bulunmamaktadır. Bu durumda, şayet birinci memuriyet hizmetinize emekli ikramiyesi ödenmese dahi ikinci olarak tekrar memurluğa başlamış olduğunuz tarihten sonra geçen memurluk hizmetlerinizin tam yılına karşılık emekli aylığı bağlanması kuralıyla emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmemiz bu biçimdedir. Tekrar de tavsiyemiz durumunuzla ilgili SGK na Müracaat edip yazılı karşılık almanız olacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir