Yaz okullarının esasları belirlendi

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar May 12, 2023 Yorum Yok

Bu süreçte ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesi emeliyle ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 3 üncü hususu ile ulusal Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 2 nci hususunda yer Meydan “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, Yönetim ve işleyişe ait alınması gereken tedbirler” çerçevesinde 2022-2023 yaz tatili periyodu ve 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yapılacak olan çalışmalar aşağıda belirtilen asıllar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek olup yaz tatili devrinde;

1- Afet bölgesinde yer Meydan 11 vilayette MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında 01 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihlerinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci devrine yönelik oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi hedefiyle yaz okulları destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır. Yaz okullarında 2 nci sınıftan 12 nci Sınıf seviyesine kadar Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzunda belirtilen derslerden destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecektir. Bu kapsamda öğrenciler ve öğretmenlere istedikleri il/ilçelerdeki okul/kurumlarda kurslara katılma imkanı tanınacaktır.

2-Matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük Ömür marifetleriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, İngilizce lisan öğretiminde konuşma ve tesirli bağlantı marifetlerinin geliştirilmesini sağlamak gayesiyle İngilizce ve Matematik derslerinden hazırlanan çerçeve programları kapsamında Bakanlığımıza bağlı resmi ve Özel örgün eğitim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında tahsil gören istekli öğrenciler için 03 Temmuz – 01 Eylül 2023 tarihleri ortasında ülke genelinde yaz okulları açılacaktır.

3-Ülke genelinde ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve Özel örgün eğitim kurumlarında tahsil gören 8 ve 12 nci Sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik 03 Temmuz – 01 Eylül 2023 tarihleri ortasında destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır.

4-Bilim ve sanat merkezleri bünyesinde ilim ve sanat alanlarında hazırlanan işlik programları çerçevesinde 2 nci sınıftan 12 nci Sınıf seviyesine kadar öğrencilerin katılacağı yaz okulları açılacaktır.

5-Halk eğitim merkezleri Fazla istikametli kurslar düzenleyecek, hem öğrencilerimize hem de yetişkin vatandaşlarımıza hizmet verecektir.

6-Afet bölgesinde kaideleri Müsait olan okul/kurumlarımız ile ülke genelindeki okul/kurumlarımızın yapı ve eklentileri (laboratuvar, EBA dayanak noktaları, spor salonları, kütüphane vb.) öğrencilerimizin kullanımına Aleni olacaktır.

7-Okul öncesi eğitim çağında bulunan bütün öğrencilerimize yönelik anaokullarımızda ve anne sınıflarımızda yaz eğitimleri başlatılacaktır.

8-Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve ulusal Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği kararları doğrultusunda yaygın eğitim kursları açılarak öğrencilerin kurs faaliyetlerinden yararlanmaları sağlanacaktır.

Ayrıca 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında;

1-Afet bölgesinde yer Meydan 11 vilayetimizde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci devrine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi gayesiyle Bakanlıkça hazırlanacak programlar 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının birinci 4 haftasında eğitim ve öğretim faaliyetleri ile Birlikte sürdürülecektir.

2-Okullarımızda gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin öğrenme kayıpları belirlenerek bu kayıpların giderilmesinde destekleme ve yetiştirme kursları ve ilkokullarda yetiştirme programı kapsamında faaliyetler düzenlenecektir.

işte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir