Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 08, 2023 Yorum Yok

Türkiye İnsan Hakları ve Adalet Kurumu’ndan;

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

Türkiye İnsan Hakları ve Adalet Kurumu’na, İnsan Hakları ve Adalet Uzmanlığı Yönetmeliği kararları çerçevesinde 9’uncu derece takımlarda misyon yapmak üzere, giriş imtihanı ile 15 adet “İnsan Hakları ve Adalet Uzman Yardımcısı” alınacaktır.

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamaklı yapılacaktır. Yazılı İmtihan Ankara Üniversitesi; kelamlı İmtihan Türkiye İnsan Hakları ve Adalet Kurumu tarafından yapılacaktır.

Alınacak uzman yardımcılarının tahsil kümesi, sayısı, imtihana çağırılacak Namzet sayısı ve KPSS puan cinsleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

I- GİRİŞ İMTİHANINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen genel kaideleri taşımak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, üstte belirtilen tahsil kısmından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt içi yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak,

c) 2021 yahut 2022 halk Çalışanı Seçme İmtihanlarından, üstteki tabloda belirtilen puan çeşidi itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak,

d) müracaat tarihi itibariyle; nihayet beş Yıl içinde Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanında (YDS/e-YDS) İngilizce lisanından minimum 70 (Yetmiş) ya da lisan yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir imtihandan muadil seviyede puanı aldığına dair evrak sahibi olmak,

e) 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak

II – MÜRACAAT YERİ VE BİÇİMİ:

– Adaylar müracaatlarını 12 Aralık 2022 ile 25 Aralık 2022 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Adalet Kurumu – Meslek Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden müracaat yapacaktır.

– müracaat sırasında E-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı, isimli sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-devlet üzerinden erişilemeyen diploma, yabancı lisan puanı üzere bilgiler gerekirse beyan edilerek yüklenebilecektir.

– Adayların müracaat sürecini tamamlandıktan sonra e-devlet üzerinde “Başvurularınız” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularınız” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu konuda mesuliyet müracaat yapan adaya aittir.

III- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA ÇAĞRI

– Başvurusunu tamamlayan ve koşulları sağlayan adaylar ortasından KPSS puanına nazaran yüksek puan alandan başlamak üzere 300 Namzet yazılı imtihana girmeye hak kazanacak. En nihayet Namzet ile tıpkı puana sahip olan bütün adaylar yazılı imtihana girmeye hak kazanacaktır.

– Müracaatları kıymetlendirme sürecihttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tradresi üzerinden takip edilebilecek ve yazılı imtihana girmeye hak kazanan adayların listesiwww.tihek.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

IV- İMTİHAN BİÇİMİ, YERİ VE ZAMANI

A- YAZILI İMTİHAN YERİ VE TARİHİ

a) Yazılı imtihana girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, 27/12/2022 –

30/12/2022 tarihleri ortasında; İmtihan fiyatı olan 150 (Yüzelli) TL’yi

http://semsinav.ankara.edu.trweb sitesinde yer Meydan tahsilat kısmına

ödemelidir. Ödemeler kredi kartı ya da banka kartı ile yapılabilir.

b) Yazılı imtihana girmeye hak kazanan ve listede ismi ilan edilenlerden, belirtilen tarih aralığında İmtihan fiyatını yatırmayan adaylar imtihana giremeyeceklerdir. İmtihana, girmeyen adayların İmtihan fiyatları iade edilmeyecektir.

c) Adaylar imtihana girecekleri salon ve Dizi no bilgilerini içeren İmtihan giriş belgelerinihttp://semsinav.ankara.edu.trinternet adresinden 04.01.2023 tarihinden itibaren alabilecektir. Yazılı imtihan, 08.01.2023 Pazar günü saat 14:00’da Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde gerçekleştirilecektir.

d) Adaylar imtihana; İmtihan giriş dokümanı ve üzerinde T.C. Kimlik numarasını bulunan, müddeti geçerli ve şimdiki fotoğraflı bir kimlik dokümanı (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Şoför Evrakı, Pasaport) ile girebileceklerdir.

e) müracaat şartlarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, imtihana girmeyen/giremeyen, imtihana alınmayan yahut imtihandan çıkarılan, imtihanda muvaffakiyet sağlayamayan yahut imtihanı geçersiz sayılan adayların ödedikleri fiyatlar iade edilmeyecektir.

f) Yazılı imtihandan başarılı sayılmak ve kelamlı imtihana katılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.

g) Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar ortasından en yüksek puan Meydan adaydan başlanarak, Nakil yapılacak takım sayısının dört sert kadar (60) Namzet kelamlı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla birebir puanı Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

Yazılı İmtihan Hususları ve Puanlama

– genel Kültür (% 10),

– genel Yetenek (% 10),

– Anayasa Hukuku, idare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Türkiye İnsan Hakları ve Adalet Kurumu Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler (% 30).

– Ceza Hukuku (Genel Hükümler), uygar Hukuk (Başlangıç Hükümleri), uygar Hukuk (Kişiler Hukuku), İnsan Hakları, Anayasa Yargısı (% 50).

B- KELAMLI SINAV

a) Kelamlı İmtihan Türkiye İnsan Hakları ve Adalet Kurumu tarafından yapılacak olup, kelamlı imtihanın yeri, günü ve saati Meslek Kapısı Platformu aracılığıyla adaylara bildirilecektir.

b) Kurul lideri ve üyeleri tarafından her bir Namzet aşağıda belirtilen mevzu başlıklarına nazaran puanla kıymetlendirilir. Bunun dışında kelamlı imtihanla ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.

c) Adayın kelamlı imtihanından başarılı sayılabilmesi için, İmtihan kurulu lideri ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması kaidedir.

Sözlü İmtihan Mevzuları ve Puanlama

a) Üstte belirtilen yazılı İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi (50 Puan)

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 Puan)

d) İnsan haklarına hassaslığı, birikimi ve deneyimi (10 Puan)

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan)

f) genel Yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)

V- İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE İLANI:

a) Yerleştirme puanı; yazılı ve kelamlı imtihanlarda alınan puanların aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı İmtihan puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

b) Adaylar; yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve Nakil yapılacak takım sayısı kadar Namzet asıl; giriş imtihanında başarılı olmak koşuluyla Giriş İmtihanı Komitesince belirlenecek sayıda Namzet ise yedek olarak tespit edilir.

c) Muvaffakiyet sıralamasına nazaran oluşturulan liste, Meslek Kapısı Platformu web sitesinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilir.

d) Yerleştirme puanı olarak 70 (yetmiş) ve/veya üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

V. ÖTEKİ KONULAR:

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir