Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 2 denetçi yardımcısı alacak

Genel Şub 03, 2023 Yorum Yok

Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:

TENMAK DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI YARIŞ İMTİHANI İLANI

Kurumumuz konumlarında (Ankara/Denetim Hizmetleri Koordinatörlüğü), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 ve 687/6 unsuru kapsamında 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 24. hususuna nazaran istihdam edilmek üzere, “Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu kontrol Hizmetleri Koordinatörlüğü Yönetmeliği” uyarınca 2 (iki) adet TENMAK Denetçi Yardımcısı durumu için Kurumumuzca yapılacak Karşılaşma İmtihanı sonucuna nazaran kontratlı (asli) işçi alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yarışma imtihanı yazılı ve kelamlı İmtihan biçiminde gerçekleşecek olup Ankara’da yapılacaktır.

A- YARIŞ İMTİHANINA MÜRACAAT ŞARTLARI

Giriş imtihanına katılmak için aşağıdaki kurallar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda sayılan genel kaideleri taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının birinden mezun olmak,

c) sıhhat durumu, her türlü iklim ve seyahat şartlarına elverişli bulunmak, denetçilik vazifesini yapmasına Mani olabilecek hastalığı yahut pürüzü bulunmamak,

ç) 01/01/2023 tarihi prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

d) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanı (KPSS-Lisans)’ndan KPSSP48 puan cinsinden taban 80 (seksen) puan almış olmak (sınava katılma kaidelerini taşıyan ve metoduna Müsait olarak müracaatta bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, birinci 40 (kırk) şahıs yazılı imtihana alınacak olup nihayet sıradaki Namzet ile birebir puana sahip adaylar da yazılı imtihana çağırılacaktır.)

B- MÜRACAAT FORMU, YERİ VE ZAMANI

a) Müracaatlar 06/03/2023 tarihinde başlayıp 15/03/2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

b) Adaylar müracaatlarını e-Devlet üzerinde Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu-Kariyer Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde etkin hale istikbal olan Amel müracaat ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

c) müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından Namzet sorumludur.

e) Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

C- YAZILI İMTİHANIN TARİHİ, YERİ, FORMU VE İMTİHAN KONULARI

a) Yazılı İmtihan 11/04/2023 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adayların İsim listesi, yazılı İmtihan saati, yeri ve yazılı imtihana ait öbür konular Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar, imtihana iştirak durumlarını Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. duyuru tebligat yerine geçecektir, ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

b) Yazılı İmtihan çoktan seçmeli test yolunda yapılacak olup, imtihanda aşağıda belirtilen her bir Meydan bilgisinden 20’şer soru ve yabancı lisan bilgisinden 20 soru olmak üzere Yekün 100 soru sorulacaktır:

I) Meydan Bilgisi

I – Hukuk; Hukukun Temel Prensipleri, Anayasa Hukuku, uygar Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Yordamı Hukuku, İdari Yargılama Yöntemi Hukuku, idare Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, (20 soru)

II – iktisat (iktisat); Mikro İktisat, Makro İktisat, Yeni Ekonomik Sıkıntılar, İktisadi Kanılar ve Doktrinler Tarihi, Para-Banka, Milletlerarası İktisat, (20 soru)

III – Maliye; Maliye Siyaseti, halk Gelir ve Masrafları, halk Borçları, Bütçe, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi ve Kanunlarının Temelleri, (20 soru)

IV – Muhasebe; genel Muhasebe, Muhasebe ve Bilanço Teorisi, Finansal Tablolar Tahlili ve Teknikleri, Ticari Hesap, (20 soru)

2) Yabancı lisan Bilgisi (İngilizce) (20 soru)

c) Yazılı imtihanda, her bir Meydan (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe) ve yabancı lisan bilgisi başka ayrı hesaplanmak üzere, her soru 5 (beş) puan kıymetinde olup değerlendirmede yalnız gerçek karşılıklar pahalandırılacak, yanlış yanıtlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ç) Yazılı İmtihan puanı, her bir alandan (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe) alınan puanların aritmetik ortalamasıdır.

d) Yazılı imtihana giren adaylar, Meydan bilgisi yazılı İmtihan puanlarına nazaran en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere puan sıralamasına tabi tutulacaktır.

e) Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir alandan (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe) başka farklı olmak üzere 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama 70 puan ve yabancı lisan bilgisi alanından en az 60 puan almak gerekir. Yazılı imtihanda başarılı olan bütün adaylar kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

f) Yazılı İmtihan Meydan bilgisi puanı eşit olan adayların kendi ortalarındaki sıralamasında, yabancı lisan bilgisi puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Meydan bilgisi ve yabancı lisan puanlarının her ikisi de eşit olan adayların kendi ortalarındaki sıralamasında ise KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

g) Yazılı imtihanı kazananların muvaffakiyet sırasını ve kelamlı imtihanın yerini, gününü ve saatini gösterir liste Kurumun resmi internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Kuramca, kazananların müracaatta belirttikleri adreslerine İmtihan sonucunu, kelamlı imtihanın yerini, gününü ve saatini bildiren tebligat yapılacaktır. Ayrıyeten adaylar, yazılı İmtihan sonuçlarını Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ç- KELAMLI SINAV

a) Kelamlı İmtihan mevzuları ve puan kıymetleri:

1) Yazılı İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi; puan pahası 50 (elli)’dir.

2) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü; puan pahası 10 (on)’dur.

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu; puan kıymeti 10 (on)’dur.

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan bedeli 10 (on)’dur.

5) genel Yetenek ve genel kültürü; puan pahası 10 (on)’dur.

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan bedeli 10 (on)’dur.

b) Kelamlı İmtihan “Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Duınlupınar Bulvarı, No: 192, Çankaya/ANKARA” adresindeki Kuruluş Hizmet Binasında yapılacaktır.

b) Adaylar kelamlı imtihana, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yahut pasaport dışında, Mecbur askerlik misyonunu ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik dokümanı kabul edilecektir. Bunların dışındaki, şoför dokümanı, Uğraş kimlik kartları vb. diğer bütün dokümanlar kelamlı imtihana giriş için geçerli doküman sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olması, adayın aktüel bir fotoğrafının ve T.C. Kimlik Numarasının bulunması, pasaportun müddetinin geçerli olması mecburidir.

Üzerinde soğuk damga, aktüel bir fotoğraf yahut T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik mühleti bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar, kelamlı imtihana bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve aygıtlar ile alınmayacaktır.

ç) Karşılaşma imtihanı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler, kelamlı imtihanda istenecek evraklar ve tebligatlar Kurumun internet sitesinden ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacaktır.

d) Kelamlı İmtihan ile ilgili olarak İmtihan Komitesi puanlandırması dışında rastgele bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

e) Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için İmtihan Komitesi üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması koşuldur.

D- KIYMETLENDİRME YÖNTEMİ

a) Karşılaşma imtihanı puanı yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

b) Karşılaşma imtihanı sonucu, Karşılaşma imtihanı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen durum sayısı kadar asıl Namzet belirlenecektir. öbür adaylar muvaffakiyet sıralamasına nazaran yedek olarak belirlenecektir.

2) Adayların Karşılaşma imtihanı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı İmtihan puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan Namzet tercih edilir.

E- KAZANANLARIN İLANI, İTİRAZ VE KONTRAT İMZALANMASI

a) Karşılaşma imtihanını asıl yahut yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Kurumca, kazananların müracaatta belirttikleri adreslerine İmtihan sonucunu bildiren tebligat yapılacaktır. Ayrıyeten adaylar, Sonuç bilgilerini Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

b) Adaylar, Karşılaşma imtihanı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) Amel günü içerisinde münasebetini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 10 (on) gün içerisinde incelenir ve Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

c) Karşılaşma imtihanında başarılı olanların ilanda ve tebligatta belirtilen müddet içinde ve istenilen evraklarla Bir arada Kuruma Müracaat etmeleri gerekmektedir. Mühleti içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde Müracaat etmeyenlerin misyona başlama süreçleri yapılmaz. Hak kazananların bu mühlet içerisinde vazifeye başlamaması yahut vazifeye başlatılan konumlarda boşalma olması halinde, yedek adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran misyona başlatılabilirler. İstenilen dokümanlar, işçi işlerinden Mesul ünite tarafından incelenecektir. İnceleme sonunda evraklarında yahut doküman içeriklerinde noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için 10 (on) Amel günü ek mühlet verilecektir. Bu müddet sonunda dokümanlarını tamamlamayanlar yahut getirdikleri evraklardan istihdama Mani durumları olduğu anlaşılanlar ile mukavele imzalanmayacaktır.

İletişim Bilgileri:

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.

Telefon Numaralan:

(0 312) 295 47 52

(0 312) 295 47 16

Kurum İnternet Sitesi Adresi: http://www.tenmak.gov.tr

Kurum Adresi: Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192,

06510 Çankaya/ANKARA

İlanen duyurulur.

1424/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir