YSK’dan sandık kurullarının görev ve yetki genelgesi yayımlandı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Mar 17, 2023 Yorum Yok

Resmi Gazete’de yayımlanan 135 sayılı genelgeye nazaran, sandık heyeti ve seyyar sandık heyeti, bir lider, altı asıl ve yedek üyeden oluşacak ve asıl üyeleri ile toplanacak. İlçede vazife yapan bütün halk görevlilerin listesi, mülki yönetim amiri tarafından yerleşim yerleri adresi temel alınarak ilgili ilçe seçim şurası başkanlıklarına gönderilecek. İlçe seçim şurası lideri, bu halk vazifelileri ortasından gereksinim duyulan sandık heyeti lideri sayısının iki sert halk görevlisini isim çekme suretiyle tespit edecek ve bu bireyler ortasından pürüz hali bulunmayanları sandık konseyi lideri olarak belirleyecek. Sandık konseyi liderinin vazifeye gelmemesi halinde halk vazifelileri ortasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en İhtiyar Üye şuraya başkanlık edecek.

Haberin Devamı

İlçe seçim heyeti lideri, o seçim etrafında seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden nihayet Milletvekili genel seçiminde o ilçede en Fazla oyu almış olan beş siyasi parti tarafından seçim takvimi dikkate alınarak kendilerine tanınan beş günlük mühlet içinde bildirilen birer asıl ve birer yedek Üye isimleri ortasından sandık şurası üyelerini tamamlayacak. Bu prosedürle tespit edilen sandık konseyi Üye sayısı beşten az olduğu takdirde Noksan kalan üyelikler tıpkı koşulları taşıyan öteki siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına nazaran tıpkı yordamla tamamlanacak. Buna Karşın beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, seçim etrafında seçime katılan ve o ilçede teşkilatı bulunan öteki siyasi partiler ortasından isim çekilecek. isim çekmedeki sıraya nazaran Noksan üyelik sayısı kadar ismi çıkan siyasi partinin, birebir tarzla bildirileceği kimselerle sanık heyeti üyelikleri tamamlanacak.

SANDIK HEYETLERİNİN VAZİFE VE YETKİLERİ

Sandık etrafında nizamı sağlamakla vazifeli olacak. İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, Bina ve gibisi yerlerde, sandığın koyulacağı yeri tayin edecek. vazife yaptığı seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da Öbür bir sandık seçmen listesinde kayıtlı olan sandık şurası reis ve üyelerine, yapı sorumlularına, misyonlu olan kolluk güçlerine ve ilçe seçim konseyi tarafından sandık konseyi üyelerini misyon yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen bireylere, ilçe seçim heyetinden aldıkları dokümanlara istinaden oy kullandıracak ve oy kullandıkları seçmen listesinin sonuna yazacak, imzalarını alarak evrakları ilçe seçim şurasına teslim edecek.

Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirecek. Hesaba katılan ve geçerli sayılan oy pusulalarını, sandık kurulunca düzenlenen tutanakları, hesaba katılmayan, geçerli sayılmayan yahut itiraza uğrayan oy pusulalarını ve hesaba katılmayan zarfları, tutanak defterini, konseyce mühürlü ve imzalı farklı paketler halinde heyetin mührü ile mühürlendikten sonra reis ve üyeler tarafından imzalanıp bir torbaya konulacak. Akabinde konseyin bağlı olduğu ilçe seçim konseyine, sandık heyeti lideri ve siyasi partili üyeler ortasından isim çekme ile seçilecek en az iki Üye tarafından götürülüp teslimi sağlanacak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir