Uzman Öğretmenlerin Tamamı Aynı Ücreti mi Alır?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 08, 2023 Yorum Yok

Öğretmenlerin asıl sorunu ekonomik meseleler olup baş/uzman öğretmenlik uygulamasında da ön plana çıkan unvandan yada bakanlığın belirttiği birtakım münasebetlerden Fazla sistemin getireceği ek mali katkıdır.

Anayasa Mahkemesi sürecinin de beklendiğini ve mümkün ihtimalleri daha Evvel ele almıştık. .

En Fazla merak edilen mevzulardan biri ise sistem devam ettiği sürece öğretmenlerin gelirlerinde yaşanacak gelirin ne kadar olacağı? Hatta bütün uzman öğretmenlerin birebir meblağda ödeme alıp almayacağı sorusudur:

“Bu bahiste Biricik yetkili Cumhurbaşkanı olup bu mevzuya daha Evvel ele aldığımız “Uzman öğretmenlikte Sorun İmtihan değil sistemin kendisidir” başlıklı yazıda da değinmiştik.

Oradan alıntı yapacak olursak?

Uzman ve Başöğretmenlik İçin Ödeme Tutarları

2004 yılında Yasa çıktığında 657 sayılı yasaya “(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/2 md.) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıyeten; a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40’ına,

b) Uzman Muallim unvanını kazanmış olanlara % 20’sine, .” kadar ödeme yapılacağı, ödemenin oranının Bakanlar Kurulunca belirleneceği yer aldı.

Buna nazaran bakanlar konseyi 2018 yılından sonra Cumhurbaşkanlığı oranları;

Uzman öğretmenlik için 1 ve 2. Derecede olanlara %20, başkalarına ise %15 olarak,

Başöğretmenlik için ise 1 ve 2. Derecede olanlara %40, başkalarına ise %30 olarak uyguladı ve uygulamaya devam ediyor.

Buna nazaran şu anda var uzman öğretmenler 1-2 derecede iseler (ki 16 yıldır sistem işlemediğinden hepsi 1.dereceye ulaştılar) 633 TL civarında, öteki derecedekiler ise 475 TL civarında ek ödeme almaktadırlar. Başöğretmenler de bu meblağların 2 katı.

Yeni uygulama nasıl olur? Oranlar bize neyi işaret ediyor?

Yeni yasal düzenleme ile bu oranlar 2004’deki 20-40 sayıları 60 ve 120 olarak düzenlendi. Yani üç kat arttırıldı.

Buna nazaran Cumhurbaşkanının uzman öğretmenlere 1000 TL, başöğretmenlere 2000TL ek ödeme yapacağız cümlesi o günkü ek ödeme fiyatlarına bakıldığında 3 kat artırım ile 1000-2000 TL’ye denk gelmekte idi.

Rakamlarla Anlatım edecek olursak; gelinen noktada yüksek enflasyonist ortamda uzman öğretmenlik için.1 ve 2.derecede olanlarla ilgili 2021 Aralık ayında 341 TL olan ödeme, 2022 Ocak’ta 447 TL olmuş Temmuz enflasyon farkı ile 633 TL’ye çıkmıştır.

Yani Cumhurbaşkanının 1000TL söylemi anlamsızlaşmıştır. Yeni Yasa ile 3 kat arttırılan oranlara nazaran Aralık 2021’deki meblağın 3 sert 1000 TL civarına denk geliyordu.

Yeni Yasa ile Birlikte üç kat artış uygulanırsa 15 Ocak 2023 sonrası bugünkü 633TL lik ek ödeme 633×3=1899TL olacaktır. Başöğretmenik için ise 3798TL olur. Alışılmış ki bunlara Ocak’ta yapılacak enflasyon artışı da eklenmelidir. Bu meblağların 1-2. Derece öğretmenler için geçerli olduğunu tekrar hatırlatalım.

Uygulanırsa diyoruz zira kanun Cumhurbaşkanına oranı belirleme yetkisi vermiş. Yani Cumhurbaşkanı derse ki ben size 1000TL vaat ettim bu kadar ödüyorum. Hukuken bir Sıkıntı olmayacaktır.

Buna Karşın bakan ÖZER’in uzman öğretmenlik için 3000TL, başöğretmenlik için ise 6000TL ek ödemeyi söylem ettiği basında yer almıştır.

Tutarların bu noktaya ulaşabilmesi için Cumhurbaşkanının oranları 60-120 biçiminde uygulaması ve yılbaşında memurlara enflasyon farkı artışının ya da artırımın %58 olması gerekiyor. aksi halde 3000-6000TL ye ulaşmak Mümkün değil.

Sonuç olarak ödeme fiyatı ve uygulamanın herkese birebir olup olmayacağı konusunda yetkili olan 2018 öncesinde bakanlar konseyi iken var durumda Cumhurbaşkanlığı makamıdır.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir